bladzijde nr: 0062                 record nr: van 480     

        plaats een opmerking
12 MAR 1833 Melis Plat, van beroep kolonist, rol: veroordeelde, vergrijp: desertie voor de 1e maal, straf: 8 dagen opsluiting in de strafkamer
12 MAR 1833 Antonij van Bergum (HBSN 90016), van beroep oppasser in de zaal der scabieuze mannen, rol: veroordeelde, vergrijp: ontvreemding van een broek van een zich in genoemde zaal bevindende scabieuze en welke broek hij verkocht zoude hebben aan den kolonisten veldwagter Schutte voor 35 centen, straf: 14 dagen opsluiting in de strafkamer waarvan 8 dagen in boeijen
12 MAR 1833 Schutte, van beroep kolonist-veldwachter, rol: veroordeelde, vergrijp: heling van een gestolen broek van opziener van Bergum, straf: afzetten van zijn bediening als veldwachter en 8 dagen strafkamer
12 MAR 1833 K. Mulder (HBSN 94587), rol: president Raad van Tucht
12 MAR 1833 Rensing (HBSN 97614), rol: lid Raad van Tucht
12 MAR 1833 H. Steenbeek (HBSN 4605), rol: lid Raad van Tucht
12 MAR 1833 Bosscha (HBSN 90505), rol: lid Raad van Tucht
12 MAR 1833 Muller (HBSN 37970), rol: lid Raad van Tucht
12 MAR 1833 Meeuwessen, rol: lid Raad van Tucht
12 MAR 1833 Stous (HBSN 32565), rol: lid Raad van Tucht