bladzijde nr: 0322                 record nr: van 480     

        plaats een opmerking
27 JAN 1841 Pieter Pieters Postma, hoofd.nr. 2612, van beroep kolonist, rol: schuldig, vergrijp: desertie voor de 1e maal met medeneming van een kantschop en dubbelde xxx der kantschop ter somma van Fl 3,50, straf: 8 dagen opsluiting, de twee eerste te water en brood en het dragen van een onderscheidingspak voor den tijd van 4 maanden
27 JAN 1841 Johan Joachim Berner, hoofd.nr. 2505 (HBSN 106456), van beroep kolonist, rol: schuldig, vergrijp: het verwaarozen van zijn klompen, doordien hij dezelve uit baldadigheid stuk slaat of gooit, alsmede wegens brutaliteit jegens zijn Zaalopziener., straf: zes dagen opsluiting
27 JAN 1841 Hermanus Meijer, hoofd.nr. 2543, van beroep kolonist, rol: schuldig, vergrijp: ongehoorzaamheid jegens zijn zaalopziener., straf: 5 dagen opsluiting