bladzijde nr: 0004                 record nr: van 480     

        plaats een opmerking
29 MAY 1829 Jacob de Groot, rol: veroordeelde, vergrijp: desertie voor de 1e maal, straf: 5 dagen opsluitng in de boeijen, om den anderen dag water en brood en het dragen van het distinctief pak
29 MAY 1829 Jan Gallacher, van beroep veldwachter, rol: veroordeelde, vergrijp: twist en kwaade bejegeningen tegen zijn kameraden, gaat zich van tijd tot tijd te buiten aan het gebruik van sterken drank, is dan van een zeer twist zieken aard het welke bij vroegere gebeurtenissen reeds aan verscheidene kolonisten en laatstelijk aan den brigadier-veldwachter op een zeer onbeleefde wijze heeft doen blijken, straf: ontslagen als veldwachter, in deszelfs plaats is benoemd: Johannes Augustinus Niesten
29 MAY 1829 Johannes Augustinus Niesten (HBSN 14658), van beroep veldwachter, rol: benoemd als veldwachter, benoemd als verldwachter in plaats van de ontslagen veldwachter Jan Gallacher
4 JUN 1829 Hendrik Matthijs Rietveld, rol: veroordeelde, vergrijp: desertie voor de 1e maal, straf: 5 dagen in de boeijen en het dragen van het distinctief pak
4 JUN 1829 Arnoldus de Wilde, rol: veroordeelde, vergrijp: desertie voor de 1e maal, straf: 3 dagen opsluiting, om den dag water en brood
4 JUN 1829 Jan Hubrecht, rol: veroordeelde, vergrijp: desertie voor den 1e maal, straf: 3 dagen opsluiting, om den anderen dag water en brood en het dragen van het distictief pak
4 JUN 1829 Frederik Hofman, rol: veroordeelde, vergrijp: verpanding van koloniale goederen, straf: 5 dagen opsluiting
4 JUN 1829 Geertruij Bakker, rol: veroordeelde, vergrijp: zeedeloozen omgang met anderen, straf: 8 dagen opsluiting
4 JUN 1829 Antonis de Baar, rol: veroordeelde, vergrijp: verzet tegen haar overheeden, straf: 4 dagen opsluiting