Welkom bij de notulen van de Raad voor Tucht in de Ommerschans 1829-1849.

In de Raad van Tucht werden zowel bedelaars als employés van de Ommerschans "berecht" op basis van het Regelement van Tucht en Orde. De Raad was samengesteld uit de adjunct- of onderdirecteur van de Ommerschans, een aantal veldwachters en een aantal zaalopzieners.
De notulen zijn/worden ontsloten op basis van de persoonsnamen die er in voor komen, waarbij, voor zover deze personen terecht stonden, het vergrijp en de straf tevens wordt vermeld.

De personen worden gekoppeld aan de Genealogische Database Avereest, waardoor er vanuit de notulen direct naar de genealogische kaart van de betreffende personen kan worden gesprongen en omgekeerd, vanuit de genealogische kaart naar de relevante bronnen.

De originele stukken berusten in het Drents Archief, toegang 0186 (Maatschappij van Weldadigheid) inv.nr. 1623