bladzijde nr: 0066                 record nr: van 480     

        plaats een opmerking
1 SEP 1833 Sikkelaar (HBSN 101564), van beroep kolonist, rol: veroordeelde, vergrijp: herhaaldelijke desertie ondanks menigvuldige straffen, straf: Aan de Permanente Commissie wordt het verzoek gericht om een houten blok met een ketting aan een been vast te zetten, zodanig dat veldarbeid mogelijk is.
1 SEP 1833 Kloot (HBSN 101565), van beroep kolonist, rol: veroordeelde, vergrijp: herhaaldelijke desertie ondanks menigvuldige straffen, straf: Aan de Permanente Commissie wordt het verzoek gericht om een houten blok met een ketting aan een been vast te zetten, zodanig dat veldarbeid mogelijk is.
1 SEP 1833 Wackie (HBSN 97738), van beroep kolonist, rol: veroordeelde, vergrijp: desertie voor de 2e maal en het in het water stoten van een veldwachter, straf: 14 dagen in boeijen sluiten, de 3 eerste en 3 laatste te water en brood
1 SEP 1833 P. ten Dam (HBSN 101566), van beroep ingedeelde wees, rol: veroordeelde, vergrijp: meermaals gedeserteerd in Veenhuizen en aangebracht door de veldwachter van Ambt Ommen, straf: verzoeken de Permanente Commissie deze ten Dam naar de strafkolonie Ommerschans over te brengen
1 SEP 1833 J. Blatter (HBSN 4151), van beroep brigadier-veldwachter
1 SEP 1833 P. Pollet (HBSN 101567), van beroep veldwachter
1 SEP 1833 K. Mulder (HBSN 94587), rol: president Raad van Tucht
1 SEP 1833 Rensing (HBSN 97614), rol: lid Raad van Tucht
1 SEP 1833 H. Steenbeek (HBSN 4605), rol: lid Raad van Tucht
1 SEP 1833 An. Bak (HBSN 69359), rol: lid Raad van Tucht