bladzijde nr: 0003                 record nr: van 480     

        plaats een opmerking
15 MAY 1829 Hendrik Franken, rol: veroordeelde, vergrijp: brutaliteiten jegens zijne superieuren, straf: drie dagen opsluiting
15 MAY 1829 Jan de Wit, rol: veroordeelde, vergrijp: desertie voor de eerste maal, straf: vijf dagen in de boeijen en om den anderen dag water en brood als meede gecondemneerd tot het dragen van het distinctief pak
20 MAY 1829 Jan Sparreboom, rol: veroordeelde, vergrijp: desertie voor de 2e maal, straf: vijf dagen in de boeijen en om den anderen dag water en brood en met vijftien rietslagen en het dragen van het distinctief pak
20 MAY 1829 Joseph Cornelis Kandelaar, rol: veroordeelde, vergrijp: desertie voor de 1e maal, straf: 5 dagen in de boeijen, om den anderen dag water en brood en het dragen van het destinctief pak
20 MAY 1829 J. Andries Pieters, rol: veroordeelde, vergrijp: desertie voor de 1e maal, straf: 5 dagen in de boeijen, om den anderen dag water en brood en het dragen van het destinctief pak
26 MAY 1829 Betje de Haan, rol: veroordeelde, vergrijp: het stelen van een half ned. El wol gaarn uit de fabriek, straf: 3 dagen opsluiting, vrouw van Jan van Loon
26 MAY 1829 Jan van Loon, rol: veroordeelde, vergrijp: meede pligtig in het steelen of ontvreemden van wolle gaarn door zijn vrouw, straf: 3 dagen opsluiting, Echtgenoot van Betje de Haan
26 MAY 1829 Gerrit Burger (HBSN 94597), rol: veroordeelde, vergrijp: verkoop van een paar schoenen aan hem verstrekt, straf: 3 dagen opsluiting en restitutie van het geld van gemelde schoenen
26 MAY 1829 Hendrina Knip, rol: veroordeelde, vergrijp: verkoop van haare koloniale kleeding, straf: 5 dagen opsluiting
26 MAY 1829 Jan Knappel, rol: veroordeelde, vergrijp: desertie voor de 1e maal, straf: 5 dagen opsluiting, om de andere dag in de boeijen en het dragen van het destinctief pak
26 MAY 1829 Maria Gorter, rol: veroordeelde, vergrijp: desertie voor de 1e maal, straf: 5 dagen opsluiting, om de andere dag in de boeijen en het dragen van het destinctief pak, voorheen bekend onder de naam van Helena bakker
26 MAY 1829 Hendrik Zemt, rol: veroordeelde, vergrijp: schelden en brutale bejegening aan agenten van politie of geleiders van transporten, straf: 12 rietslagen