bladzijde nr: 0072                 record nr: van 480     

        plaats een opmerking
4 JUN 1834 J.H. Westrop, hoofd.nr. 1203, rol: veroordeelde, vergrijp: door de veldwachter na bezetting tijd opgebracht als zijnden op het avond appel niet verschenen, straf: 8 dagen opsluiting, de 2 eerste dagen te water en brood, hij geeft als reden dat hij van plan was te ontvluchten
4 JUN 1834 G.P. Vellinga, hoofd.nr. 332, rol: veroordeelde, vergrijp: door de veldwachter na bezetting tijd opgebracht als zijnden op het avond appel niet verschenen, straf: 8 dagen opsluiting, de 2 eerste dagen te water en brood
4 JUN 1834 C.R. Leeuwenhart, hoofd.nr. 1937, rol: veroordeelde, vergrijp: door de veldwachter na bezetting tijd opgebracht als zijnden op het avond appel niet verschenen, straf: 8 dagen opsluiting, de 2 eerste dagen te water en brood
4 JUN 1834 J.D. van Os, hoofd.nr. 2020, rol: veroordeelde, vergrijp: door de veldwachter na bezetting tijd opgebracht als zijnden op het avond appel niet verschenen, straf: 8 dagen opsluiting, de 2 eerste dagen te water en brood
4 JUN 1834 A. Eshuis, hoofd.nr. 2334, van beroep voerman bij den bouwman Geraets, rol: veroordeelde, vergrijp: vergaande dronkenschap bij gelegenheid van het rijden van mest uit een schip aan de Vaart, straf: afzetting als voerman, opsluiting voor 8 dagen, om den anderen dag in de boeijen, beklaagde voert aan dat hij de sterke drank van de schipper had gekregen
4 JUN 1834 A. Geraets (HBSN 11858), van beroep bouwman, rol: zijn voerman is aangeklaagd wegens dronkenschap
4 JUN 1834 A. de Geus (HBSN 97641), rol: president Raad van Tucht
4 JUN 1834 H. Steenbeek (HBSN 4605), rol: lid Raad van Tucht
4 JUN 1834 A.D. Otterbein (HBSN 2647), rol: lid Raad van Tucht
4 JUN 1834 Muller (HBSN 37970), rol: lid Raad van Tucht
4 JUN 1834 A. Bak (HBSN 69359), rol: lid Raad van Tucht
4 JUN 1834 Stous (HBSN 32565), rol: lid Raad van Tucht
4 JUN 1834 A.J. Wijkstra (HBSN 4591), rol: lid Raad van Tucht
4 JUN 1834 J.A. Delfos (HBSN 9798), rol: lid Raad van Tucht
4 JUN 1834 J.F. Krieger (HBSN 87142), rol: lid Raad van Tucht