bladzijde nr: 0002                 record nr: van 480     

        plaats een opmerking
13 MAY 1829 Gerrit Burger (HBSN 94597), van beroep opzichter, rol: veroordeelde, vergrijp: beleediging van meede kolonisten en zware verdenking van zeedenlooze omgang, straf: gedurende den tijd van zes weken als opzichter gesuspendeerd
13 MAY 1829 Pieter Barends (HBSN 97543), rol: veroordeelde, vergrijp: desertie voor de eerste maal, straf: vijf dagen opsluiting in de boeijen en gecondemneerd tot het dragen van het distinctief pak
13 MAY 1829 Johannes Andries Maalman, rol: veroordeelde, vergrijp: dronkenschap voor de eerste maal, straf: zes dagen opsluiting
13 MAY 1829 Aagje Margje Meidema (HBSN 97544), rol: veroordeelde, vergrijp: verkoop van een laken en een kussensloop de maatschappij toebehorende, straf: drie nachten opsluiting en het door haar verkochte zal op haare rekening worden aangekocht
13 MAY 1829 Maria Catharina Andree (HBSN 93312), rol: veroordeelde, vergrijp: meede pligtig in de verkoop van een laken en sloop, straf: drie nagten opsluiting
13 MAY 1829 Kempe Ouwes Streekstra (HBSN 97545), rol: veroordeelde, vergrijp: schuldig aan de bepalingen bij Art 9 van het Reglement, straf: zes nagten opsluiting