bladzijde nr: 0277                 record nr: van 480     

        plaats een opmerking
13 NOV 1839 Enne Vriese, hoofd.nr. 2002, van beroep kolonist, rol: schudige, vergrijp: dronkenschap voor de eerste maal en wel tijdens hij als metzelaar aan de Vaart werkzaam was aan het huis van den overledene Kruizinga, straf: 3 dagen opsluiting
13 NOV 1839 Jan Masmeijer, hoofd.nr. 2465 (HBSN 120394), van beroep kolonist, rol: schuldig, vergrijp: verkoopen van zijn broek, straf: 6 dagen opsluiting en vergoeding fl 2,40 voor zijn broek
16 NOV 1839 Coenraad Smeding Zelle, hoofd.nr. 202 (HBSN 103454), van beroep kolonist, rol: schuldig, vergrijp: dronkenschap, straf: 5 dagen opsluiting in boeijen
16 NOV 1839 Gerrit van der Wal, hoofd.nr. 2203, van beroep kolonist, rol: schuldig, vergrijp: dronkenschap, straf: 10 dagen opsluiting in boeijen, van der Wal is op 22 april voor hetzelfde feit gestraft
16 NOV 1839 Johannes Bredenbach, hoofd.nr. 2327, van beroep kolonist, rol: schuldig, vergrijp: dronkenschap, straf: 10 dagen opsluiting in boeijen, heeft zich niet ontzien in zijne dronkenschap om over het hek te klimmen
16 NOV 1839 Adrianus Antonie Hubert, hoofd.nr. 875, van beroep kolonist, rol: schuldig, vergrijp: dronkenschap, straf: 5 dagen opsluiting in boeijen