bladzijde nr: 0058                 record nr: van 480     

        plaats een opmerking
10 SEP 1832 Wijshoven (HBSN 91345), van beroep zaalopziener, rol: veroordeelde, vergrijp: opzettelijk gepleegde valsiteit en daardoor weten te bekomen van gelden, van af 1 December 1831 tot en met juni 1832, tot een bedrag van fl 174,=, straf: dubbel de vergoeding van het ontvreemde en opsluiting voor 8 dagen in de strafkamer en verplaatsing van het gezin naar de strafkolonie
10 SEP 1832 Daniel Siebert (HBSN 92796), van beroep adsistent schrijver op de Ommerschans, rol: zou zaalopziener Wijshoven hebben aangezet tot verduistering van geld
10 SEP 1832 Jan Wijshoven (HBSN 91348), rol: veroordeelde, vergrijp: zou onzedelijk hebben geleefd met de nicht van opziener Kremer, waardoor zij zwanger is, straf: plaatsing in de strafkolonie van Ommerschans
10 SEP 1832 Kremer (HBSN 87392), van beroep opziener, rol: zijn nicht is zwanger geraakt door onzeedelijken omgang met Jan Wijshoven
10 SEP 1832 Maria Kremer (HBSN 49674), rol: zwanger geraakt door onzeedelijken omgang met Jan Wijshoven
10 SEP 1832 Mulder (HBSN 94587), van beroep adjunct directeur, rol: president Raad van Tucht
10 SEP 1832 Rensing (HBSN 97614), van beroep onder directeur, rol: lid Raad van Tucht
10 SEP 1832 Bosscha (HBSN 90505), van beroep onderdirecteur, rol: lid Raad van Tucht
10 SEP 1832 Molenaar (HBSN 4953), van beroep bouwboer, rol: lid Raad van Tucht
10 SEP 1832 Verboom (HBSN 88411), van beroep bouwboer, rol: lid Raad van Tucht