bladzijde nr: 0069                 record nr: van 480     

        plaats een opmerking
30 MAY 1834 Wijkstra (HBSN 4591), rol: lid Raad van Tucht, door ongesteldheid verhinderd de zitting bij te wonen
30 MAY 1834 A. Lodenius, hoofd.nr. 937, van beroep ziekenoppaster in het hospitaal, rol: veroordeelde, vergrijp: ontvreemding van aan haar toevertrouwde goederen en gelden, straf: 8 dagen opsluiting in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood, met afzetting hare betrekking als ziekenoppaster
30 MAY 1834 Johanna Wacker, hoofd.nr. 1968, van beroep koloniste, rol: veroordeelde, vergrijp: verkopen van een roode Rok aan een vrouw van de Wal (de strafkolonie), welke zij wel van gezicht, maar niet van naam kent., straf: 8 dagen opsluiting in de strafkamer, om den anderen dag water en brood
30 MAY 1834 Beets, van beroep strafkoloniste, rol: veroordeelde, vergrijp: heling van een Rode Rok, welke zij van Johanna Wacker heeft gekocht voor 30 cent, straf: vier dagen opsluiting (uit hoofde van haar gevorderde jaren)