Welkom bij de inschrijfregisters van de Straf- of Walkolonie van de Maatschappij van Weldadigheid te Ommerschans (1823-1859)

Dit bestand bevat namen van de kolonisten uit de vrije kolonien Frederiksoord, Wilhelminaoord en Willemsoord die voor straf naar Ommerschans werden gezonden, waar ze onder een speciaal regime verbleven.
De originele registers berusten in het Drents Archief onder toegang 0186 (Maatschappij van Weldadigheid), inv.nrs 1442, 1543, 1580, 1584, 1585 en 1586.

Vanuit een zoekresultaat kan naar de betreffende bladzijde van het register worden gesprongen, van waaruit door het register kan worden gebladerd.

De personen in het register worden door middel van het Historisch Burger Service Nummer HBSN gekoppeld aan de Genealogische Database Avereest, waardoor nadere genealogische gegevens en relaties van deze persoon kunnen worden ingezien.

De gegevens zijn verzameld door Luurt Vrijen met hulp van Wil Schackmann in het kader van het eind juni 2018 verschijnende boek De strafkolonie. Vincent Stedema heeft de gegevens geschoond.