bladzijde nr: 0056                 record nr: van 480     

        plaats een opmerking
13 AUG 1832 Mattheus Herius (HBSN 100821), van beroep kolonisten veldwachter, rol: beklaagde, vergrijp: mishandeling van mede kolonisten veldwachter Tasmus, straf: ontslag uit betrekking als veldwachter en 8 dagen opsluiting in de strafkamer
13 AUG 1832 Tasmus (HBSN 100784), van beroep kolonisten veldwachter, rol: slachtoffer, zou mishandeld zijn door kolonisten veldwachter Herius
13 AUG 1832 van Putten, van beroep kolonist, rol: veroordeelde, vergrijp: desertie, straf: 24 dagen provoost, om den anderen dag in de boeijen
13 AUG 1832 K. Mulder (HBSN 94587), rol: president Raad van Toezicht
13 AUG 1832 Rensing (HBSN 97614), van beroep onderdirecteur binnen, rol: lid Raad van Tucht
13 AUG 1832 Bosscha (HBSN 90505), van beroep onderdirecteur buiten, rol: lid Raad van Tucht
13 AUG 1832 Steenbeek (HBSN 4605), van beroep onderdirecteur van de fabriek, rol: lid Raad van Tucht
13 AUG 1832 Mulder, van beroep majoor, rol: lid Raad van Tucht
13 AUG 1832 Schnatz (HBSN 87394), van beroep majoor, rol: lid Raad van Tucht