Welkom bij de signalementskaarten van 5.596 bedelaars in Veenhuizen 1896-1902

Dit bestand is identiek aan de gelijknamige database op de website alledrenten.nl, toegang 0137.01 (Rijkswerkinrichtingen) inv.nr. 339.

Het doel van dit duplicaat op bonmama.nl is het in beeld brengen en koppelen van die bedelaars, die ook op Ommerschans verbleven hebben, voordat deze Rijkswerkinrichting in 1890 gesloten werd.

Vanuit een zoekresultaat kan naar de betreffende bladzijde van het register worden gesprongen.

De personen in het register worden door middel van het Historisch Burger Service Nummer HBSN gekoppeld aan de Genealogische Database Avereest, waardoor nadere genealogische gegevens en relaties van deze persoon kunnen worden ingezien.