regel HBSN datum voornaam achternaam plaats beroep rol omschrijving opmerking copy
1 bewerk 264718 APR 1843   Otterbein Ommerschans zaalopziener genoemd is heden omstreeks één uur beschonken tehuis gekomen, zoodanig dat hij ten aanzien van een aantal kolonisten op de plaats voor de katoen fabriek is neder gevallen copy
2 bewerk 8714218 APR 1843  J. Krieger Ommerschans onderdirecteur briefschrijver meldt dronkenschap van zaalopziener Otterbein en vraagt om gepaste straf copy