bladzijde nr: 0043                 record nr: van 480     

        plaats een opmerking
25 FEB 1832 Kammeijer (HBSN 89387), van beroep kolonist, rol: veroordeelde, vergrijp: is over de afscheiding op de binnenplaats van het Gesticht geklommen naar het vrouwen verblijf, is zaal no 35 binnengedrongen en heeft daar koloniste Alida Ontrap, met wie hij verkeering heeft, geslagen, omdat zij zich met een ander persoon afgegeven zou hebben. Heeft zich daarna sterk verzet tegen zijn aanhouden, straf: 30 stokslagen, 14 dagen opsluiting in eene der kelders om het Gesticht aanwezig, om den anderen dag in de boeijen aan de 1e schakel en om den anderen dag te water en brood , dossier bevat gedetailleerd Proces Verbaal van de Onderdirecteur binnen
25 FEB 1832 Alida Ontrap (HBSN 92645), van beroep koloniste, rol: slachtoffer, heeft verkeering met veroordeelde kolonist Kammeijer
25 FEB 1832 Ruisch, van beroep kolonist, rol: veroordeelde, vergrijp: oproer kraaien tijdens de onrust rond kolonist Kammeijer, straf: opsluiting in eene der kelders, om den anderen dag in de boeijen aan de 1e schakel, tot zoo lang hij de Raad zal hebben bekent gemaakt met de medeplichtigen in het onderhavige geval
25 FEB 1832 Rensing (HBSN 97614), van beroep onderdirecteur binnen, rol: getuige, heeft proces verbaal opgemaakt in zaak Kammeijer
25 FEB 1832 Blatter (HBSN 4151), van beroep brigadier-veldwachter, rol: veldwachter, betrokken bij de arrestatie van verdachte Kammeijer
25 FEB 1832 Thijssen (HBSN 87273), van beroep veteraan-veldwachter, rol: veldwachter, gewond geraakt bij de aanhouding van kolonist Kammeijer