Welkom bij de inschrijfregisters van de Straf- of Walkolonie van de Maatschappij van Weldadigheid te Ommerschans (1823-1859)!

Dit bestand namen van de kolonisten uit de vrije kolonien Frederiksoord, Wilhelminaoord en Willemsoord die voor straf naar Ommerschans werden gezonden, waar ze onder een speciaal regime verbleven.
De originele registers berusten in het Drents Archief onder toegang 0186 (Maatschappij van Weldadigheid), inv.nrs 1442, 1543, 1584, 1585 en 1586.

Vanuit een zoekresultaat kan naar de betreffende bladzijde van het register worden gesprongen, van waaruit door het register kan worden gebladerd. Als een kolonist werd geschrapt (door ontslag, overlijden of desertie) dan werd het hoofdelijk nummer opnieuw gebruikt. Na verloop van tijd begon men met een nieuw register en op die manier zijn er 18 gevuld.

De personen in het register worden door middel van het Historisch Burger Service Nummer HBSN gekoppeld aan de Genealogische Database Avereest, waardoor nadere genealogische gegevens en relaties van deze persoon kunnen worden ingezien.