genealogie Wibier


Iedere Nederlander die de naam Wibier draagt, stamt af van Gabriël Wibier (IV.6), die in 1823 met zijn gezin vanuit zijn geboorteplaats Mons (Bergen-Henegouwen) in de zuidelijke Nederlanden verhuisde naar Kolonie IV van de Maatschappij van Weldadigheid nabij het Drentse Vledder.

Deze genealogie is samengesteld op basis van eigen archiefonderzoek en het onderzoek van Manuela Wibier, alsmede op basis van de talrijke aanvullingen van bezoekers van deze website.
In deze genealogie zijn links aangebracht, waarmee u snel door de generaties kunt springen
Vanuit een gezin kunt u naar de zonen springen door op de onderstreepte aanduiding "zie xx" te klikken.
Om naar de ouders van het gezinshoofd te springen, klikt u op de onderstreepte geboorte-aanduiding van het gezinshoofd.

Indien U snel wilt zoeken naar een bepaalde naam, kunt U de toetscombinatie Ctrl-F drukken. In het scherm dat verschijnt typt u de naam of een deel van de naam, waarna het systeem het document razendsnel doorzoekt. U kunt deze zoekfunctie herhalen zo vaak U wenst.

Klik hier voor de herkomst en betekenis van de naam Wibier, het familiewapen en kijk ook eens naar de verzameling bidprentjes
Om deze genealogie te kunnen completeren en bijhouden, ben ik aangewezen op uw hulp!
wilt u uw aanvullingen en correcties mailen naar Helmuth Rijnhart, rijnhart@bonmama.nl.

Ik vermeld gegevens van levende personen uitsluitend indien ze per mail aan mij gemeld zijn door de personen zelf of hun naaste familie. Indien U het er desondanks niet mee eens bent uw gegevens op deze website aan te treffen, dan kunt u dat aan mij doorgeven. Ik zal uw gegevens dan terstond verwijderen!Bijgewerkt op 2-1-2023. Om zeker te weten dat U de laatste versie in beeld heeft, drukt U op F5.Genealogie WibierI. Arnoldus (Arnould) Wibier, geb. Mons [B], ovl. Mons [B] 1-2-1733?
tr. (kerk) Mons [B] 21-9-1697 Waudru (Waltrude/Wanda) Larmoyeux, geb. Mons [B] 9-11-1666, dochter van Jaques Larmoyeux en van Barbe Adam, ovl. Mons [B] 17-12-1743

uit dit huwelijk:

II.1 Marie Aimee Wibier, geb. Mons [B] 24-09-1698
II.2 Alexandre Joseph Wibier, geb. Mons [B] 15-2-1700
II.3 Arnould Joseph Wibier, geb. Mons [B] 14-9-1702
tr. (kerk) Mons [B] 16-7-1748 Marie Magine Bourlart
II.4 Pierre Joseph Wibier, geb. Mons [B] 9-9-1703, ovl. Mons [B] 30-5-1758 (54 jaar), zie II.4
II.5 Hubert Francois Wibier, geb. Mons [B] 24-1-1706
II.6 Jeanne Marie Wibier, geb. Mons [B] 29-8-1708


TWEEDE GENERATIE

II.4 Pierre Joseph Wibier, geb. Mons [B] 9-9-1703, ovl. Mons [B] 30-5-1758 (54 jaar)
tr.1 Mons [B] 25-11-1725 Marie Therese Delloy, geb. plm. 1700
tr.2 (kerk) Mons [B] 3-5-1747 of 1745 Christine Joseph (Jeanne) Wery, ovl. Mons [B] 14-3-1778

uit het eerste huwelijk:

III.1 Sebastien Joseph Wibier, geb. Mons [B] 11-1-1734, ovl. Mons [B] 08-12-1734 (10 maanden)
III.2 Sebastien Joseph Wibier, geb. Mons [B] 17-1-1735
III.3 Marie Louise Wibier, geb. Mons [B] 12-04-1736
III.4 Marie Elisabeth Wibier, geb. Mons [B] 04-2-1737, ovl. Mons [B] 22-06-1763 (26 jaar)
III.5 Marie Anne Wibier, geb. Mons [B] 09-1-1738
III.6 Jean Laurent Wibier, geb. Mons [B] 31-1-1739, ovl. Mons [B] 1-2-1739 (1 dag)
III.7 Jean Hubert Wibier, geb. Mons [B] 09-11-1739
III.8 Pierre Joseph Wibier, geb. Mons [B] 22-1-1741, ovl. 23-09-1793 (52 jaar), zie III.8

uit het tweede huwelijk:

III.9 Jacques Joseph Wibier, geb. Mons [B] 7-3-1746, zie III.9
III.10 Jean Joseph Wibier, geb. Mons [B] 06-07-1747
III.11 Francois Wibier, geb. Mons [B] 29-09-1748
III.12 Marie Marguerite Wibier, geb. Mons [B] 22-09-1750
III.13 Chaese Joseph Wibier, geb. Mons [B] 30-11-1751
III.14 Marie Joseph Wibier, geb. Mons [B] 3-11-1753


DERDE GENERATIE

III.8 Pierre Joseph Wibier, geb. Mons [B] 22-1-1741, ovl. 23-09-1793 (52 jaar)
tr. Marie Caroline Segart, geb. Gandregnies plm. 1745, ovl. Mons [B] 11-07-1823 (78 jaar)

uit dit huwelijk:

IV.1 Ghislain Joseph Wibier, geb. Mons [B] 25-07-1762
IV.2 Florant Arnould Wibier, geb. Mons [B] 20-12-1763, zie IV.2
IV.3 Marie Alexandrine Wibier, geb. Mons [B] 25-09-1765
IV.4 Jean Baptiste Wibier, geb. Mons [B] 1-2-1767, zie IV.4
IV.5 Henri Joseph Wibier, geb. Mons [B] 2-10-1768
IV.6 Gabriel Wibier, geb. Mons [B] 25-5-1770, ovl. Breda 13-10-1833 (63 jaar), zie IV.6
IV.7 Louis Joseph Wibier, geb. Mons [B] 28-08-1771, ovl. Mons [B] 26-2-1773 (1 jaar)
IV.8 Isabelle Joseph Wibier, geb. Mons [B] 16-07-1779III.9 Jacques Joseph Wibier, geb. Mons [B] 07-3-1746
tr. (kerk) Mons [B] 5-8-1768 Catherine Brisse

uit dit huwelijk:

IV.9 Jeanne Joseph Wibier, geb. Mons [B] 08-11-1768
IV.10 Marie Anne Wibier, geb. Mons [B] 4-11-1770
IV.11 Jean Baptiste Wibier, geb. Mons [B] 26-4-1774
IV.12 Marie Francoise Wibier, geb. Mons [B] 28-10-1777
IV.13 Marie Jeanne Wibier, geb. Mons [B] 10-1-1781


VIERDE GENERATIE

IV.2 Florant Arnould Wibier, geb. Mons [B] 20-12-1763
tr. Mons [B] 24-06-1785 Catherine Piette, geb. plm. 1765

uit dit huwelijk:

V.1 Ghislain Wibier, geb. plm. 1788, ovl. 14-7-1845 (57 jaar)
V.2 Gabriel Wibier, geb. plm. 1794
V.3 Jean Joseph Wibier, geb. Mons [B] 2-7-1795, ovl. Mons [B] 20-2-1841 (45 jaar), zie V.3IV.4 Jean Baptiste Wibier, geb. Mons [B] 1-2-1767
tr. Mons [B] 25-4-1792 Genevieve Duval (Duart/Rivart).

uit dit huwelijk:

V.4 Alexandre Joseph Wibier, geb. Mons [B] 9-11-1793, zie V.4
V.5 Gilles Henri Wibier, geb. Mons [B] 11-10-1795IV.6 Gabriël Wibier, geb. Mons [B] 24-5-1770, dagloner, kolonist, ovl. Breda 13-10-1833 (63 jaar)
Blijkens een copie van de geboorteacte van zijn zoon Adolphe Josef, afgegeven 24-12-1827, is Gabriël Wibier op 18 juli 1808 dagloner en woonachtig aan de Rue de Quievrois (Anno 1987 Rue des Kievrois) te Mons [Belgie].
Op 24-12-1827 heeft het gemeentebestuur van Mons ook een copie van de overlijdensacte van Sophie Paillon afgegeven, met de tekst: "In het jaar 1821, op 29 augustus, is in het hospitaal te Mons gestorven: Sophie Paillon, 49 jaar oud, huisvrouw, echtgenote van Gabriël Wibier, schoonzuster van Jean Baptiste Wibier, 53 jaar, ordonnans."
In de boekhouding van de Maatschappij van Weldadigheid, die een aantal koloniën in noord Nederland had, staat het volgende vermeld:
- transportkosten Mons-Brussel Fl 5.86
- op 03/07-1823 geplaatst in kolonie IV(II)
- op 14/4-1825 als landbouwer naar Ommerschans
- op 06/09-1830 van Ommerschans naar Kolonie I
Voorts is vermeld dat hij op 13-10-1833 overleden is te Breda aan Cholera. Zie ook het verhaal Op weg naar Parijs
Margaretha Delof is kort voor haar overlijden, op 2-1-1860, ontslagen.
Bronnen: Stamlijst Maatschappij van Weldadigheid no B50 (1-6-1823); Gezinskaart Maatschappij van Weldadigheid. 3-7-1823: Wibier,G;kolonist; lijst Nominatie "vrije boeren" Maatsch.v.Weld. (6-10-1824); BR Vledder tot 1860 Deel 4 (Frederiksoord) blad 256; idem 1860-1880 Deel I (Vledder) blad 5 (Wijk I no 86)
tr1. Mons [B] 28-12-1794 Sophia Paillon, geb. Mons [B] 16-3-1772, ovl. Mons [B] 29-8-1821 (49 jaar), dochter van Jean Baptiste Palion en van Anne Josephine Ghilaire
tr2. Mons [B] 2-4-1823 Marguerite (Margaretha) Delobbe (Delhove, de Loof, Delof), geb. Mons [B] 21-7-1786, ovl. Vledder (Vledderveld) 26-10-1860 (74 jaar), dochter van Pierre Delobbe en van Therese Houzeau, weduwe van Bartholeme Dubois


uit het eerste huwelijk:

V.6 Marie Josephe Wibier, geb. Mons [B] 1793
V.7 Isabelle Wibier, geb. Mons [B] 13-7-1796
Op 28-5-1824 heeft Notaris S.J. van Royen te Vledder een acte van huwelijkstoestemming afgegeven waarin Gabriel Wibier toestemming geeft voor het huwelijk van zijn dochter Isabelle met Jan van der Gucht in Parijs, Frankrijk. Waarschijnlijk is Isabelle al snel na aankomst in de kolonien naar Parijs vertrokken.
V.8 Therese Wibier, geb. Mons [B] 1806, ovl. Terneuzen 13-07-1813 (7 jaar)
V.9 Adolphe Jozef Wibier, geb. Mons [B] 17-7-1808, ovl. Avereest 16-1-1878 (69 jaar), zie V.9
V.10 Jeannette Wibier, geb. Mons [B] 12-10-1815, ovl. Avereest 13-5-1862 (46 jaar), Op 30-4-1843 is Jeanette formeel ontslagen uit de Maatschappij van Weldadigheid
tr. Avereest 9-8-1850 Hermann Heinrich Voers, geb. Adorf [D] 24-2-1825, ovl. Avereest 12-5-1881 (56 jaar), natuurlijke zoon van Anna Adelheid Voers. Zijn beroep is 1850 kleermaker. Hij hertrouwt met Cornelia Helena Mennink en ze krijgen kinderen.

uit het tweede huwelijk:

V.11 Sidonia Wibier, geb. Mons [B] 24-4-1823, ovl. Vledder 1-11-1887 (64 jaar), zie V.11
V.12 Jozeph Louis Wibier, geb. stad Ommen 9-7-1825, ovl. stad Ommen 30-3-1828 (2 jaar), Het overlijden van Jozef is aangegeven door J.W. Muller en M. Mensink, beiden zaalopzieners in de strafkolonie Ommerschans
V.13 Jean Baptist (Jan) Wibier, geb. stad Ommen 4-9-1827, ovl. Vledder 3-6-1871 (43 jaar), zie V.13

Uit het eerste huwelijk van Marguerite Delhove met Bartholeme Dubois zijn er twee dochters, die in diverse archiefstukken ook met de naam Wibier worden aangeduid:

Vbis.1 Maria Theresia (Therese) Dubois of Wibier, geb. Mons [B] 3-4-1812, ovl. Vledder (Frederiksoord) 23-3-1882 (59 jaar), zie Vbis.1
Vbis.2 Josephine Dubois of Wibier, geb. Mons [B] 13-9-1818, ovl. Weststellingwerf 25-12-1896 (78 jaar), zie Vbis.2


VIJFDE GENERATIE

V.3 Jean Joseph Wibier, geb. Mons [B] 2-7-1795, ovl. Mons [B] 20-2-1841 (45 jaar)
tr. Marie Barbe Lefebvre, geb. plm. 1805

uit dit huwelijk:

VI.1 Francois Joseph Wibier, geb. Mons [B] 9-2-1820, ovl. Mons [B] 7-4-1842 (22 jaar)
VI.2 Louis Florant Wibier, geb. Mons [B] 25-11-1822, ovl. Mons [B] 18-4-1823 (4 maanden)
VI.3 Gabriel Wibier, geb. Mons [B] 16-9-1824, ovl. Nimy 4-8-1847 (22 jaar), zie VI.3
VI.4 Marie Eléonore Wibier, geb. Mons [B] 3-4-1828, ovl. Mons [B] 25-2-1831 (2 jaar) op het adres Rue de Cul de Sac
VI.5 Antoine Désiré Wibier, geb. Mons [B] 23-8-1829, ovl. Mons [B] 1-5-1834 (4 jaar)
VI.6 Apoline Wibier, geb. Mons [B] 21-12-1832, zie VI.3
VI.7 Catherine Wibier, geb. Mons [B] 5-1837, ovl. Mons [B] 5-3-1838 (10 maanden)V.4 Alexandre Joseph Wibier, geb. Mons [B] op 09-11-1793
tr. (kerk) Mons [B] 20-7-1750 Marie Joseph Nereste (Nairesse)

uit dit huwelijk:

VI.8 Marianne Wibier, geb. Mons [B] 31-07-1751
VI.9 Andre Joseph Wibier, geb. Mons [B] 27-2-1753V.9 Adolphe Jozef Wibier, geb. Mons [B] 17-7-1808, ovl. Avereest 16-1-1878 (69 jaar), Dolf wordt op 26-3-1828 ontslagen van verblijf binnen de Maatschappij van Weldadigheid. Hij woont dan te Ommerschans. In 1861 is hij metselaar van beroep
tr. stad Ommen 22-2-1828 Antonia van Ostaij, geb. Woensdrecht [NB] 11-12-1807, ovl. Avereest 24-7-1884 (76 jaar), dr.v. Antonij van Ostaij en van Jusina Coppen

uit dit huwelijk:

VI.10 Gabriël Jozef Wibier, geb. Zwolle 18-8-1828, ovl. Avereest 22-7-1907 (78 jaar), zie VI.10
VI.11 Antonie Hubert Wibier, geb. ambt Ommen 12-10-1829, ovl. ambt Ommen 19-12-1829 (2 maanden), Antonie overlijdt in het Varsener veld onder de Ommerschans, waar zijn vader was aangesteld als boer op een van de hoeves van de bedelaarskolonie
VI.12 Maria Sophia Wibier, geb. 30-1-1829, ovl. Avereest 17-10-1907 (78 jaar), zie VI.12
VI.13 Antonius Wibier, geb. ambt Ommen 26-1-1834, ovl. Avereest 6-1-1904 (69 jaar), zie VI.13
VI.14 Johannes Hermanus Wibier, geb. ambt Ommen 1-1-1836, ovl. Avereest 4-12-1905 (69 jaar), zie VI.14
VI.15 Adolf Frederik Wibier, geb. Avereest 22-5-1838, ovl. Avereest 9-3-1896 (57 jaar), zie VI.15
VI.16 Johanna Catharina Wibier, geb. Avereest 24-4-1840, ovl. Avereest 26-3-1865 (24 jaar), zie VI.16
VI.17 Lezia Wibier, geb. Avereest 16-9-1842, ovl. Ambt Hardenberg (Slagharen) 1874 (acte nr. 3) (31 jaar), zie VI.17
VI.18 Franciscus Wibier, geb. Avereest 6-3-1845, ovl. Zwolle 30-6-1914 (69 jaar), zie VI.17V.11 Sidonia Wibier, geb. Mons [B] 16-5-1823, ovl. Vledder 1-11-1887 (64 jaar), Sidonia is op 29-12-1859 ontslagen uit kolonie IV. Bronnen: BR Vledder, 1860-80 Deel I (Vledder) blad 5 (Wijk I no 86); idem 1880-90 Deel I, (Vledder) blad 84; idem 1890-1900 Deel I (Vledder) blad 81.
tr. Vledder 29-12-1859 Nicolaas Lodewijk Fukken of Fucken, geb. Avereest 6-12-1826, arbeider, ovl. Vledder (Vledderveld) 16-5-1907 (80 jaar), zoon van Johannes Fucken en van Hillegonda van der Kraan

uit dit huwelijk:

1. Hillegonda Margaretha Frikken of Fukken, geb. Vledder (Vledderveld) 19-10-1860, woont 1898 te Vledderveld
, ovl. Vledder (Vledderveld) 9-9-1944 (83 jaar) tr. Vledder 28-5-1898 Johannes Zwaga, geb. Oldemarkt (Paasloo) 1861, ovl. Vledder 1-10-1928 (68 jaar), zoon van Joseph Zwaga en van Margreta Vos, woont te Paasloo (Oldemarkt)
2. Margaretha Fucken, geb. Vledder (Vledderveld) 7-12-1862, ovl. Arnhem 8-11-1926 (63 jaar)
tr. Deventer 25-5-1893 Hendrik Jan Stapelvoort, geb. Deventer 1867, ovl. Arnhem 9-1-1950 (83 jaar), zoon van Lammert Stapelvoort en van Christina Oostenenk
3. Henderika Helena Fukken, geb. Vledder (Vledderveld) 19-3-1864, ovl. Vledder (Vledderveld) 29-8-1864 (5 maanden)
4. Johanna Maria Fukke, geb. Vledder (Vledderveld) 6-7-1867V.13 Jean Baptist (Jan) Wibier, geb. stad Ommen 4-9-1827, arbeider, landbouwer, ovl. Vledder 3-6-1871 (43 jaar), Op 17-2-1848 is Jean Baptist gedeserteerd uit kolonie IV
tr. Vledder 15-6-1848 Aaltje Krabshuis, geb. Vledder (Frederiksoord) 6-12-1827, ovl. Vledder 17-10-1887 (59 jaar), dochter van Henderikus Krabshuis en van Aaltje Krommendijk, na de dood van Jean, trekt de weduwnaar Geert Bel, afkomstig uit Steenwijkerwold, met een zoon in bij Aaltje Krabshuis. Zij trouwen te Vledder op 23-4-1872. Geert Bel was toen al weduwnaar van 4 vrouwen! Bronnen: BR Vledder tot 1860 Deel 2 (Vledder) blad 196; idem 1860-1880 Deel I (Vledder) blad 161 (wijk I no 54); idem 1880-1890 Deel I (Vledder) blad 49 (Vledder no 57)

uit dit huwelijk:

VI.19 Margaretha Wibier, geb. Vledder 09-07-1848, ovl. Rijssen 16-9-1848 (2 maanden)
VI.20 Gabriel Wibier, geb. Vledder 10-7-1854, ovl. Vledder 28-9-1854 (2 maanden)
VI.21 Aaltje Wibier, geb. Vledder 12-2-1856, ovl. Steenwijkerwold 1896/14 (?), zie VI.21
VI.22 Magrieta Sidonia Wibier, geb. Vledder 17-10-1857, ovl. Diever 18-10-1930 (73 jaar), zie VI.22
VI.23 Hendrikus Wibier, geb. Vledder 19-9-1858, ovl. Vledder 2-5-1861 (2 jaar)
VI.24 Jan Wibier, geb. Vledder 18-4-1861, ovl. Zwolle 2-7-1917 (66 jaar), zie VI.24
VI.25 Johanna Wibier, geb. Vledder 6-7-1863, zie VI.25
VI.26 Hendrika Wibier, geb. Vledder 6-6-1865, ovl. Vledder 22-7-1865 (6 weken)
VI.27 Hendrikus Wibier, geb. Vledder 8-3-1867, ovl. Losser 11-2-1936 (68 jaar), zie VI.27
VI.28 Gabriel Wibier, geb. Vledder 28-5-1868, ovl. Vledder 22-7-1868 (8 weken)Vbis.1 Maria Theresia (Therese) Dubois of Wibier, geb. Mons [B] 24-4-1812, ovl. Vledder (Frederiksoord) 23-3-1882 (59 jaar). Aanvankelijk is Theresia door ziekte in Mons achtergebleven. Later is ze wel aanwezig. Op 21-9-1835 is ze naar Kolonie III gegaan. Op 31-1-1836 is ze gedeserteerd. Op 27-2-1836 is ze weer terug en blijkt ze zwanger te zijn. Ze bevalt van een "natuurlijke" dochter en wordt in de strafkolonie Veenhuizen geplaatst. Op 19-9-1839 is ze terug in Kolonie III, en op 5-6-1841 is ze ontslagen. Haar vader is de eerste echtgenoot van Marguerite Delhove, Bartheleme Dubois. Echter, bij de geboorte van haar dochter in 1836 en bij het overlijden van haar echtgenoot in 1883 wordt haar naam vastgelegd als Wibier
tr. Vledder 12-6-1841 Harmanus Jacobus van Kempen, kleermaker, geb. Schoterland (Heerenveen) 8-8-1812, ovl. Vledder (Frederiksoord) 24-4-1883 (60 jaar), zoon van Jacobus van Kempen, schoenmaker, en van Antje Harmens Cornel, woont bij zijn huwelijk te Wapserveen

natuurlijke dochter:

VI.29 Maria Margaretha Wibier, geb. Stad Ommen (Ommerschans) 27-6-1836, ovl. Veenhuizen 7-3-1839 (2 jaar), het kind is op 16-11-1836 overgeplaatst naar kolonie Veenhuizen II, maar bleef in de "sterkte" van Ommerschans geregistreerd.

uit het huwelijk:

1. Johanna van Kempen, geb. Vledder 1842
tr. Vledder 23-8-1872 Nicolaas Leonardus Bolling, geb. 1840, zoon van `Servaas Bolling en van Johanna MaatjeVbis.2 Josephine Dubois of Wibier, geb. Mons [B] 13-9-1818, ovl. Weststellingwerf 25-12-1896 (78 jaar). Op 26-9-1836 is zij gedeserteerd. Later woonde zij bij Noordwolde in een Hut. Haar vader is de eerste echtgenoot van Marguerite Delhove, Bartheleme Dubois. Echter, bij haar overlijden wordt als naam opgegeven: Wibier
tr. Weststellingwerf 1-8-1837 Pieter Cake Possemis (Possemus), geb. Zierikzee 16-9-1808, ovl. Weststellingwerf 23-11-1880 (72 jaar), "onecht kind", zoon van Cake Possemis en van Johanna Hillemans, Pieter Possemis is veroordeeld voor de rechtbank van Eerste Aanleg te Zierikzee op 16-5-1823

uit dit huwelijk:

1. Johanna Margaretha Possemis, geb. Weststellingwerf 10-7-1837, ovl. Weststellingwerf 28-9-1844 (7 jaar)
2. Magritha Pieters Possemis, geb. Weststellingwerf 12-9-1838
tr. Assen 10-1-1877 Andries Johannes Thomas Roelofs, geb. Utrecht 1832, zoon van Andries Roelofs en van Johanna Maria Schouten, weduwnaar van Margien Lubberts Onheil
3. Pieter Possemis, geb. Weststellingwerf 16-5-1841, speelman (1868), ovl. Weststellingwerf 18-2-1914 (72 jaar)
tr.1 Veendam 27-7-1868 Geesje Jans, geb. Smilde 16-10-1845, ovl. Franeker 1-10-1874 (28 jaar, domicilie te Weststellingwerf) dochter van Harm Jans en van Willemtje Harms
tr.2 Weststellingwerf 11-12-1875 Vroukje Oosterdijk, geb. Weststellingwerf 24-8-1851, ovl. Weststellingwerf 10-1-1932 (80 jaar), dochter van Hessel Thijssen Oosterdijk en van Wytske Jochems Zwart
4. Fransina Maria Possemis, geb. Weststellingwerf 11-1-1844, ovl. Weststellingwerf 21-5-1865 (21 jaar)
5. Johannes Possemis, geb. Weststellingwerf 21-4-1847, ovl. Weststellingwerf 3-8-1907 (60 jaar)
tr. Weststellingwerf 5-11-1870 Dirkje Hoekstra, geb. Weststellingwerf 20-8-1848, dochter van Klaas Hoekstra en van Bartholomea van Limbeek
6. Johannes Albertus Possimis, geb. Weststellingwerf 7-5-1850, ovl. Weststellingwerf 8-5-1856 (6 jaar)
7. Albertus Johannes Possimis, geb. Weststellingwerf 8-4-1857, ovl. Weststellingwerf (Noordwolde) 29-1-1941
Tr. Weststellingwerf 12-5-1877 Susanna van der Lingen
8. Johanna Possemis, geb. Weststellingwerf 18-5-1861


ZESDE GENERATIE

VI.3 Gabriel Wibier, geb. Mons [B] 16-9-1824, ovl. Nimy 4-8-1847 (22 jaar)
tr. Mons [B] 4-8-1847 Julie Lempereur, geb. Mons [B] 16-11-1828, ovl. Nimy 21-8-1889 (60 jaar)

uit dit huwelijk:

VII.1 Leon Wibier, geb. Ghlin 16-2-1851, ovl. 1908 (61 jaar), zie VII.1
VII.2 Charles Désiré Wibier, geb. 8-2-1857VI.6 Apoline Wibier, geb. Mons [B] 21-12-1832,
tr. Mons [B] Bartélémy Augustin Leroy, tailleur, zoon van Pierre Leroy en van Isabelle Gain

uit dit huwelijk:

1. Marie Thérèse Apoline Leroy, geb. Mons [B] 13-12-1853
tr. Mons [B] 8-4-1872 Jean Baptiste Racheneur, geb. Thulin 11-12-1853, zoon van Alexandre Racheneur en van Julie JacobVI.10 Gabriël Jozef Wibier, geb. Zwolle 18-8-1828, ovl. Avereest 22-7-1907 (78 jaar), zie bidprentje
tr. Avereest 30-4-1853 Antonia Pijffers, geb. Hellendoorn 26-3-1827, ovl. Avereest 16-1-1904 (76 jaar), zie bidprentje, dochter van Johannes Nicolaas Pfeiffers, op 18-1-1783 geboren te Burghann, Fulda, en van Gerridina Reins, geboren te Raalte op 4-1-1788. Haar vader was kleermaker van beroep, zie ook genealogie Pijfers

uit dit huwelijk:

VII.3 Adolf Jozeph Wibier, geb. Avereest 4-4-1854, ovl. Avereest 16-4-1864 (10 jaar)
VII.4 Johannes Nicolaas Josephus Wibier, ovl. Avereest 2-1-1907 (51 jaar), zie VII.4
VII.5 Antonia Wilhelmina Wibier, geb. Avereest 11-11-1858, ovl. Avereest 26-1-1922 (63 jaar), zie bidprentje, in 1890 te Avereest in het dienstbodenregister
VII.6 Gerritdina Maria Wibier, geb. Avereest 12-7-1861, ovl. Coevorden 23-1-1946 (84 jaar), zie bidprentje, zie VII.6
VII.7 Maria Antonette Wibier, geb. Avereest 21-11-1863, ovl. Coevorden 18-12-1902 (39 jaar), zie VII.7
VII.8 Adolf Gabriël Jozef Wibier (Dolf van Gabriël), geb. Avereest 8-12-1865, ovl. Avereest 17-2-1937 (71 jaar), zie bidprentje, Dolf van Gabriël heeft zijn laatste levensjaren met zijn zuster, de wed. Floothuis (VII.6), gewoond te Dedemsvaart, nabij de RK kerk.VI.12 Maria Sophia Wibier, geb. 30-1-1829, ovl. Avereest 17-10-1907 (78 jaar), zie bidprentje
tr. Avereest 19-5-1852 Hermannus Rienties, geb. Hasselt 28-11-1825, ovl. Avereest 9-11-1863 (37 jaar), zie bidprentje, arbeider, zoon van Jan Rienties, in 1852 timmerman te Hasselt, en van Janna Jansen

uit dit huwelijk:

1. Antonia Catharina Johanna Rienties, geb. Avereest 1-3-1853, ovl. Avereest 3-12-1863 (10 jaar)
2. Johannes Adolph Rienties, geb. Avereest 29-1-1855, ovl. Avereest 7-3-1935 (80 jaar)
tr. Avereest 28-4-1881 Maria van Dijk, geb. Avereest 19-12-1859, ovl. Avereest 15-1-1946 (86 jaar), dochter van Bernardus van Dijk en van Maria Engelina Dreisig
3. Adolph Jozephus Rientjes, geb. Avereest 2-8-1857, ovl. Avereest 16-11-1863 (6 jaar)
4. Johanna Catharina Rientjes, geb. Avereest 19-10-1859, ovl. Avereest 3-11-1863 (3 jaar)
5. Hermannus Hendrikus Rientjes, Avereest 14-1-1862, timmerman, op 8-4-1869 naar Den Ham, ovl. Avereest 10-7-1940 (78 jaar).
6. Antonetta Johanna Maria Rientjes, geb. Avereest 26-2-1864, ovl. Avereest 7-3-1864 (2 weken)VI.13 Antonius Wibier, geb. ambt Ommen 26-1-1834, Antonius was metselaar van beroep. Zij woonden aan de Kruizinga's of Langewijk te Dedemsvaart, ovl. Avereest 6-1-1904 (69 jaar)
tr. Avereest 24-4-1856 Angelique Louise Marie Otterbein, geb. ambt Ommen 15-12-1832, ovl. Avereest 11-10-1882 (49 jaar), overleden in het kraambed, een half uur na de geboorte van een levenloos kind van het vrouwelijk geslacht, dochter van Adolf Daniël Otterbein, gepensioneerd militair en zaalopziener in de bedelaarskolonie van Ommerschans, en van Angelique Marie Jeanne Joseph Tichon
zie ook kwartierstaat Otterbein

uit dit huwelijk:

VII.9 Louise Antoonette Angelique Wibier, geb. Avereest 27-4-1857, ovl. Avereest 15-9-1858 (1 jaar)
VII.10 Antoinetta Maria Wibier, geb. Avereest 26-12-1858, ovl. Avereest 21-4-1934 (75 jaar)
tr. Avereest 2-7-1904 Johannes Gerardes op de Woert, geb. Ambt Hardenberg 1880, ovl. Avereest 22-4-1906 (26 jaar), notarisklerk, zoon van Gerardus Johannes op de Woert en van Maria Anna Luken
VII.11 Johanna Louisa Wibier, geb. Avereest 5-4-1861, vertrekt op 19-11-1877 naar Rotterdam, religieuze van het gezelschap van Jezus Maria Jozef, kloosternaam: Zr Maria Tolentino, ovl. Culemborg 10-6-1932 (71 jaar), zie bidprentje
VII.12 Louise Henriette Wibier, geb. Avereest 15-3-1863, religieuze van het gezelschap van Jezus Maria Jozef, kloosternaam: Zr Marie Marianne, ovl. Millingen 3-11-1939 (76 jaar)
VII.13 Emalie Louisa Sophie (Wiesje) Wibier, geb, Avereest 31-3-1865, ovl. Ermelo 30-4-1938 (73 jaar), zie VII.13
VII.14 Angelique Johanna Maria Wibier, geb. Avereest 28-1-1867, ovl. Avereest 12-6-1872 (5 jaar)
VII.15 Antoinette Catharina Wibier, geb. Avereest 24-6-1870, ovl. Amsterdam 25-8-1909 (39 jaar), zie VII.15
VII.16 Adolf Ferdinand Antonius Wibier (zwarte Dolf), geb. Avereest 16-5-1872, ovl. Avereest 31-12-1947 (75 jaar), zie VII.16
VII.17 Marie Angelique Wibier, geb. Avereest 19-5-1874
Zij vertrekt op 14/5-1891 naar Amsterdam (dienstbode, Spui 244). Per mei 1891 woont ze op Prinsengracht 377. In 1894 woont ze nog steeds te Amsterdam, zie ook GA Enschede? 67-205; 48-151
VII.18 Ferdinanda Josephina Wibier, geb. Avereest 13-3-1876, ovl. Avereest 1-5-1877 (1 jaar)
VII.19 Ferdinanda Johanna Wibier, geb. Avereest 16-6-1879, ovl. Avereest 17-9-1880 (1 jaar)
VII.20 levenloos kind (v), geb./ovl. Avereest 11-10-1882VI.14 Johannes Hermanus Wibier, geb. ambt Ommen 1-1-1836, ovl. Avereest 4-12-1905 (69 jaar), zie bidprentje. Het beroep van Johan is in 1861 metselaar
tr. Avereest 3-8-1861 Agatha de Wals, geb. Ambt Hardenberg 25-12-1837, ovl. Avereest 22-4-1916 (75 jaar), zie bidprentje, dochter van Laurentius de Wals en van Maria Bouwman

uit dit huwelijk:

VII.21 Adolf Laurentius Wibier (dikke- of paraplu-Dolf), geb. Avereest 15-11-1862, ovl. Avereest 08-2-1936 (73 jaar), zie VII.21
VII.22 levenloos geboren kind van het mannelijk geslacht, Dedemsvaart 7-1-1865
VII.23 Agatha Maria Wibier, geb. Avereest 7-5-1866, mutsenmaakster, ovl. Coevorden (St. Fransciscusstichting) 10-12-1955 (89 jaar), zie bidprentje
VII.24 Johannes Franciskus Wibier, geb. Den Ham 4-7-1870, ovl. Avereest (Dedemsvaart) 10-12-1949 (79 jaar), zie VII.24
VII.25 Maria Antonetta Wibier, geb. Den Ham 31-1-1874, ovl. Haaksbergen 2-8-1897 (23 jaar), zie VII.25
VII.26 Gabriël Joseph Wibier, geb. Den Ham 3-12-1876, ovl. Den Ham 3-12-1876 (12 uur)Johannes Hermanus Wibier en Agatha de Wals omstreeks 1894
foto collectie Fons LeferinkAgatha Maria Wibier omstreeks 1894, geb. Avereest 7-5-1866, ovl. Coevorden 10-12-1955
foto collectie Fons Leferink
VI.15 Adolf Frederik Wibier, geb. Avereest 22-5-1838, ovl. Avereest 9-3-1896 (57 jaar). Het beroep van Dolf is in 1862 metselaar
tr. Avereest 19-4-1862 Johanna Geertruida Petri, geb. Putten [gld] 5-5-1839, ovl. Lonneker (Enschede) 21-11-1917 (78 jaar), dochter van Christiaan Petri en van Johanna van Arnhem. Kort na de dood van Dolf vertrekt zij op 6-5-1896 naar Lonneker, waar haar oudste zoon Johan dan al zes jaar woont. Op 3-12-1904 gaat ze van Enschede naar Amsterdam, en later naar Gronau. Op 4-5-1906 vestigt ze zich wederom te Enschede aan het Gronausche Voetpad, op 28-6-1907 gaat ze naar Gronau, om 13-12-1912 terug te komen naar Enschede. Tenslotte gaat ze op 14-12-1915 naar Lonneker, waar ze twee jaar later overlijdt. Bronnen: GA Enschede BR 235-142; 294-118

uit dit huwelijk:

VII.27 Johan Christiaan Adolf Wibier, geb. Avereest 6-2-1863, ovl. Lonneker 30-3-1925 (62 jaar), zie VII.27
VII.28 Adolph Josephus Wibier (Linkse Dolf), geb. Avereest 20-10-1864, ovl. Coevorden 16-1-1945 (80 jaar), zie V.28
VII.29 Johanna Louisa Wibier, geb. Avereest 14-7-1867, ovl. Amsterdam 3-10-1912 (45 jaar). Ze vertrekt op 19-11-1885 naar Zutphen. Op 5-3-1886 vertrekt ze van Avereest naar NieuwerAmstel. In 1889 woont ze te Amsterdam. Bronnen: BR Amsterdam; BR Avereest
VII.30 Wilhelmus Hubertus Wibier, geb. Avereest 7-11-1869, ovl. Lonneker 1-11-1897 (27 jaar), zie VII.30
VII.31 Hermannus Antonius Wibier, geb. Avereest 9-2-1872, ovl. Enschede 16-7-1949 (77 jaar), zie VII.31
VII.32 Antoinetta Maria Wibier, geb. Avereest 1-5-1874, ovl. Lonneker (Noord Eschmarke) 9-7-1900 (26 jaar)
Antoinetta vertrekt op 22-8-1890 van Avereest naar Amsterdam. In 1894 woont ze daar nog steeds, op Prinsengracht 267. Kort daarna vertrekt ze naar Gronau. Op 21-11-1896 gaat ze naar Lonneker en woont bij haar moeder. Haar beroep is dan Spoelster. Bronnen: BR Amsterdam; BR Avereest; BR Enschede
VII.33 Johannes Bernardus Wibier, geb. Avereest 14-4-1876, ovl. Avereest 11-5-1942 (66 jaar), zie VII.33
VII.34 Maria Johanna Catharina Wibier, geb. Avereest 7-11-1878, ovl. Avereest 11-11-1878 (4 dagen)
VII.35 Johanna Geertruida Wibier, geb. Avereest 11-4-1880, ovl. Amsterdam 16-4-1905 (25 jaar)
Johanna vertrekt op 6-5-1896 met haar moeder naar Lonneker. In 1900 haar beroep daar Spoelster. op 3-12-1904 gaat ze met haar moeder mee naar Amsterdam, waar ze niet lang daarna overlijdt. Bronnen: GA Enschede BR 48-157;67-205
VII.36 Stephanus Josephus Wibier, geb. Avereest 13-4-1882, ovl. Lonneker (Noord Eschmarke) 5-12-1901 (19 jaar)
tr. Lonneker 30-10-1901 Grada Johanna Oude Sogtoen, geb. Enschede 26-4-1882, dochter van Gerrit Oude Sogtoen en van Gerritdina Prinsen
Stephanus gaat eveneens mee naar Lonneker. In 1901 is zijn beroep Spoelder. In dat jaar trouwt hij met Grada Oude Sogtoen. Ruim een maand later overlijdt hij. Grada hertrouwt op 22-4-1904 met Hendrikus Rutgers (geb. Gramsbergen 14-8-1877). Bronnen: GA Enschede 67-205;48-151VI.16 Johanna Catharina Wibier, geb. Avereest 24-4-1840, ovl. Avereest 26-3-1865 (24 jaar)
tr. Avereest 27-4-1861 Petrus de Wals, geb Ambt Hardenberg 23-2-1836, ovl. Avereest 23-11-1883 (47 jaar), zoon van Laurentius de Wals en van Maria Bouwman. Petrus is een broer van Agatha (zie VI.14). Zijn beroep is arbeider. Hij hertrouwt op 31-7-1865 met Johanna Wilhelmina Frederika Tromp, geb. Breda 9-10-1836, dochter van Hilleke (Hielke) Geerts Tromp en van Catharina Riel/Rhijel

uit dit huwelijk:

1. Maria Antonette de Wals, geb. Avereest 3-10-1862, ovl. Avereest (Dedemsvaart) 2-3-1950 (87 jaar), zie bidprentje
tr. Hermann Alexander Hemme, geb. Laar [D] 28-2-1860, ovl. Avereest (Dedemsvaart) 19-3-1929 (69 jaar), zie bidprentje, zoon van Heinrich Melchior Hemme en van Maria Belt 2. Adolf Lourentius de Wals, geb. Avereest 20-1-1865, ovl. Avereest 20-6-1865 (5 maanden)VI.17 Lezia Wibier, geb. Avereest 16-9-1842, ovl. Ambt Hardenberg (Slagharen) 1874 (acte nr. 3) (31 jaar)
tr. Avereest 4-5-1864 Jannes de Munnik, geb. IJsselmuiden 26-2-1835, ovl. Emmen 1-9-1921 (86 jaar), zoon van Albert de Munnik en van Maria Hollander te Avereest
. Na het overlijden van Lezia hertrouwt Jannes op 5-2-1875 te Ambt Hardenberg met Johanna Belt, geb. Coevorden (Steenwijksmoer) 22-10-1850, dochter van Harm Dirk Belt en van Johanna Lubbers

uit het eerste huwelijk:

1. Albertus Adolf de Munnik, geb. Ambt Hardenberg (Slagharen) 5-6-1866, ovl. Emmen 23-10-1942 (76 jaar)
tr. Emmen 26-4-1895 Agatha Maria (Aag) Hegeman, geb. Emmen (Erica) 22-10-1873, ovl. Emmen (Klazinaveen) 16-3-1952 (76 jaar), dochter van Gerrit Jan Hegeman en van Maria Lisabertha van Os
2. Adolf de Munnik, geb. Ambt Hardenberg 1868, ovl. Emmen 21-7-1927 (59 jaar)
tr. Emmen 27-4-1897 Maria Germes, geb. Ambt Hardenberg 1873, dochter van Geert Harm Germes en van Eltien Jager
3. Johannes Franciscus de Munnik, geb. Ambt Hardenberg 1872, ovl. Emmen 9-8-1932 (60 jaar)
tr. Emmen 24-4-1900 Cornelia Maria Aleida Bruins, geb. Avereest 17-2-1877, dochter van Carolus Bruins en van Anna Catharina Berendsen
4. Antonia Maria (Nette) de Munnik, geb. Ambt Hardenberg 19-11-1869
tr.1 Emmen 6-4-1894 Gerrit Jan Hegeman, geb. Ambt Hardenberg 21-3-1869, ovl. Lunen 24-8-1915 (46 jaar), zoon van Gerrit Jan Hegeman en van Maria van Os
tr.2 Almelo 3-1-1936 Pieter van Dijk, geb. Avereest 28-9-1867, ovl. Stad Delden 1-10-1956 (89 jaar), zoon van Derk van Dijk en van Anje Aukes van der Meer

uit het tweede huwelijk van Jannes de Munnik:

5. Joseph de Munnik, geb. Ambt Hardenberg 1876
tr. Emmen 24-1-1901 Leida Germes, geb. Emmen 1879, dochter van Geert Harms Germes en van Eltien Jager
6. Johanna Maria de Munnik, geb. Ambt Hardenberg 1890
tr. Emmen 7-4-1910 Kobus Germes, geb. Emmen 1886, zoon van Geert Harms Germes en van Eltien JagerVI.18 Franciscus Wibier (Wiebier), geb. Avereest 5-3-1845, ovl. Zwolle 30-6-1914 (69 jaar)
tr. Avereest 20-4-1870 Elisabeth Reuvers, geb. Avereest 7-11-1849, ovl. Zwolle 6-9-1893 (49 jaar), zie bidprentje, dochter van Derk Reuvers, schipper, en van Maria Daniels
Franciscus gaat in 1885 met zijn gezin naar Zwolle. In 1914 vertrekt hij uit Zwolle naar Enschede. Van de 12 kinderen die Elisabeth baart sterven er 8 op jonge leeftijd.

uit dit huwelijk:

VII.37 Adolf Theodorus Wiebier, geb. Avereest 26-10-1870, ovl. Zwolle 25-5-1907 (36 jaar), zie VII.37
VII.38 Maria Antoinet Wiebier, geb. Ambt Hardenberg 28-12-1871, vertrekt op 6-6-1912 naar Amsterdam
tr. Zwolle 24-8-1911 Petrus Jacobus Steinebach, geb. Zwolle 19-1-1873, schoenmaker, ovl. Zwolle 12-12-1911 (38 jaar), zoon van Peter Steinebach en van Catharina Everhard
VII.39 Antoinet Elisabeth Wiebier, geb. Ambt Hardenberg 7-1-1873
VII.40 Theodorus Franciscus Wibier, geb. Avereest 7-9-1874, ovl. Zwolle 13-11-1894 (20 jaar)
VII.41 Gabriël Hermannus Wibier (Wiebier), geb. Avereest 1-10-1876, in 1896 naar Oldenzaal
VII.42 Franciscus Johannes Wiebier, geb. Avereest 27-4-1879, ovl. Zwolle 14-1-1886 (6 jaar)
VII.43 Lodewika Maria Wibier, geb. Avereest 13-9-1881, ovl. Avereest 25-9-1881 (12 dagen)
VII.44 Hermannus Bernardus Martinus Wiebier, geb. Avereest 28-7-1882, ovl. Avereest 2-8-1882 (5 dagen)
VII.45 Hermannus Julianus Wiebier, geb. Zwolle 9-1-1885, ovl. Zwolle 23-1-1885 (14 dagen)
VII.46 Franciscus Josephus Wiebier, geb. Zwolle 18-3-1887, ovl. Zwolle 3-8-1903 (6 jaar)
VII.47 Hermannus Antonius Wiebier, geb. Zwolle 31-5-1890, ovl. Zwolle 24-7-1892 (2 jaar)
VII.48 Hermannus Antonius Wiebier, geb. Zwolle 5-3-1893 - Zwolle 4-5-1893 (2 maanden)VI.21 Aaltje Wibier, geb. Vledder 12-2-1856, gaat op 13-9-1874 naar Steenwijkerwold, ovl. Steenwijkerwold 1896/14 (?).
tr. 1 Steenwijkerwold 31-10-1874 Cornelis (Cees) Doornbos/Doorenbos, geb Steenwijkerwold (de Pol) 2-3-1840, ovl. Steenwijkerwold 1888/108, zoon van Cornelis Doornbos en van Clemence Maillij
tr. 2 Steenwijkerwold 25-5-1889/echtsch. Enschede 13-6-1916 Lambertus van den Bos, geb. Steenwijk plm 1858, zoon van Wiebe van den Bos en van Jantje Lodewijk

uit het eerste huwelijk:

1. Johannes Doornbos, geb. Steenwijkerwold 1880
tr. Steenwijkerwold 14-1-1899 Anna Westerveld, geb. Steenwijkerwold 1880, dochter van Gerrit Westerveld en van Aaltje Hoomoedt
2. Cornelis Doornbos, geb. Steenwijkerwold 1885
tr. Enschede 28-8-1913 Bernarda Hendrika Bertelink, geb. Lonneker 1893, dochter van Jan Hendrik Bertelink en van Christina Koldeweid

uit het tweede huwelijk:

3. Lambertus van den Bos, geb. Steenwijkerwold 1889
tr. Enschede 1-12-1910/echtsch. Enschede 13-6-1916 Margje Molenkamp, geb. Steenwijkerwold 1890, dochter van Wolter Molenkamp en van Jantien BultVI.22 Magrieta Sidonia Wibier, geb. Vledder 17-10-1857, ovl. Diever 18-10-1930 (73 jaar), zij gaat op 20-5-1873 naar Diever
tr. Diever 21-4-1876 Hendrik Davids, geb. Diever 20-9-1843, ovl. Diever 23-7-1906 (62 jaar), arbeider, zoon van Albert Hendriks Davids, arbeider te Wapse en van Elsje Jans Winters

uit dit huwelijk:

1. Aaltje Davids, geb. Diever 22-2-1877, ovl. Diever 1-7-1883 (6 jaar)
2. Elsje Davids, geb. Diever 9-2-1878
tr. Diever 25-1-1902 Jacob Oost, geb. Diever 30-10-1873, zoon van Barteld Oost, arbeider, en van Jantje Prikken
3. Albert Davids, geb. Diever 26-10-1881, ovl. 20-5-1955 (73 jaar)
tr. Evertje Vierhoven, geb. Diever 29-7-1896, ovl. 21-4-1976 (79 jaar), dochter van Albert Vierhoven en van Trijntje Andrea
4. Aaltje Davids, geb. Diever 8-6-1891
tr. Diever 29-4-1916 Geert de Leeuw, geb. Dwingeloo 1-1-1888, zoon van Hendrik de Leeuw en van Margje KlasterJohanna Wibier (links) en Magrieta Sidonia Wibier (rechts) op 20-1-1919
(foto collectie Albertus Nieuwenhuis, http://home.planet.nl/~albertus/WIBIER.htm)
VI.24 Jan Wibier, geb. Vledder 18-4-1861, ovl. Zwolle 2-7-1917 (66 jaar), woonde bij zijn overlijden in de gemeente Weststellingwerf
tr. Vledder 30-10-1886 Klazina Onrust, geb. Vledder 14-8-1863, ovl. Vledder 29-2-1924 (60 jaar), dochter van Klaas Onrust en van Henriëtta Breedenbeek
bronnen: BR Vledder 1880-1890 Deel Frederiksoord Blad 190, idem 1890-1900 Deel Frederiksoord Blad 192; op 17-1-1893 vertrokken naar Weststellingerwerf; bronnen: BR Vledder 1880-1890 Deel Frederiksoord Blad 190; idem 1890-1900 Deel Frederiksoord Blad 192; op 17-1-1893 vertrokken naar Weststellingerwerf (Kolonie II) Gezinsblad Maatsch.v.Weld. Kolonie II hoeve 228.

uit dit huwelijk:

VII.49 Aaltje Wibier, geb. Vledder (Frederiksoord) 17-8-1887
, zie VII.49
VII.50 Klaas Wibier, geb. Vledder (Frederiksoord) 26-9-1889, ovl. Vledder (Frederiksoord) 21-10-1889 (3 weken)
VII.51 Henriëtte Wibier, geb. Vledder (Frederiksoord) 12-2-1891, ovl. Noordwolde 31-8-1971 (80 jaar)
tr. Weststellingwerf 10-5-1913 Hendrik Bernardus Stuiver, geb. Weststellingwerf 26-10-1881, zoon van Franciscus Stuiver en van Anna Riggerdina Koenrades
VII.52 Jan Wibier, geb. Weststellingerwerf 1-7-1893, ovl. Appelscha 17-3-1983 (89 jaar), zie VII.52
VII.53 Klaas Wibier, geb. Weststellingerwerf 26-7-1895, ovl. Deventer
VII.54 Hendrikus Wibier, geb. Weststellingerwerf 15-7-1897, landarbeider, ovl. Vledder 21-11-1924 (27 jaar)
VII.55 Johan Christiaan Wibier, geb. Weststellingerwerf 27-7-1900, ovl. Heino
VII.56 Margaretha Sidonia Wibier, geb. Weststellingerwerf 22-12-1902
tr. Vledder 22-12-1922 Klaas Maillij, geb. Vledder (Frederiksoord) 17-1-1894, zoon van Christiaan Maillij, arbeider, en van Gezina MeijerVI.25 Johanna Wibier, geb. Vledder 6-7-1863
tr. Steenwijk 27-10-1883 Arend Bult, geb. Steenwijkerwold 27-6-1851, ovl. Lonneker 1925/195 (62 jaar), natuurlijke zoon van Jantien Bult
Zij komen op 13-12-1897 uit Steenwijk naar Enschede. Arend Bult is arbeider. Zij wonen op de Deurningerweg. Op 11-10-1905 gaan ze naar Lonneker, Kortendijk 232. Zijn beroep is later Landbouwer. Uit zijn eerdere huwelijk met Dirkje Tuin, ovl. Steenwijkerwold 1883/79, heeft hij een zoon, Jan Bult (bron: GA Enschede K-2369;59-166;17-73;61-11;28-113)

uit dit huwelijk:

1. Aaltje Bult, geb. Steenwijk 26-5-1885, ovl. Lonneker (Twekkelo) 3-12-1915 (30 jaar)
tr. Lonneker 30-3-1906 Dubbeld Dijkstra, geb. Weststellingwerf 10-2-1882, ovl. Enschede 1911 (acte nr 94), zoon van Jouke Dubbelts Dijkstra en van Leentje Dijkstra, uit dit huwelijk o.m. een dochter, Johanna Dijkstra, geb. 1908, tr. Enschede 28-11-1929 Gerrit Vogel
2. Lammert Bult, geb. Steenwijk 11-9-1887
tr. Enschede 2-9-1911 Johanna Heideman, geb. Enschede 1910, dochter van Jan Heideman en van Willemina Brinkman
3. Jantje Bult, geb. Steenwijk 3-10-1889
tr. Lonneker 14-10-1911 Barteld Last, geb. Kampen 1890, zoon van Hermanus Last en van Anna de Boer
4. Johanna Bult, geb. Steenwijk 1892, ovl. Steenwijk 8-3-1892 (3 weken)
5. Arend Bult, geb. Steenwijk 22-2-1894
tr. Enschede 7-6-1917 Elisabetha van Harselaar, geb. Arnhem 1893, dochter van Jan van Harselaar en van Roelofje Zegveld
6. Johanna Bult, geb. Enschede 25-4-1898, ovl. Borne 28-2-1943 (44 jaar)
tr. Lourens Landskroon
7. Margaretha Sidonia Bult, geb. Enschede 7-1-1902VI.27 Hendrikus Wibier, geb. Vledder 18-3-1867, ovl. Losser, 11-2-1936 (68 jaar)
tr. Vledder 16-2-1889 Johanna Lem, geb. Vledder 11-9-1868, ovl. Losser (de Marke) 29-7-1924 (55 jaar), dochter van Willem Daniël Lem en van Jannetje Beun
Op 27-10-1908 van Vledder naar Enschede, Brouwerijstraat 24. Op 10-8-1909 van Enschede naar Lonneker. Op 27-8-1910 van Lonneker naar Losser. Zijn beroep is fabrieksarbeider. BR Vledder 1890-1900 Deel I (Vledder) blad 50; (Wijk I no 41); GA Enschede 158-24;59-87

uit dit huwelijk:

VII.57 Aaltje Wibier, geb. Vledder 25-12-1889
tr. Lonneker 18-3-1910 Henderikus Vierhoven, arbeider, geb. Diever 29-9-1888, zoon van Albert Vierhoven en van Trijntje Andree
Op 1-9-1909 komen zij van Diever naar Lonneker. Op 9-7-1910 vertrekken zij weer naar Diever.
VII.58 Jannetje Wibier, geb. Vledder 25-6-1892, zie VII.58
VII.59 Margaretha Sidonia Wibier, geb. Vledder 6-9-1894, zie VII.59
VII.60 Willem Wibier, geb. Vledder 22-3-1897, ovl. Enschede 18-5-1967 (70 jaar), zie VII.60
VII.61 Jan Wibier, geb. Vledder 22-1-1899, ovl. Overdinkel 16-2-1979 (80 jaar), zie VII.61
VII.62 Johanna (Anne) Wibier, geb. Vledder 6-4-1901, ovl. Enschede 13-5-1984 (83 jaar), zie VII.62
VII.63 Gerrit Wibier, geb. Vledder 17-12-1906, textielarbeider, woont te Losser, Overdinkelsestraat 29 (1953), Gronausestraat 278 (1956), Kerkhofweg 100 (1958), Vicarystraat 1 (1973), Lutterstraat 4 (1984) Bron: persoonskaart CBG, ovl. Losser 17-10-1984 (77 jaar)
VII.64 Hendrik Wibier, geb. Enschede 17-7-1909, ovl. Losser 25-1-2001 (91 jaar), zie VII.64
VII.65 Cornelia Wibier, geb. 22-9-1912, ovl. Losser 17-1-1999 (86 jaar)
tr. G. Doosje


ZEVENDE GENERATIE

VII.1 Leon Wibier, geb. Ghlin 16-2-1851
tr. Nimy 4-7-1874 Célina Daubersies, geb. Masnuy St. Jean 5-7-1847, ovl. 1908 (61 jaar)

uit dit huwelijk:

VIII.1 Charles Wibier, geb. 7-7-1883, ovl. Mons [B] 1954 (71 jaar), zie VIII.1
VIII.2 Alphonse Wibier
VIII.3 Celine Wibier
VIII.4 Elise WibierVII.4 Johannes Nicolaas Josephus Wibier, geb. Avereest 19-3-1855, ovl. Avereest 2-1-1907 (51 jaar), Johannes N.J. woonde aan de Langewijk te Dedemsvaart, waar later zijn schoonzoon, de fietsenmaker Hendriks woonde
tr. Avereest 24-4-1880 Gerarda Martina van Leeuwen, geb. Assen 21-4-1860, ovl. Avereest 13-11-1946 (86 jaar), zie bidprentje, dochter van Petrus Jacobus van Leeuwen en van Johanna Anthonia Mulder

uit dit huwelijk:

VIII.5 Antonia Johanna Gerritdina Wibier, geb. Avereest 27-3-1881, ovl. Avereest 17-10-1881 (6 maanden)
VIII.6 levenloos geboren kind van het mannelijk geslacht, Avereest 27-3-1883
VIII.7 Johanna Antonia Wibier, geb. Avereest 7-3-1885, ovl. Zwolle 26-2-1947 (61 jaar), zie VIII.7
VIII.8 Antonia Gabriëla (Toos) Wibier, geb. Avereest 13-12-1887, ovl.Raalte 23-7-1977 (89 jaar), religieuze, zr Maria Borgias
VIII.9 Petrus Jacobus Antonius Wibier, geb. Avereest 8-4-1890, ovl. Avereest 28-4-1891 (1 jaar)
VIII.10 Gerritdina Petronella Maria (Dien) Wibier, geb. Avereest 5-7-1892, ovl. Zwolle (ziekenhuis) 29-11-1967 (75 jaar), zie bidprentje
tr. Avereest 24-4-1914 Hendrikus Hendriks, geb. Avereest 26-9-1889, ovl. Avereest 29-6-1968 (78 jaar), smid, fietsenmaker, zoon van Johannes Hendriks en van Maria Cornelia Donninger
VIII.11 Petrus Jacobus (Pé) Wibier, geb. Avereest 27-5-1895, ovl. 's Gravenhage 12-11-1942 (47 jaar), zie VIII.11
VIII.12 Gabriël Joseph Antonius Wibier, geb. Avereest 1-6-1898, ovl. 's Gravenhage 8-10-1954 (56 jaar), zie VIII.12
VIII.13 Petronella Arendiena (Nel) Wibier, geb. Avereest 21-9-1900, ovl. Kerkrade 6-4-1993 (92 jaar)
tr. Cornelis Marinus Hendriks, geb. Avereest 3-10-1892, ovl. 25-10-1975 (83 jaar), zoon van Johannes Hendriks en van Maria Cornelia Donninger, in 1988 woonachtig te Schaesberg (Landgraaf)
VIII.14 Antonius Johannes (Toon) Wibier, geb. Avereest 25-11-1903, ovl. Heino 6-6-1977 (73 jaar), zie VIII.14VII.6 Gerritdina Maria Wibier, geb. Avereest 12-7-1861, ovl. Coevorden 23-1-1946 (84 jaar), zie bidprentje
tr. Avereest 22-2-1881, Gerrit Jan Floothuis, geb. Weerselo 17-1-1857, ovl. Amsterdam 11-7-1909 (52 jaar), zie bidprentje, bakker, zoon van Johannes Floothuis en van Zwenne Schuurman
Zij hebben gewoond te Avereest. Op 27-4-1881 vertrekken ze naar Ambt Hardenberg. Op 16-09-1890 vertrekken ze van Coevorden naar Amsterdam, Lindengracht 93, en in april 1891 verhuizen ze aldaar naar de Vinkenstraat no. 156.

uit dit huwelijk:

1. Gabriël Joseph Johan Floothuis, geb. Ambt Hardenberg 1882, bakker
tr. Amsterdam 14-6 1905 Josephine Johanna Maria Hegener, geb. Amsterdam 1885, dochter van Franciscus Cornelis Mathijs Hegener en van Wilhelmina Johanna MarkhofVII.7 Maria Antonette Wibier, geb. Avereest 21-11-1863, ovl. Coevorden 18-12-1902 (39 jaar), zie bidprentje
tr. Avereest 17-4-1883 Johannes Albertus van der Veen, geb. Coevorden 27-7-1847, ovl. Coevorden 25-2-1941 (93 jaar), zie bidprentje, weduwnaar van Johanna Maria Karsten, zoon van Cornelis van de Veen en van Grietien Ambergen

uit dit huwelijk:

1. Grietje Anthonia van der Veen, geb. Coevorden 1-9-1884
tr. Coevorden 3-4-1919 Willem Ambergen, geb. 1886, zoon van Harmannus Ambergen en van Henderika Bosch, weduwnaar van Maria Tekla Helena Lambers
2. Gabriel Cornelis van der Veen, geb. Coevorden 7-11-1885
tr. Ambt Hardenberg 6-5-1910 Hendrika Knol, geb. Ambt Hardenberg 1893, dochter van Hermanus Wilhelmus Knol en van Johanna Maria Geertruida Haverkort
3. Anthonia van der Veen, geb. Coevorden 10-7-1888
4. Cornelis van der Veen, geb. Coevorden 7-11-1890, ovl. Apeldoorn 15-2-1937 (46 jaar)
5. Hermanus van der Veen, geb. Coevorden 20-8-1892, brievenbesteller, ovl. Emmen 30-5-1944 (51 jaar)
tr.1 Coevorden 5-9-1917 Gerharda Euphemia Bakker, geb. 1892, dochter van Berend Harm Bakker en van Ephemia Susanna Bosch
tr.2 Hendrika Anbergen
6. Wilhelmina Maria Antonia van der Veen, geb. Coevorden 12-4-1895, ovl. Coevorden 24-12-1951 (56 jaar)
tr. Gabriel Joseph Johan Floothuis
7. Maria Antonette van der Veen, geb. Coevorden 12-3-1897
8. Anna Maria van der Veen, geb. Coevorden 4-11-1899
tr. Coevorden 14-5-1919 Rudolf Thomas Carl van der Veen, geb. 1900, zoon van Rudolph van der Veen en van Theresia Josepha Stockmann
9. Gerrit Jan van der Veen, geb. Coevorden 20-11-1902, ovl. Coevorden 22-12-1902 (1 maand)VII.13 Emalie Louisa Sophie (Wiesje) Wibier, geb, Avereest 31-3-1865, Zij is in Amsterdam als dienstbode tot 29-6-1886, later woonachtig te Raalte (1938), ovl. Ermelo 30-4-1938 (73 jaar), zie bidprentje
tr. Avereest 3-8-1886 Georgius Aloisius Alexander Rijkers, geb. Avereest 24-7-1862, timmerman/meubelmaker, ovl. Eibergen 30-5-1935 (72 jaar), zoon van Johannes Petrus Rijkers en van Anna Maria Aleida Berendina Mittendorff

kinderen uit dit huwelijk:

1. Petrus Johannes Antonius Alexander Rijkers, geb. Avereest 5-9-1887, metaaldraaier (1912)
tr. Amsterdam 5-9-1912 Johanna Wilhelmina Maria Oorthuizen, geb. Amsterdam 1891, dochter van Cornelis Oorthuizen, melkslijter en van Hendrika Theodora Nieuwenhoff
2. Antonius Petrus Maria Alouisius Rijkers, geb. Avereest 21-7-1889, ovl. Avereest 8-6-1890 (10 maanden)
3. Antonius Bernardus Adolf Rijkers, geb. Avereest 28-12-1890, ovl. Avereest 6-4-1945 (54 jaar), meubelmaker (1916)
tr. Amsterdam 11-5-1916 Cornelia Maria Coomans, geb. Amsterdam 15-4-1893, dochter van Nicolaas Coomans en van Guurtje Denneman
4. Georgius Alouisius Alexander Maria Rijkers, geb. Avereest 12-11-1892
5. Angelinus Willem Antonius Rijkers, geb. Avereest 14-3-1894, meubelmaker (1921)
tr. Amsterdam 25-8-1921 Anna Ursula Maria Barlag, geb. Amsterdam 1899, dochter van Johannes Cornelis Jacobus Barlag en van Catrina Margaretha Schumacher
6. Bernardina Johanna Maria Rijkers, geb. Avereest 21-5-1897
7. Adolf Alouisius Rijkers, geb. Avereest 22-12-1898, ovl. Avereest 20-8-1899 (8 maanden)
8. Johannes Alouisius Jozef Rijkers, geb. Avereest 4-3-1900
9. Alouisius Maria Adolf Rijkers, geb. Avereest 14-5-1904
10. Angelique Louise Marie Rijkers, geb. Avereest 19-8-1905VII.15 Antoinette Catharina Wibier, geb. Avereest 24-6-1870, ovl. Amsterdam 25-8-1909 (39 jaar), zie bidprentje
Zij vertrekt op 06-12-1886 van Avereest naar Rotterdam. Op 01/5-1888 gaat ze naar Amsterdam. Hier is ze dienstbode tot augustus 1890, als ze weer naar Avereest vertrekt. Enige tijd later vertrekt ze weer naar Amsterdam
tr. Amsterdam 23-4-1896 Johannes Jacobus de Vries, geb. Culemborg 7-11-1871, concierge (1925, 1926), ovl. 11-7-1932 (60 jaar), zie bidprentje, zoon van Wilhelmus de Vries, klompenmaker en van Cornelia Hermans. Hij is hertrouwd Amsterdam 28-4-1910 met Anna Maria Duits, geb. Zwolle 1878, dochter van Michiel Duits en van Helena Roelin. Uit dit huwelijk 3 kinderenJohannes Jacobus de Vries (plm 1910) en Antoinette Catharina Wibier (plm 1895)
foto's beschikbaar gesteld door kleindochter Lenie Rodenburg-Vermeij


uit het huwelijk:

1. Antonius Wilhelmus Johannes de Vries, geb. Amsterdam 1899, kantoorbediende (1925)
tr. Amsterdam 19-11-1925 Sophia Johanna Maria Stork, geb. Amsterdam 1901, dochter van Gerardus Coenraad Wilhelmus Stork en van Martha Martina Groenewoud
2. Angelina Louisa Maria de Vries, geb. Amsterdam 18-6-1900, ovl. 25-3-1916 (15 jaar), zie bidprentje
3. Wilhelmus Antonius Joseph de Vries, geb. Amsterdam 1901, timmerman (1926)
tr. Amsterdam 14-4-1926 Maria Cornelia Broekman, geb. Amsterdam 1899, dochter van Lambertus Joannes Gerardus Broekman en van Maria Johanna Tansel
4. Cornelia Engelina Maria de Vries geb. Amsterdam 27-7-1897, ovl. 29-3-1989 (91 jaar)
tr. J. Post
5. Antonetta Catharina de Vries, geb. Amsterdam 4-8-1909, ovl. Amsterdam 13-3-1988 (78 jaar)
tr. Amsterdam 27-5-1936 Johannes Gerardus Vermeij, geb. Amsterdam 7-8-1911, ovl. Amsterdam 22-1-1976 (64 jaar), zoon van Cornelis Vermeij en van Lena KrakVII.16 Adolf Ferdinand Antonius Wibier (zwarte Dolf), geb. Avereest 16-5-1872, ovl. Avereest 31-12-1947 (75 jaar), arbeider (1872), timmerman, bouwkundige (1915), brugwachter (1942)
tr.1 Haarlem 22-4-1896 Maria Gerritdiena (Diena) Uitzetter, geb. Zuidwolde (Lottergreppel) 27-2-1873, ovl. 29-3-1908 (35 jaar), dochter van Gerrit Uitzetter en van Cornelia Michels
tr.2 Voorburg 27-10-1908 Johanna Martina Cornelia Hilgersom, geb. Maassluis 2-12-1888, ovl. Coevorden 13-1-1968 (79 jaar), dochter van Anthonius Cornelis Hilgersom en van Martina van Dooren

uit eerste huwelijk:

VIII.15 Cornelia Angelina Maria (Corrie) Wibier, geb. Haarlem 9-5-1898, ovl. Avereest 11-6-1973 (75 jaar), zie VIII.15
VIII.16 Angelina Antoinetta Maria Wibier, geb. Helmond 6-07-1899, ovl. Helmond 24-07-1899 (2 weken)
VIII.17 Antonius Gerardus Johannes Wibier, geb. Velsen 14-8-1900, ovl. 9-7-1974 (73 jaar), zie VIII.17
VIII.18 Gerardus Johannes Wibier3, geb. Haarlem 26-11-1901, ovl. Enschede 1-6-1976 (74 jaar), zie VIII.18
VIII.19 Angelina Wibier, geb. Voorburg 26-1-1906, ovl. Avereest 1-5-1959 (53 jaar), zie bidprentje
tr. Avereest 8-5-1928 Johannes Bernardus Josephus Hemme, geb. Avereest 20-3-1903, landbouwer, ovl. Avereest 15-7-1961 (58 jaar), zie bidprentje, zoon van Herman Alexander Hemme en van Maria Antoinette de Wals

uit tweede huwelijk:

VIII.20 Martina Johanna Maria Wibier, geb. Voorburg 8-12-1909, ovl. Amsterdam 19-4-1978 (68 jaar)
tr. Amsterdam 16-5-1934 Andreas Henricus Johannes van de Winkel, geb. 10-5-1905, ovl. Amsterdam 21-3-1967 (61 jaar), onderwijzer te Amsterdam
VIII.21 Gerardina Maria Wibier, geb. Vreeswijk 4-12-1911, ovl. Vreeswijk 12-12-1911 (8 dagen)
VIII.22 Adolf Ferdinand Antonius Wibier, geb. Avereest 6-2-1913, ovl. Voorburg 5-5-1990 (77 jaar), zie VIII.22
VIII.23 Johannes Wibier, geb. Avereest 1-8-1916, ovl. Avereest 19-9-1960 (44 jaar), zie VIII.23
VIII.24 Antonius Cornelis Wibier, geb. Avereest 31-1-1920, ovl. Avereest 20-3-1942 (22 jaar), zie bidprentje, overleden kort na tewerkstelling in Duitsland
VIII.25 Gerritdina Johanna Martina Wibier, geb. Avereest 24-1-1923, woonachtig te Hengelo (1988)
tr. Gerhardus H. (Gerard) Spijker, geb. 28-8-1912, ovl. 11-5-1967 (54 jaar), begraven op R.K. begraafplaats Dedemsvaart
VIII.26 Maria Aleida Wibier, geb. Avereest 11-5-1925
tr. F.H. (Frens) van 't Zand, geb. 18-6-1923, woonachtig te Wezup (1988)
VIII.27 Aloysius Alexander (Louis) Wibier, geb. Avereest 7-8-1928, ovl. 's Hertogenbosch 19-3-1996 (67 jaar), zie VIII.27
VIII.28 Angelinus Antonius (Linus) Wibier, geb. Avereest 20-3-1931, ovl. Zwolle 3-11-1990 (59 jaar), zie VIII.28VII.21 Adolf Laurentius Wibier (dikke- of paraplu-Dolf), geb. Avereest 15-11-1862, metselaar, ovl. Avereest 8-2-1936 (73 jaar), zie bidprentje
tr. Avereest 29-3-1894 Mietje Christina Reijtenbach, geb. Avereest 23-4-1865, ovl. Avereest 2-3-1929 (63 jaar), dochter van Johannes Louis Carel Reijtenbach, zie bidprentje en van Wilhelmina Mittendorff, zie bidprentje

uit dit huwelijk:

VIII.29 Agatha Maria Wibier, geb. Avereest 23-7-1895, ovl. Avereest 25-3-1966 (70 jaar)
VIII.30 Willemina Suzanna Maria Wibier, geb. Avereest 30-8-1897, ovl. Avereest 22-10-1943 (46 jaar)
VIII.31 Johanna Hermanna Christina Wibier, geb. Avereest 11-7-1900, ovl. Hardenberg 21-4-1979 (78 jaar), begraven te Dedemsvaart
In de volksmond werd de woning van deze drie zusters spottend "het stille klooster" genoemd.VII.24 Johannes Franciscus Wibier, geb. Den Ham 4-7-1870, ovl. Avereest (Dedemsvaart) 10-12-1949 (79 jaar), zie bidprentje, metselaar, later neemt hij de winkel van zijn schoonvader over (Wibier's ijzerhandel aan de Kalkwijk, thans Julianastraat, te Dedemsvaart, later Timmerman)
tr. Avereest 6-8-1906 Maria Theresia Elferink, geb. Avereest 3-8-1878, ovl. Avereest 23-3-1939 (60 jaar), zie bidprentje, dochter van Bernardus Elferink, winkelier, en van Hermina Reekers, zie bidprentje

uit dit huwelijk:

VIII.32 Johannes Hermannnus Vitus Wibier, geb. Avereest 13-8-1907, ovl. Avereest 29-3-1967 (59 jaar), zie VIII.32
VIII.33 Hermina Maria Agatha Wibier, geb. Avereest 1-1-1910, ovl. Avereest 31-12-1910 (11 maanden)
VIII.34 Bernardus Hermanus Adolfus Wibier, geb. Avereest 20-2-1911, zie VIII.34
VIII.35 Adolf Hendrikus Josephus Wibier, geb. Avereest 3-3-1913, ovl. Avereest 30-6-1913 (3 maanden)
VIII.36 Hermanus Gerhardus Maria Wibier, geb. Avereest (Dedemsvaart) 13-1-1915, ovl. Neede 11-2-1975 (60 jaar), zie VIII.36VII.25 Maria Antonetta Wibier, geb. Den Ham 31-1-1874, ovl. Haaksbergen 2-8-1897 (23 jaar), zie bidprentje, kort na de geboorte van haar tweede kind is zij overleden.
tr. Avereest 22-11-1894 Bernardus Leferink, metselaar, geb. Haaksbergen 22-9-1866, ovl. Haaksbergen 21-1-1964 (97 jaar), zie bidprentje, zoon van Berend Jan Leferink en van Arendina Boonk, Bernardus was gespecialiseerd in het metselen van gewelven in kerken. Hij hertrouwt met Johanna Wilhelmina van Rooij. Uit dit huwelijk worden 4 kinderen geboren.

uit het eerste huwelijk:

1. Bernardus Johannes Maria Leferink, geb. Haaksbergen 8-4-1896, ovl. Haaksbergen 19-1-1970 (73 jaar)
tr. Arendina Wijlens, geb. Haaksbergen 2-1-1902, ovl. Haaksbergen 8-2-1978 (76 jaar)
2. Maria Agatha Reinella Leferink, geb. Haaksbergen 8-6-1897, ovl. Avereest 31-8-1897 (7 weken), volgens overlevering is dit kind direct na de geboorte naar familie in Avereest (Dedemsvaart) gegaan. Haar moeder is kort erop overleden.Maria Antonetta Wibier omstreeks 1894, geb. Den Ham 31-1-1874, ovl. Haaksbergen 2-8-1897
foto collectie Fons LeferinkBernardus Leferink omstreeks 1910, geb. Haaksbergen 22-9-1866, ovl. Haaksbergen 21-1-1964
foto collectie Fons Leferink
VII.27 Johan Christiaan Adolf Wibier, geb. Avereest 6-2-1863, ovl. Lonneker (Noord Eschmarke) 30-3-1925 (62 jaar), zie bidprentje
tr1. Avereest 25-5-1889 Maria Catharina Reuvers, geb. Avereest 16-8-1864, ovl. Enschede 23-1-1894 (29 jaar), dochter van Derk Reuvers, schipper, en van Maria Daniels
tr2. Enschede 25-4-1895 Maria Catharina de Wals, geb. Avereest 23-4-1871, ovl. Enschede 2-11-1931 (60 jaar), dochter van Jacobus de Wals, arbeider, en van Fronica Padberg
Johan gaat eerst op 15-07-1887 als metselaar van Avereest naar Enschede. Hij is in de kost bij J.Jongen, Rijksambtenaar, Op 27-10-1887 is hij weer terug. Vlak na zijn huwelijk met Maria Reuvers vestigen zij zich op 07-6-1889 te Enschede in de korte steeg D181. In 1894, na de dood van zijn vrouw, gaat hij naar de Kuipersdijk F273b en is hij brievenbesteller. Hij hertrouwt in dat jaar met Maria de Wals. Zij komt twee maanden na haar huwelijk, kort na de geboorte van haar zoon Jacobus, op 25-6-1895 over uit Gronau. Later wonen ze op de Kortendijk, vanwaar ze in 1898 naar de Oliemolenes 397 gaan. Op 14-12-1905 vertrekken ze van Enschede naar Lonneker. Enkele jaren na de dood van Johan vertrekt Maria op 29-4-1929 weer naar Enschede, waar ze in 1931 overlijdt. Bronnen: GA Enschede BR 16-18;22-65;22-142;235-142;25-139;33-64

uit het eerste huwelijk:

VIII.37 Adolf Johannes Bernardus Wibier, geb. Enschede 16-2-1890, ovl. Enschede 20-8-1958 (68 jaar), zie VIII.37
VIII.38 Theodorus Johannes Wibier2, geb. Enschede 24-9-1891, ovl. Enschede 24-4-1947 (55 jaar), zie VIII.38
VIII.39 Johannes Hermannus Wibier, geb. Enschede 15-1-1894, ovl. Enschede 26-1-1894 (10 dagen)

uit het tweede huwelijk:

VIII.40 Jacobus Johannes Wibier, geb. Enschede 2-6-1896, ovl. Oldenzaal 17-11-1958 (62 jaar)
tr. Lonneker 20-9-1917 Maria Jozephina Sueters, geb. Losser 12-2-1893, dochter van Hermannus Johannes Sueters en van Klazina Susanna Stevens
Jacob gaat op 14-12-1905 met zijn ouders naar Lonneker. Zijn beroep is later Slager. Nadere gegevens nog onbekend. Bronnen: GA Enschede BR 6-18;22-142;235-142
VIII.41 Maria Geertruida Wibier, geb. Enschede 13-5-1898, ovl. Zwolle 24-7-1955 (57 jaar), zie VIII.41
VIII.42 Johanna Geertruida Antoinetta Wibier, geb. Enschede 20-7-1900, ovl. Amersfoort 27-2-1988 (87 jaar), religieuze, Zr. Stanislaus
VIII.43 Albertus Johannes Wibier, geb. Enschede 29-8-1902, ovl. Enschede 20-2-1975 (72 jaar), zie VIII.43
VIII.44 Herman Antonius Wibier, geb. Enschede 1-6-1904, ovl. Albergen 3-6-1987 (83 jaar), zie VIII.44
VIII.45 Fronica Wibier, geb. Lonneker 27-6-1906, ovl. Amersfoort 29-12-1994 (88 jaar)
Fronica gaat in 1905 mee naar Lonneker. Later is ze winkelbediende. Op 27-07-1932 gaat ze naar Amersfoort, waar ze intreedt in het st.Josef-klooster. Bron: GA Enschede BR 235-142
VIII.46 levenloos geboren kind (v) 161A, Lonneker 27-1-1914VII.28 Adolph Josephus Wibier (Linkse Dolf), geb. Avereest 20-10-1864, metselaar (1890, 1919), Op 29-4-1899 vertrekken ze van Avereest naar Enschede, waar ze wonen op het Gronausche voetpad 61, doch op 20-11 van dat jaar komen ze reeds terug. Bron:GA Enschede BR 187-143, ovl. Coevorden 16-1-1945 (80 jaar)
tr. Avereest 21-8-1890 Johanna Wilhelmina Geertruida van der Most, geb. Avereest 23-2-1865, dochter van Johannes Wilhelmus van der Most, arbeider, en van Geertruida Luiken.

uit dit huwelijk:

VIII.47 Geertruida Johanna Wibier, geb. Avereest 2-8-1891, ovl. Amsterdam 25-1-1980 (88 jaar), zie VIII.47
VIII.48 Johanna Maria Wilhelmina Wibier, geb. Avereest 14-8-1893, ovl. Amsterdam 21-11-1971 (78 jaar), zie VIII.48
VIII.49 Geertruida Johanna Wilhelmina Wibier, geb. Avereest 25-3-1895, ovl. Beverwijk 4-12-1982 (87 jaar), zie VIII.49
VIII.50 Antoinette Maria Wibier, geb. Avereest 29-8-1897, ovl. Avereest 29-6-1903 (5 jaar)
VIII.51 Johanna Wilhelmina Wibier, geb. Avereest 14-4-1900, ovl. Avereest 13-6-1903 (3 jaar)
VIII.52 Adolf Frederikus Wibier, geb. Avereest 10-1-1903, ovl. Avereest 10-9-1906 (3 jaar)
VIII.53 Johannes Wilhelmus Wibier (Jan Snor), geb. Avereest 8-8-1905, ovl. Zwolle 14-6-1964 (58 jaar), zie VIII.53
VIII.54 Adolf Jozephus Wibier (Domme Doppe), geb. Avereest 23-6-1908, ovl. Avereest 19-8-1972 (64 jaar), zie VIII.54VII.30 Wilhelmus Hubertus (Willem) Wibier, geb. Avereest 7-11-1869, ovl. Lonneker (Noord Eschmarke) 1-11-1897 (27 jaar)
tr. Avereest 30-9-1896 Helena Johanna Maria Biemans, geb. Hoogeveen 25-5-1858, ovl. Enschede 27-9-1909 (51 jaar), weduwe van Gerrit Overmars, dochter van Hendrikus Biemans en van Wilhelmina Petronella Kemper
Willem is bij zijn huwelijk in 1896 metselaar. Op 25-3-1897 vertrekken ze naar Lonneker. Na zijn dood in 1897 vertrekt Lena op 1-2-1898 met haar dochtertje naar Gronau. Op 23-11 van dat jaar gaat ze naar Enschede en hertrouwt op 17-11-1898 met Johannes Hermannus Bouman, zoon van Johannes Bouman en van Geertruid Greve. na haar overlijden op 27-9-1909 te Enschede, trouwde J.H. Bouwman te Enschede op 14-4-1910 met Hendrika Geertruida Kloppenborg, geb. ca 1852 te Enschede. Dit was zijn derde huwelijk; voor hij met H.J.M. Biemans trouwde was hij gehuwd geweest met Anna Maria Adelheid Mensing die was overleden in 1897.
Gerrit Overmars is geboren te Ambt Ommen plm. 1823, zoon van Willem Overmars en van Lamberdina Woolthuis. Toen hij op 28-11-1889 te Avereest met de 31 jarige H.J.M. Biemans trouwde was hij al 66 jaar. hij was de weduwnaar van Aleida Elferink.

uit dit huwelijk:

VIII.55 Geertruida Johanna Wibier, geb. Lonneker 27-8-1897, ovl. 1978 (80 jaar)
tr. Enschede 14-8-1924 Jacobus Marinus van BrusselVII.31 Hermannus Antonius Wibier, geb. Avereest 9-2-1872, ovl. Enschede 16-7-1949 (77 jaar)
tr. Enschede 2-2-1899 Wilhelmina Joanna de Kruijff, geb. Schalkwijk 25-9-1869, ovl. Enschede 14-5-1954 (84 jaar), dochter van Johannes Anthonij de Kruiff en van Adriana de Graaf.
Herman gaat op 30-4-1890 als smidsknecht van Avereest naar Ambt Hardenberg. Later gaat hij op 5-3-1894 naar Schalkwijk, waar hij zijn latere vrouw leert kennen. Vandaar vestigt hij zich plm 1895 in Gronau, vanwaar hij op 27-8-1895 naar Enschede gaat. Op 07-1-1897 gaat hij naar Lonneker, en op 9-11-1898 gaat hij naar Enschede. Hij werkt als smid bij Veldhof. Mina de Kruijff komt op 18-11-1898 van Schalkwijk naar Enschede, waar ze bij haar latere zwager Johan (VII.24) woont. Na hun huwelijk vestigen ze zich aan de Hengelosedwarsstraat, tegenwoordig Raifeissenstraat. Zijn beroep is dan groentenman. In 1901 verhuisden ze naar het Gronause Voetpad in een nieuwgebouwde woning. Omstreeks 1925 verhuisden ze naar de Wooldriksweg nr. 78, ook in een nieuwgebouwde woning. Bronnen: GA Enschede BR 294-18;67-205;147-73;16-18;23-84

uit dit huwelijk:

VIII.56 Adolf Johannes Maria Wibier, geb. Enschede 13-1-1900, ovl. Enschede 14-5-1984 (84 jaar), zie VIII.56
VIII.57 Johannes Adolf Maria Wibier, geb. Enschede 7-1-1901, ovl. Voorburg 21-11-1967 (66 jaar), zie VIII.57
VIII.58 Adriaan Herman Maria Wibier, geb. Enschede 24-7-1903, ovl. Amsterdam 17-3-1981 (77 jaar)
tr. Enschede 31-10-1929 Geertruida Hendrika Vossebelt, geb. Enschede 11-9-1901, ovl. Amsterdam 26-3-1990 (88 jaar)
Hij komt op 2-12-1925 van Hilversum. In 1929 is zijn beroep kantoorbediende. 1929: Geraniumstraat 2 GA Enschede 159-163;294-118;294-119
VIII.59 Gerrit Alfonsus Maria Wibier, geb. Enschede 2-8-1905, ovl. Enschede 23-8-1967 (62 jaar), zie VIII.59
VIII.60 Johan Christiaan Adolf Maria Wibier, geb. Enschede 26-5-1907, ovl. Enschede 18-2-1991 (83 jaar), zie VIII.60
VIII.61 Geertruida Johanna Maria Wibier6, geb. Enschede 18-8-1908, ovl. Enschede 28-1-1909 (5 maanden)
bron: GA Enschede 294-118
VIII.62 Herman Antonius Maria Wibier, geb. Enschede 29-6-1910, ovl. Enschede 22-10-1989 (79 jaar), zie VIII.62Grafsteen van Hermannus Antonius Wibier en Wilhelmina Johanna de Kruijff
(foto collectie Angeline Weustink)
VII.33 Johannes Bernardus Wibier, geb. Avereest 14-4-1876, ovl. Avereest 11-5-1942 (66 jaar)
tr. Lonneker 26-4-1901 Alberta Johanna van der Most, geb. Avereest 14-4-1876, ovl. Avereest 19-5-1935 (59 jaar), dochter van Harmanus van der Most, arbeider, en van Maria Hendrika Mulder
Ze zijn op dezelfde dag te Dedemsvaart geboren, zij om 18:00 uur en hij om 19:00 uur. Hij gaat als schoenmakersknecht van Avereest naar Mijdrecht. vandaar gaat hij op 19-2-1896 naar Lonneker, waar hij als knecht woont en werkt bij H. Kroeze. Kort na zijn huwelijk met Berta van de Most (hij is dan schoenmaker) gaan ze op 6-07-1901 naar Gronau. Berta was kort voor haar huwelijk (Zij is dan 3 maand zwanger) uit Gronau gekomen. op 27-3-1902 komen ze weer naar Enschede, en op 18-1-1904 gaan ze weer naar Gronau. Zijn beroep is dan fabrieksarbeider. Omstreeks 1911 vertrekken ze naar Epe (Westfalen). Op 22-5-1916 worden ze ingeschreven in Avereest. De herkomst is niet vermeld. Het beroep van Jan is dan schoenmaker en aanspreker. Bronnen: GA Enschede 48-128;48-151;48-223;67-204;67-260; GA Avereest BR 1910-1920

uit dit huwelijk:

VIII.63 Johanna Geertruida Wibier, geb. Gronau [D] 26-12-1901, ovl. Zwolle 6-8-1945 (43 jaar), fabriekscontroleuse tricotagefabriek, gehandicapt (mist een been), woonachtig te Hardenberg (1945)
bron: GA Enschede 48-128;48-151
VIII.64 Hermannus Bernardus Wibier, geb. Lonneker 24-9-1903, ovl. Gennep 16-8-1960 (56 jaar), zie VIII.64
VIII.65 Alberta Johanna Wibier, geb. Gronau [D] 10-4-1906, ovl. Nijmegen 1983 (76 jaar), religieuze, Zr Phoka
VIII.66 Hendrika Maria Wibier, geb. Gronau [D] 20-5-1908, religieuze, Zr. Mengolda, ovl. Diepenveen 1-6-1984 (76 jaar)
VIII.67 Johanna Maria Wibier , geb. Gronau [D] 7-7-1910, ovl. Almelo 23-5-1991 (80 jaar)
tr. Johannes Hendrikus Berg, geb. 21-8-1907, ovl. Almelo 30-10-1995 (88 jaar), beiden begraven op het RK kerkhof te Almelo
VIII.68 Adolf Friedrich Wibier, geb. Epe [D] 14-7-1912, gehuwd, kinderloos, ovl. Nijverdal plm 1990
VIII.69 Maria Hendrika Wibier, geb. Epe [D] 31-3-1914, ovl. Amersfoort 1-10-2003 (89 jaar), zie VIII.69
VIII.70 Bernardus Johannes Wibier, geb. Avereest 20-5-1916, ovl. Eindhoven 4-2-1972 (57 jaar), zie VIII.70
VIII.71 Antoinetta Maria Wibier, geb. Avereest 13-4-1919, ovl. 13-4-1997 (78 jaar)
tr. C.H. Bootsma
woonachtig te Apeldoorn (1997)VII.37 Adolf Theodorus Wibier of Wiebier, geb. Avereest 26-10-1870, metselaar, ovl. Zwolle 25-5-1907 (36 jaar)
tr. Zwolle 3-8-1897 Femia Elisabeth Hennephof, geb. Zwolle 30-4-1867, dienstbode, dochter van Femigje Hennephof

uit dit huwelijk:

VIII.72 Elisabeth Wiebier, geb. Zwolle 13-5-1898
VIII.73 Theodorus Franciscus Wiebier, geb. Zwolle 2-3-1900, ovl. Zwolle 5-9-1900 (6 maanden)
VIII.74 Euphemia Francisca Wiebier, geb. Zwolle 15-9-1901, ovl. Zwolle 10-11-1902 (13 maanden)
VIII.75 Francisca Maria Wiebier, geb. Zwolle 10-8-1903, ovl. Zwolle 3-6-1929 (25 jaar)
tr. Zwolle 16-11-1926 Gerrit Albertus van Dijk, geb. Zwolle 1901, expeditieknecht (1926), zoon van Peter van Dijk en van Maria te Wierike
VIII.76 Adolf Theodorus Wiebier, geb. Zwolle 22-11-1905VII.49 Aaltje Wibier, geb. Vledder (Frederiksoord) 17-8-1887, ovl. 29-3-1979 (91 jaar), begraven op begraafplaats Eesveen IJpenhof
tr. Steenwijkerwold 19-11-1910 Lammert van der Heide, timmerman, geb. Vledder (Nijensleek) 1-12-1880, zoon van Jan Albert van der Heide en van Lammigje Noorman

uit dit huwelijk:

1. Jan van der Heide, geb. Vledder 9-2-1913, ovl. Vledder 27-2-1913 (18 dagen)VII.52 Jan Wibier, geb. Weststellingerwerf (Boyl) 1-7-1893, ovl. Appelscha 17-3-1983 (89 jaar)
tr. Vledder 25-8-1916 Trijntje Veldhuizen, geb. Boschoord Vledder 17-10-1898, ovl. 26-1-1989 (90 jaar), dochter van Hendrik Veldhuizen en van Johanna Wilhelmina Lem

uit dit huwelijk:

VIII.77 Jan Wibier, geb. Weststellingwerf (Boyl) 26-1-1917), ovl. Winterswijk 31-5-2006 (89 jaar), zie VIII.77
VIII.78 Hendrik Wibier, geb. Weststellingwerf (Boyl) 29-3-1919, ovl. Drachten 6-12-1984 (65 jaar)
VIII.79 Henderikus Wibier, geb. Weststellingwerf (Boyl) 16-7-1924, ovl. Zwolle 17-12-1999 (75 jaar), zie VIII.79VII.58 Jannetje Wibier, geb. Vledder 25-6-1892
tr. Losser 17-9-1912 Jan Koning, geb. Steenwijkerwold 31-7-1890, zoon van Jan Koning en van Jantje Raggers
In 1910 was Jannetje spoelster van beroep. Op 6-9-1929 komen zij van Losser naar Enschede.

kinderen uit dit huwelijk:

1. Jantje Koning, geb. Losser 3-7-1913
tr. Lonneker 15-2-1934 Sietse Bos
2. Johanna Bos, geb. Losser 25-8-1914
3. Jacoba Bos, geb. Losser 16-10-1917VII.59 Margaretha Sidonia Wibier, geb. Vledder 6-9-1894
tr. Losser 25-11-1913 Johannes ten Wolde, geb. Steenwijkerwold 18-8-1890, zoon van Reindert ten Wolde en van Grietje Kuiper
In 1910 was Margaretha S. Spoelster. Op 19-5-1914 vestigen zij zich te Enschede. Op 19-5-1914 in de Pluimstraat, en op 20-7-1923 in de Berkenkamp. Op 27-1-1925 in de Minkmastraat. (bron: GA Enschede 230-46)

kinderen uit dit huwelijk:

1. Reindert ten Wolde, geb. Losser 14-2-1914, ovl. Enschede 22-8-1914 (6 maanden)
2. Johanna Sidonia ten Wolde, geb. Enschede 8-7-1916
3. Grietje ten Wolde, geb. Enschede 18-7-1919
4. Johannes ten Wolde, geb. Enschede 15-1-1923
5. Hendrikus ten Wolde, geb. Enschede 18-7-1925VII.60 Willem Wibier, geb. Vledder 22-3-1897, textielarbeider, rinspinner, poetser in spinnerij, ovl. Enschede 18-5-1967 (70 jaar)
tr. Losser 18-11-1919 Frida van Eisen, geb. Augsburg [D] 23-6-1898, ovl. Enschede 22-4-1976 (77 jaar), dochter van Paul van Eisen en van Marie Louise Barthel

uit dit huwelijk:

VIII.80 Johanna Geertje (Anna) Wibier, geb. 14-4-1920
tr. Losser 24-2-1942 J.F. Nijhuis
VIII.81 (Paula) Wibier, geb. plm. 1921
VIII.82 levenloos geboren kind Wibier (v), geb. Losser 3-1-1922
VIII.83 Geertje (Gerrie) Wibier (v), geb. Losser 18-8-1925
VIII.84 Hendrikus Wibier, geb. Losser 14-11-1927, zie VIII.84
VIII.85 Paula Jantina Wibier, geb. Losser 29-6-1932, ovl. Enschede 29-5-2004 ((71 jaar)
tr. Losser 27-3-1954 Pieter Alberts Schonewille
VIII.86 Aaltje (Alie) Wibier, geb. Losser 24-11-1936
tr. 12-7-1958 J. VeenstraVII.61 Jan Wibier, geb. Vledder 22-1-1899, textielarbeider, ovl. Overdinkel 16-2-1979 (80 jaar)
tr. Tilburg 7-6-1922 Femmigje Soeten, geb. Ommen 16-10-1890, ovl. Losser 17-11-1989 (99 jaar), dochter van Willem Soeten en van Hendrikje Jonkers

uit dit huwelijk:

VIII.87 Johanna Wibier, geb. Tilburg 22-10-1923
tr. G. Wigmink
VIII.88 Willem Wibier, geb. Tilburg 18-5-1926, ovl. Enschede 2-8-1995 (69 jaar), zie VIII.88
VIII.89 Johan Wibier, geb. Overdinkel 18-2-1929, zie VIII.89VII.62 Johanna (Anne) Wibier, geb. Vledder 6-4-1901, ovl. Enschede 13-5-1984 (83 jaar), signalement op 20-5-1926: Lengte 1.62 meter, Voorhoofd gewoon, Haar Zwart, Wenkbrouwen gewoon, Ogen Bruin, Neus Gewoon, Mond Gewoon, Kin Rond, Aangezicht Ovaal, Kleur Gezond
tr. Losser 1-9-1923 Lucas (Luuks) Bron, geb. Losser (Overdinkel) 6-8-1901, ovl. Losser 7-3-1982 (80 jaar) (bejaardentehuis St. Maartenstede), fabrieksarbeider, zoon van Albert Bron en van Jantje de Boer

uit dit huwelijk:

1. Albert Bron, geb. Losser (Overdinkel) 4-9-1924, textielarbeider, ovl. Losser (Overdinkel) 21-3-1945 (20 jaar), begraven op de NH begraafplaats te Overdinkel. Is door de Duitsers voor de Arbeits-Einsatz naar Bremerhafen gestuurd en aldaar ernstig ziek geworden, aan de gevolgen waarvan hij later is overleden.VII.64 Hendrik Wibier, geb. Enschede 17-7-1909, ovl. Losser 25-1-2001 (91 jaar)
tr. Luise Schwidder, geb. plm 1919, ovl. Losser 25-1-2001 (82 jaar)

uit dit huwelijk:

VIII.90 Peter Wibier, zie VIII.90


ACHTSTE GENERATIE

VIII.1 Charles Wibier, geb. 7-7-1883, ovl. Mons [B] 1954 (71 jaar)
tr. Nimy 25-7-1908 Louise Oudenaert, geb. Nimy 27-7-1883, ovl. 1908 (25 jaar)

uit dit huwelijk:

IX.1 Fernande Wibier
IX.2 Helene Wibier
IX.3 Gustave Wibier, geb. Nimy 13-8-1907, zie IX.3VIII.7 Johanna Antonia Wibier, geb. Avereest 7-3-1885, woonachtig te Hattem (1947), ovl. Zwolle 26-2-1947 (61 jaar), zie bidprentje
tr. Avereest 2-5-1913 Johannes Cornelis Veger, geb. Hellendoorn 2-1-1882, ovl. Putten 30-12-1961 (79 jaar), zoon van Wilhelmus Cornelis Nicolaas Veger en van Berendina Anbergen, te Hellendoorn. Zijn beroep is huisschilder. In de 20er jaren koopt het uit de 17e eeuw stammende huis "de liefde" te Hattem, thans (1988) monument en bewoond door zijn zoon Anton Veger

uit dit huwelijk:

1. Johan Antonius Veger, geb. Hattem 1919, ovl. Hattem 29-3-1919 (1 maand)VIII.11 Petrus Jacobus (Pé) Wibier, geb. Avereest 27-5-1895, politieagent te 's Gravenhage, ovl. 's Gravenhage 12-11-1942 (47 jaar), zie bidprentje
tr. Utrecht 19-2-1919 Johanna (Naatje) de Lange, geb. Utrecht 28-11-1894, dochter van Gijsbert de Lange en van Teuntje van Vlaanderen, ovl. Leidschendam

uit dit huwelijk:

IX.4 Johan Nicolaas Josephus (Jan) Wibier, geb. 's Gravenhage 20-1-1920, zie IX.4
IX.5 Antonia Maria Borgias (Toos) Wibier, geb. 's Gravenhage 28-9-1921
IX.6 Gerarda Martina Wibier, geb. 's Gravenhage 9-1-1923, ovl. 's Gravenhage 2-10-1928 (5 jaar)
IX.7 Hubertha Johanna Theresia Maria (Berthy) Wibier, geb. 's Gravenhage 20-11-1927. ovl. Heerde 22-9-2022 (94 jaar)
tr. Herman Sueters, ovl. 2002
IX.8 Gerarda Martina Gerardina Antonia (Ada) Wibier, geb. 's Gravenhage 13-6-1930
IX.9 Petrus Jacobus Henricus (Piet) Wibier, geb. 's Gravenhage 11-1-1932
IX.10 Johanna Maria (Anneke) Wibier, geb/ 's Gravenhage 8-4-1936, ovl. 's Gravenhage 15-3-1941 (4 jaar), zie bidprentjeVIII.12 Gabriël Joseph Anthonius Wibier, geb. Avereest 1-6-1898, politie-agent, ovl. 's Gravenhage 8-10-1954 (56 jaar), zie bidprentje
tr1. Avereest 29-12-1922 Johanna Maria Kram, geb. Keulen [D] 13-3-1900, ovl. 's Gravenhage 4-4-1932 (32 jaar), zie bidprentje, dochter van Peter Kram en van Anna Theodora Kauffeld, de overlevering wil dat de twee elkaar hebben leren kennen op het strand van Scheveningen toen Gabriel bij de bereden politie was.
tr2. 1932 Elisabeth Maria Kauffeld, geb. Vlaardingen 25-11-1903, dochter van Ludwig Kauffeld en van Aaltje Aubes, woonachtig te Zoetermeer (1988)

uit het eerste huwelijk:

IX.11 naamloos, geb./ovl. 's Gravenhage 17-1-1924
IX.12 Gabriel Joseph Antonius Wibier, geb. 's Gravenhage 22-1-1926, zie IX.12
IX.13 Gerharda Martina Maria Wibier, geb. 's Gravenhage 25-5-1927, zie IX.13
IX.14 Peter Johan August Wibier, geb. 's Gravenhage 19-10-1931, zie IX.14

uit het tweede huewlijk:

IX.15 Alida Elisabeth Maria Wibier, geb. 's Gravenhage 24-7-1933VIII.14 Antonius Johannes (Toon) Wibier, geb. Avereest 25-11-1903, bankwerker, ovl. Heino 6-6-1977 (73 jaar)
tr. Avereest 25-6-1929 Anna Aleida (Leida) Padberg, geb. Avereest 22-4-1906, ovl. Heino 13-9-1979 (73 jaar), dochter van Albertus Henricus Padberg en van Maria Gezina Koorman, zie ook genealogie Koorman

uit dit huwelijk:

IX.16 Gerarda Martina Maria (Gerda) Wibier, geb. Avereest 19-12-1930, verpleegster, ovl. Zwolle 27-6-2007 (76 jaar)
IX.17 Maria Gezina Johanna (Ine) Wibier, geb. Avereest 28-4-1932, zie IX.17
IX.18 Johannes Nicolaas Josephus Wibier, geb. Avereest 9-10-1933
tr. J.G. Anbergen
woonachtig te Uithoorn (1988), hebben 3 dochters en 1 zoon
IX.19 Maria Alberta Hendrika Geertruida Wibier, geb. Avereest 20-6-1935
tr. L.J.J. Ernst
woonachtig te Landgraaf (1988)
IX.20 Antoinetta Petronella Aleida (Netty) Wibier, geb. Hoogeveen 4-12-1936, zie IX.20
IX.21 Theresia Maria Aleida Wibier, geb. Avereest 29-4-1938
tr. Anton Herman Nicolaas Maria (Bob) Bruins, geb. Arnhem 30-1-1937, ovl. Oss 15-8-1991 (54 jaar)
IX.22 Gabriella Antonia Maria (Els) Wibier, geb. Avereest 21-1-1942, zie IX.22VIII.15 Cornelia Angelina Maria (Corrie) Wibier, geb. Haarlem 9-4-1898 , ovl. Avereest 11-6-1973 (75 jaar)
tr. Avereest (Dedemsvaart) 11-11-1920 Johannes Hendrikus Antonius (Hendrik) Scholten, geb. Avereest 20-2-1888, cafehouder (1920), gemeente ambtenaar, ovl. Avereest 13-2-1971 (82 jaar), zoon van Johannes Jozephus Scholten en van Fenna Maria Anna Rooth

uit dit huwelijk:

1. Johannes Jozephus (Joop) Scholten, geb. Avereest (Dedemsvaart) 28-9-1921, ovl. Dedemsvaart 2004 (83 jaar), woonachtig te Dedemsvaart
tr. (Annie) Tielbeke
2. Adolf Ferdinand Antonius (Dolf) Scholten, geb. Avereest (Dedemsvaart) 28-12-1922, woonachtig te Hilversum
tr. (Tinie) NN
3. Johannes Hendrikus (Henk) Scholten, geb. Avereest (Dedemsvaart) 22-6-1924, ovl. Avereest (Dedemsvaart) 4-10-1958 (34 jaar)
tr. Lucia Hendrica (Riek) Biemans, later hertrouwd met Aris Remmede, later woonachtig te Enschede
4. Gerardus (Gerard) Scholten, geb. Avereest (Dedemsvaart) 16-9-1925, woonachtig te Dedemsvaart
tr. (Annie) op de Woert
5. Johannes M. (Jan) Scholten, geb. Avereest (Dedemsvaart) 18-4-1927, woonachtig te Dedemsvaart, werkte bij Union rijwielfabriek te Den Hulst (Nieuwleusen)
tr. (Siny) Biemans
6. Angelinus (Linus) Scholten, geb. Avereest (Dedemsvaart) 14-1-1929, ovl. Hardenberg (Slagharen) 1-4-2002 (73 jaar), timmerman, later amanuensis biologie aan het Thomas a Kempis Lyceum te Zwolle, woonachtig te Zwolle, later Slagharen
tr. 8-11-1958 Hermina Maria (Marietje) Pot, geb. Wijtmen 6-3-1939
7. Bernardus Hendrikus Antonius (Bart) Scholten, geb. Avereest (Dedemsvaart) 14-10-1930, woonachtig te Dedemsvaart, werkte bij Union rijwielfabriek te Den Hulst (Nieuwleusen)
tr. (Corrie) Biemans
8. Gerritdiena Maria (Diny) Scholten, geb. Avereest (Dedemsvaart) 12-12-1933, woonachtig te Lemelerveld
tr. (Anton) Holterman, werkzaam bij de ABTB, vrijwillig brandweermanVIII.17 Antonius Gerardus Johannes Wibier, geb. Velzen 14-8-1900, ovl. 9-7-1974 (73 jaar)
tr. Maria Magdalena Hilgersom, geb. 17-3-1903, ovl. Voorburg 2-2-1987 (83 jaar), dochter van Anthonius Cornelis Hilgersom en van Martina van Dooren

uit dit huwelijk:

IX.23 Adolf Antonius (Dolf) Wibier, geb. Voorburg 15-3-1925, zie IX.23
IX.24 Anthonius Cornelis (Toon) Wibier, geb. Voorburg 12-11-1926, zie IX.24
IX.25 Martina G. Maria (Tine) Wibier, geb. Voorburg 8-12-1929
tr. Voorburg 23-3-1950 Petrus (Piet) Wensveen geb. Veur 18-12-1925
woonachtig te Delft (1989)
IX.26 Gerardus Antonius Maria (Gerard) Wibier, geb. Voorburg 22-8-1930, zie IX.26
IX.27 Maria Alida (Riet) Wibier, geb. Voorburg 17-4-1933
tr. Voorburg 19-11-1954 J.H.M. (Hans) de Klugt, geb. 's Gravenhage 16-4-1928
IX.28 Andreas Antonius Maria (André) Wibier, geb. Voorburg 12-2-1937, zie IX.28
IX.29 Hendrika Cornelia (Riek) Wibier, geb. Voorburg 14-1-1939
tr. (Wim) van de Brandt Hoorne
1989 woonachtig te San José, USA (1989)
IX.30 (Angelina) Wibier, geb. Voorburg 27-7-1945
tr. (Johannes) van der KooijVIII.18 Gerardus Johannes Wibier, geb. Haarlem 26-11-1901, metselaar, ovl. Enschede 1-6-1976 (74 jaar)
tr. Enschede 26-4-1928 Veronica de Wals, geb. Lonneker 29-3-1906, ovl. Enschede 24-5-1982 (76 jaar), dochter van Albertus Lourentius de Wals en van Petronella Geertruida van den Berg
GA Enschede K-15597;K-7249;181-51;226-93;234-173;256-27. Hij is gecremeerd te Usselo

uit dit huwelijk:

IX.31 Johanna Gerritdina Wibier, geb. Lonneker 28-9-1929, zie IX.31
IX.32 Albertus Lourentius Jozef (Bertus) Wibier, geb. Lonneker 14-3-1931, zie IX.32
IX.33 Gerritdina Maria Petronella (Dinie) Wibier, geb. Lonneker 20-2-1932, ovl. Enschede 25-1-2005 (72 jaar)
tr. Albertus Wilhelm Hendrikus (Bram) Gerritsen, geb. 6-9-1929, ovl. Enschede 1-3-1999 (69 jaar)
IX.34 anoniemVIII.22 Adolf Ferdinand Antonius Wibier, geb. Avereest 6-2-1913, ovl. Voorburg 5-5-1990 (77 jaar)
timmerman/uitvoerder, bekend onder de bijnaam "Wilde Doppe"
tr. Voorburg 29-11-1934 Helena Elisabeth Antonia van der Drift, geb. Voorburg 14-8-1915, ovl. Rijswijk 7-10-1988 (73 jaar)
woonachtig te Voorburg 130 (1988)

uit dit huwelijk:

IX.35 doodgeboren kind (v), geb./ovl. Voorburg 11-6-1936
IX.36 Cornelis Johannes Wibier, geb. Voorburg 14-6-1937, ovl. 18-11-1945 (8 jaar)
IX.37 Ferdinand Adolf Martinus Andreas (Fred) Wibier, geb. ?, zie IX.37
IX.38 Johanna Maria Helena (Hannie) Wibier, geb. Voorburg 26-3-1948
tr. Voorburg 24-4-1970 (Bert) Koopman, geb. 3-9-1947
IX.39 Frederika Gerarda Maria (Frea) Wibier, geb. Voorburg 25-4-1950
tr. Vincent H.L. Wildenburg
IX.40 Helena Maria Johanna (Helma) Wibier, geb. Assendelft 28-11-1956
tr. Voorburg 23-6-1977 R.A.M. (Ruud) Urgert, geb. 3-4-1952
IX.41 Cornelis Adolf Ferdinand (Kees) Wibier, geb. Voorburg 15-12-1946, zie IX.41


VIII.23 Johannes (Jan) Wibier, geb. Avereest 1-8-1916, ovl. Avereest 19-9-1960 (44 jaar), zie bidprentje
tr. Ambt Hardenberg 8-4-1939 (kerk 12-4-1939) Maria Anna (Marie) Arkes, geb. Ambt Hardenberg (Slagharen) 8-9-1916, ovl. Hardenberg (Dedemsvaart) 23-1-2008 (91 jaar), zie bidprentje, dochter van Johannes Gerhardus Arkes en van Hendrika Josephina Sassen, zie ook kwartierstaat van Jan Wibier en Marie Arkes


uit dit huwelijk:

IX.42 Adolf Ferdinand Antonius (Dolf) Wibier, geb. Avereest 17-7-1940, zie IX.42
IX.43 Hendrika Josephina Maria (Riek) Wibier, geb. Avereest 20-10-1941, zie IX.43
IX.44 Johannes Martinus Cornelis (Johan) Wibier, geb. Avereest 11-1-1943, zie IX.44
IX.45 Johannes Gerardus (Jan) Wibier, geb. Avereest 11-1-1943, zie IX.45
IX.46 Maria Johanna (Marianne) Wibier, geb. Avereest 13-9-1944, zie IX.46
IX.47 Johannes Maria (Hans) Wibier, geb. Avereest 21-10-1945, zie IX.47
IX.48 Gerardus Antonius Maria (Gerard) Wibier, geb. Avereest 24-5-1947
tr. Avereest (Dedemsvaart) 8-8-1997 Grace Hamilton, geb. 19-12-1958
IX.49 Cornelia Angelina Josephina Paulina (Ineke) Wibier, geb. Avereest 26-3-1949, zie IX.49
IX.50 Hendrikus Bernardus Johannes (Henk) Wibier, geb. Avereest 26-7-1950, zie IX.50
IX.51 Antonius Alouisius Angelinus (Ton) Wibier, geb. Avereest 8-11-1951, zie IX.51
IX.52 Anna Helena Hendrika Maria (Lia) Wibier, geb. Avereest 8-9-1953, zie IX.52
IX.53 Matheus Gerhardus Maria (Rene) Wibier, geb. Avereest 10-2-1955, zie IX.53
IX.54 Gertruida Margretha Aleida (Gerla) Wibier, geb. Avereest 9-2-1958, zie IX.54
IX.55 Hieronymus Paulus Wibier (Ron), geb. Avereest 9-10-1959, zie IX.55VIII.27 Aloysius Alexander (Louis) Wibier, geb. Avereest 7-8-1928, heeft gewerkt bij Union fietsenfabriek in Den Hulst (Nieuwleusen), daarna bij Hazenberg in Zwolle waar hij een opleiding heeft gehad en als een van de eersten in Nederland brandstofpompen voor diesel auto's kon repareren. In 1961 verhuisd naar 's-Hertogenbosch vanwege zijn vakbekwaamheid. Hij werd bedrijfsleider bij een Bosch dienst waar in de topdagen plm 16 mensen werkten. Hij heeft altijd hard gewerkt en was een echte familieman die het iedereen naar zijn zin wilde maken. De familie had een buitenhuisje in de bossen waar ze in de weekenden en vacanties naar toe gingen. Voor de jongens had hij op een step een Solexmotor gemaakt zodat ze door de bossen konden crossen. Echt gek en trots was hij op zijn kleinkinderen waar hij werkelijk alles voor over had. ovl. 's Hertogenbosch 19-3-1996 (67 jaar)
tr. Gerritdiena Maria (Mien) van Duuren, geb. Westenholte 13-1-1927, ovl. 's Hertogenbosch 6 DEC 2016, dochter van Everhardus Josephus van Duuren en van Aleida Riechers

kinderen uit dit huwelijk:

IX.56 Johanna Martina (Lidy) Wibier, geb. Zwolle 18-3-1954
tr. Haarsteeg 20-6-1984 T.L. (Tom) van Bijnen, geb. 11-6-1951
IX.57 Aleida Maria (Annelies) Wibier, geb. Zwolle 5-6-1955
tr. 3-5-19? (Hans) van Halder, geb. 18-2-1951
IX.58 Adolf Ferdinand Antonius (Dolf) Wibier, geb. Zwolle 26-5-1956, zie IX.58
IX.59 Everhardus Josephus (Ed) Wibier, geb. Zwolle 23-6-1958, zie IX.59
IX.60 Marcel Aloysius (Marcel) Wibier, geb. Zwolle 10-2-1960, zie IX.60
IX.61 Yvonne Agnes Maria (Yvonne) Wibier, geb. Zwolle 30-1-1961
tr. Andreas (René) van Beek, geb. 30-10-1959
IX.62 Henriette Yolanda Maria (Henriette) Wibier, geb. 's-Hertogenbosch 2-5-1963
IX.63 Ingrid Maria (Ingrid) Wibier, geb. 's-Hertogenbosch 7-11-1964
tr. 's Hertogenbosch 19-12-1986 J.J.M. (Tonnie) van Kilsdonk, geb. 28-12-1963
woonachtig te 's Hertogenbosch (1988)VIII.28 Angelinus Antonius (Linus) Wibier, geb. Avereest 20-3-1931, timmerman, later zelfstandig ondernemer, stichter winkelinrichtingsbedrijf IPW, ovl. Zwolle 3-11-1990 (59 jaar)
tr. 2-2-1957 Johanna Maria Elisabeth (Annie) Bruitzman, geb. Zwolle 30-11-1934, ovl. Zwolle 29-6-2015 (80 jaar), dochter van Johannes Philipus Bruitzman en van Petronella Johanna van Geffen
woonachtig te Zwolle (1989)

uit dit huwelijk:

IX.64 Ronald Johan (Ronald) Wibier, geb. 1-9-1958, zie IX.64
IX.65 Peter Richard Wibier, geb. Zwolle 20-8-1960, ovl. Hardenberg 20-4-2013 (52 jaar), zie IX.65
IX.66 Richard Philip Wibier, geb. Zwolle 5-10-1962, zie IX.66
IX.67 Johannes Philippus (Hans) Wibier, geb. Zwolle 18-2-1970, zie IX.67VIII.32 Johannes Hermannnus Vitus Wibier, geb. Avereest 13-8-1907, ijzerhandel aan de Kalkwijk (thans Julianastraat), ovl. Avereest 29-3-1967 (59 jaar), zie bidprentje
tr. Maria Adriana Schippers, geb. Avereest 20-4-1909, ovl. Avereest 22-4-1997 (88 jaar)

uit dit huwelijk:

IX.68 Maria Theresia (Trees) Wibier, geb. Avereest 7-5-1947
tr. (Jaap) Seeleman
woonachtig te Amstelveen (1997)VIII.34 Bernardus Hermanus Adolfus Wibier, geb. Avereest 20-2-1911, ijzerhandel aan de Kalkwijk, ovl. Avereest 22-8-1968 (57 jaar)
tr. Avereest 11-12-1943 Anna Maria Tromp, geb. Avereest 23-8-1915, dochter van Hilarius Tromp en van Euphemia Maria Wening
woonachtig te Hoogeveen (1989)

uit dit huwelijk:

IX.69 M.Th. (Marianne) Wibier (v), geb. Avereest 12-12-1943
IX.70 E.M. (Marijke) Wibier (v), geb. Avereest 3-5-1945
IX.71 J.F. (José) Wibier (v), geb. Avereest 7-9-1946
IX.72 C.M. (Cecile) (m) Wibier (m), geb. Avereest 1-12-1949VIII.36 Hermanus Gerhardus Maria Wibier, geb. Avereest (Dedemsvaart) 13-1-1915, onderwijzer te Neede, ovl. Neede 11-2-1975 (60 jaar), zie bidprentje
tr. Enschede 14-8-1942 Maria Antonette Jansen, geb. Enschede 4-9-1918, ovl. Eibergen 4-12-1996 (78 jaar), zie bidprentje, dochter van Henrikus Jansen en van Catrina Hemme

uit dit huwelijk:

IX.73 Catharina Johanna Maria Wibier, geb. Deventer 31-5-1944, zie IX.73
IX.74 Joannes Franciscus Wibier, geb. Raalte 22-2-1946
IX.75 Hermannus Gerardus Maria (Herman) Wibier, geb. Onstwedde 16-9-1947, woont te Trier [D] (2003)
tr. O. Barthelmus
IX.76 Petrus Paulus Maria Wibier, geb. Onstwedde 28-2-1949, zie IX.76
IX.77 Paulus Jozef Maria Wibier, geb. Enschede 30-12-1951
IX.78 Franciscus Henricus Maria Wibier, geb. Neede 27-7-1953, zie IX.78
IX.79 Martinus Alexander Maria Wibier, geb. Neede 30-12-1955, ovl. Neede 31-12-1955 (1 dag)
IX.80 Josephina Theresia Maria Wibier, geb. Enschede 22-3-1957, zie IX.80VIII.37 Adolf Johannes Bernardus Wibier, geb. Enschede 16-2-1890, ovl. Enschede 20-8-1958 (68 jaar), van beroep kellner
tr1. Enschede 8-4-1915 / echtsch. Enschede 15-12-1924 Bontje Beun, geb. Weststellingerwerf 1-11-1891, ovl. Enschede 27-1-1975 (83 jaar), dochter van Gerrit Beun en van Afke Mandemaker, echtscheiding uitgesproken te Almelo 10-9-1924
tr2. Lonneker 6-2-1925 Maria Helena Hubertine Coenders, geb. Witten 30-3-1901
Dolf gaat op 15-2-1908 als wever van Enschede naar Nordhorn. Op 14-11 komt hij weer terug. Op 17-8-1909 gaat hij weer naar Nordhorn. Later gaat hij naar Lonneker, en gaat op 9-3-1912 weer naar Enschede. Op 1-07-1912 vertrekt hij naar Horstmar [D], en komt op 15-4-1914 terug uit Viersen naar Enschede. Na zijn huwelijk (Bontje is ruim 5 maanden zwanger) verhuizen ze op 28-9-1915 naar Lonneker. Hij is dan nog steeds wever. Op 2-1-1923 verhuizen ze weer naar Enschede, Wilhelminastraat 68. Na hun echtscheiding (De kinderen blijven waarschijnlijk bij Bontje) gaat Dolf op 18-12-1924 naar Lonneker. Hij woont daar met zijn latere vrouw Maria Coenders in bij de familie Arnoldus Boll. Maria is op 23-1-1923 uit Vaals gekomen. Zij is huisnaaister. Kort na hun huwelijk verhuizen ze op 30-3-1925 naar Enschede. Zijn beroep is dan Kammeninhanger. Zij is huisnaaister. Bronnen: GA Enschede BR 280-41;16-1;143-124;22-142;218-153;25-139;220-105;33-64;235-142

uit eerste huwelijk:

IX.81 Johan Christiaan Adolf Wibier, geb. Lonneker 21-7-1915, ovl. Enschede 8-11-1995 (80 jaar)
bron: GA Enschede K-15596;K-1033;K-1036
IX.82 Gerrit Wibier, geb. Lonneker 30-12-1918, ovl. Glanerbrug 23-7-1980 (61 jaar), zie IX.82

uit tweede huwelijk:

IX.83 Maria Elisabeth Wibier, geb. Enschede 7-12-1927
tr. 1946 H.G. Moerman, bron: GA Enschede 220-105, woonachtig te Zuid Afrika (2006)
IX.84 Johannes Wibier, geb. Enschede 19-1-1931, zie IX.84
IX.85 Adolf Johannes Bernardus Wibier, geb. Enschede 15-8-1933
vertrekt maart 1955 naar Johannesburg [RSA], bron: GA Enschede 220-105VIII.38 Theodorus Johannes Wibier, geb. Enschede 24-9-1891, ovl. Enschede 24-4-1947 (55 jaar)
tr. Lonneker 19-7-1912 Bernarda Johanna in de Weide, geb. Enschede 6-7-1892, ovl. 1971 (78 jaar), dochter van Hermannus in de Weide en van Geertruida Scholten
Theo gaat op 15-10-1900 van Enschede naar Denekamp. Op 18-9-1901 komt hij terug. op 12-8-1909 gaat hij naar Bentheim, en op 11-6- 1910 gaat hij als wever van Enschede naar Coesfeld. Als hij in 1912 in Lonneker trouwt is Bernarda ruim 5 maand zwanger. Op 8-8-1930 verhuizen ze van Lonneker naar Enschede, oranjestraat 44. Theo is dan Schilder. Op 18-1-1932 gaan ze naar de Paul Krugerstraat 29. Op 9-08 van dat jaar vertrekken ze weer naar Lonneker. Bronnen: GA Enschede BR 16-18;22-142;25-139;33-64 235-142;264-172

uit dit huwelijk:

IX.86 Johan Christiaan Adolf Wibier, geb. Lonneker 9-11-1912, zie IX.86
Johan is in 1930 aanlapper van beroep; GA Enschede K-15599;K-15600;264-172
IX.87 Geertruida Johanna Bernarda Wibier, geb. Lonneker 3-3-1915
tr. 26-11-1936 Gerrit H. van den Berg, Geertruida is in 1930 drolster van beroep; GA Enschede K-15599;K-15600;264-172
IX.88 Maria Catharina Wibier, geb. Lonneker 26-5-1917
tr. 1941 Hendrikus H. Smit
IX.89 Theodora Johanna Wibier, geb. Lonneker 21-6-1920, ovl. Glanerbrug 23-5-2000 (79 jaar)
tr. 23-8-1941 Adriaan Schunselaar, geb. Leiden 5-2-1916, ovl. 29-10-1985 (69 jaar), stoker, zoon van Gradus Thomas Schunselaar en van Catharina van der Sleet
IX.90 Bernardus Johannes Wibier, geb. Lonneker 8-8-1922, onderwachtmeester staatpolitie, in 1944 woonachtig te Amsterdam, Ceintuurbaan 264, 2-hoog, 27-12-1944 vertrokken naar Weststellingwerf, ovl. Heerenveen 13-1-1945 (22 jaar)
tr. Amsterdam 12-10-1944 Katalin Tóth, geb. Ujpest [Hongarije] 21-5-1920, op 4-jarige leeftijd naar Nederland gekomen en geadopteerd, ovl. 7-8-2009 (89 jaar), dochter van István Tóth, geb. 10-6-1872, ovl. Ujpest [H] 12-7-1947 (75 jaar), en van Etelka Szücs, geb. 1880, ovl. Ujpest [H] 3-9-1922 (42 jaar)
IX.91 Herman Theodoor Wibier, geb. Lonneker 3-8-1929, ovl. Lonneker 5-10-1929 (2 maand)VIII.41 Maria Geertruida Wibier, geb. Enschede 13-5-1898, ovl. Zwolle 24-7-1955 (57 jaar)
tr. Lonneker 10-4-1924 Johannes Henricus Obbeek, geb. Stad Doetinchem 21-10-1894, ovl. Oldenzaal 1968 (73 jaar)
Hij komt op 8-5-1924 van Zwolle (Diezerstraat 87) Hij is dan depôthouder bij de Velomij en ze wonen in Enschede, Noorderlagen 63. op 26-11-1932 gaan ze naar de Wooldriksweg 64, en op 07-2-1933 naar Almelo, Hagenstraat 3. In 1955 is het adres van Johan Coetsstraat 9 te Zwolle. Bij zijn overlijden in 1968 is hij gehuwd met Josephina Aleida Maria ten Bokel, Bronnen: GA Enschede BR 16-18;22-142;235-142;294-91

uit dit huwelijk:

1. Johannes Henricus Obbeek, geb. Enschede 29-4-1927
2. Maria Catharina Obbeek, geb. Enschede 3-5-1929
3. Geertruida Johanna Obbeek, geb. Enschede 14-3-1931.VIII.43 Albertus Johannes Wibier, geb. Enschede 29-8-1902, ovl. Enschede 20-2-1975 (72 jaar)
tr. Enschede 1940 Dirkje (Dikkie) van der Leest, geb. Lonneker 26-10-1914, ovl. Enschede 4-2-1994 (79 jaar)
Albert gaat in 1905 met zijn ouders naar Lonneker. In 1929 is hij schilder. Hij gaat op 29-04 naar Enschede aan de Wooldriksweg 64. Op 07-3-1933 gaat hij naar Oldenzaal, Westwal 6. In 1988 is het adres van zijn weduwe Geesinkbrink 93 te Enschede. Bronnen GA Enschede BR 235-142;294-91

uit dit huwelijk:

IX.92 Johannes Arend Theodorus (Hans) Wibier, geb. Enschede 1941, zie IX.92
IX.93 Arend Albertus Johannes (Addy) Wibier, geb. Enschede 1943
tr. L. Hazera
IX.94 Jacobus Johan (Joop) Wibier, geb Enschede 31-1-1945, ovl. Enschede 17-10-1987 (42 jaar), zie IX.94
IX.95 Paul Anthony (Paul) Wibier, geb. Enschede 1947VIII.44 Herman Antonius Wibier, geb. Enschede 1-6-1904, ovl. Albergen 3-6-1987 (83 jaar)
Herman gaat in 1905 met zijn ouders naar Lonneker. Bron:GA Enschede BR 235-142
tr. Josephina Johanna Sueters of Suters, geb. plm 1899, ovl. Albergen 23-10-1979 (80 jaar)

uit dit huwelijk:

IX.96 Johan Wibier
tr. Patty Witveen
woonachtig te California, USA
IX.97 Ciel Wibier
tr. Pierre van Esch
IX.98 Riet Wibier
tr. Désiré (Dé) Cornet
IX.99 Trudy Wibier
tr. Martin Molengraft
IX.100 Koos Wibier
tr. Annie VeldhuisVIII.47 Geertruida Johanna Wibier, geb. Avereest 2-8-1891, ovl. Amsterdam 25-1-1980 (88 jaar)
tr. Enschede 13-5-1918 Everardus Johannes Ensing, geb. Zutphen 14-1-1894, ovl. Amsterdam 8-3-1964 (60 jaar), zoon van Bernardus Petrus Ensing en van Johanna Everdina Berkel te Zutphen. Op 15-12-1911 vertrekt ze van Avereest naar Enschede. Op 12-8-1913 gaat ze naar Amsterdam. op 20-6-1914 komt ze als dienstbode terug naar Enschede, Nijverheidsstraat 5. Op 22-5-1918 gaat ze naar Zutphen, waar ze haar man leert kennen. Zijn beroep is dan meubelmaker. Later is hij bewaarder in een strafgevangenis. Bron: GA Enschede 187-143;191-68;228-179;224-68

uit dit huwelijk:

1. NN Ensing, geb. Zutphen 1920
2. NN Ensing, geb. Zutphen 1921
3. NN Ensing, geb. Zutphen 1922
4. Johanna Wilhelmina Geertruida Ensing, geb. Zutphen 1924, ovl. Zutphen 11-3-1937 (13 jaar)
5. levenloos geboren kind, Maastricht 5-2-1928VIII.48 Johanna Maria Wilhelmina Wibier, geb. Avereest 14-8-1893, Johanna gaat op 4-1-1914 van Avereest naar Enschede. Haar beroep is gloeikousjesmaakster. Op 22-1-1917 gaat ze van Enschede naar Uithoorn. Op 6-11-1917 komt ze van Uithoorn naar Avereest. Op 25-9-1917 vertrekt ze naar Velsen en op 24-11-1917 komt ze terug naar Avereest. Op 6-5-1918 vertrekt ze naar Zwollerkerspel. Op 14-2-1919 komt ze van Beverwijk terug naar Avereest en op 27-6-1919 vertrekt ze naar Amsterdam. Op 26-6-1920 komt ze met haar echtgenoot en haar zoon van Velsen naar Avereest. Ze wonen dan op het adres C063. Op 23-12-1920 vertrekt het gezin naar Borne (Ov). bron: GA Enschede 187-143;294-119; GA Avereest, BR 1910-1920 wijk C. fol 69, ovl. Amsterdam 21-11-1971 (78 jaar)
tr. Amsterdam 1-10-1919 Hendrik Jan van Lunteren, geb. Arnhem 12-3-1893, schoenmaker, ovl. Amsterdam 23-4-1957 (64 jaar), zoon van Albertus van Lunteren en van Anna Spiering


uit dit huwelijk:

1. Adolf Josephus van Lunteren, geb. Amsterdam 15-4-1920
tr. 1946 M. Schulken
2. Johanna Wilhelmina Geertruida van Lunteren, geb. Borne 1921
tr. Amsterdam 1945 J.H.J. Kruse
3. Antoinetta Maria van Lunteren, geb. Borne 1923
tr. 1946 A. KeizerVIII.49 Geertruida Johanna Wilhelmina Wibier, geb. Avereest (Dedemsvaart) 30-3-1895, ovl. Beverwijk 4-12-1982 (87 jaar)
tr. Avereest 27-4-1917 Frederikus Johannes Scholten, geb. Mijdrecht 25-3-1895, ovl. Beverwijk 1976 (81 jaar), zoon van Johannes Hendrikus Scholten en van Gijsbertha den Hollander
Zoals veel van haar leeftijdsgenoten werkt ze als als tiener als dienstbode in "de grote steden". Op 15-12-1911 vertrekt ze, 16 jaar oud, naar Enschede. Op 7-3-1912 komt ze terug naar Dedemsvaart. Op 9-6-1914 vertrekt ze wederom naar Enschede en op 17-12-1916 komt ze terug naar Dedemsvaart. Op 15-8-1917 vertrekt ze -gehuwd- naar naar Velsen. F.J. Scholten is dan Schipper. Van 28-5-1919 tot 8-8-1919 wonen ze met hun oudste dochter te Dedemsvaart. F.J. Scholten is dan Kweeker.

uit dit huwelijk:

1. Gijsbertha Johanna Geertruida (Bertha) Scholten, geb. Velsen 28-10-1917, ovl. 2000 (82 jaar)
tr. J. Dekker, woonachtig te Velsen (1982)
2. Johanna Wilhelmina Geertruida (Annie) Scholten, geb. Velsen 6-11-1919, woonachtig te Beverwijk (2004)
tr. Beverwijk 1941 Willem Lieverst, geb. Rotterdam 6-7-1919, ovl. 1992 (71 jaar)
3. Geertruida Johanna Wilhelmina (Truus) Scholten
tr. Beverwijk? 1941 R. Hermans, woonachtig te IJmuiden (1982)
4. Frederika Johanna (Riek) Scholten, geb. Velsen 1922
tr. J. van den Brink, woonachtig te Velsen (1982)
5. Adolfina (Fien) Scholten, geb. Velsen 1923
tr. H. Luster, woonachtig te Heemskerk (1982)
6. Frederikus Johannes (Freek) Scholten, geb. Velsen 1927, voormalig directeur Hoogovens IJmuiden
tr. R.L. Ramakers, woonachtig te Akersloot (1982)
7. Johannes (Joop) Scholten, geb. Beverwijk 1933, ovl. 1998 (65 jaar)
tr. Beverwijk? 1952 T. van Domselaar, woonachtig te Beverwijk (1982)
8. Wilhelmina (Wil) Scholten, geb. Beverwijk 1936
tr. Beverwijk> 1956 NN, woonachtig te Beverwijk (1982)
9. Evelina (Eef) Scholten, geb. Beverwijk 1938, ovl. Beverwijk 1993 (55 jaar)VIII.53 Johannes Wilhelmus Wibier (Jan Snor), geb. Avereest 8-8-1905, ovl. Zwolle 14-6-1964 (58 jaar), begraven te Dedemsvaart, zie bidprentje
tr. Ambt Hardenberg 6-6-1929 Maria Geertruida Renker, geb. Ambt Hardenberg 30-1-1906, woonachtig te Dedemsvaart, ovl. Hardenberg 11-3-1996 (90 jaar), dochter van Johannes Bernardus Renker en van Elisabeth Pieper

uit dit huwelijk:

IX.101 Adolf Jozephus (Dolf) Wibier, geb. Avereest 30-3-1930
tr. Mijdrecht 3-6-1969 T. (Tiny) van Dijk, geb. Mijdrecht 28-6-1939, ovl. Mijdrecht 2-11-2002 (63 jaar). Uit dit huwelijk geen kinderen.
IX.102 Maria Elisabeth (Lies) Wibier, geb. Avereest 30-8-1931, zie IX.102
IX.103 Johanna Wilhelmina Geertruida (Annie) Wibier, geb. Avereest 30-10-1932, zie IX.103
IX.104 Johannes Bernardus (Johan) Wibier, geb. Avereest 27-7-1934, zie IX.104
IX.105 Maria Geertruida (Truus) Wibier, geb. Avereest 10-5-1936, zie IX.105
IX.106 Johannes Wilhelmus (Jan) Wibier, geb. Avereest 5-3-1938, zie IX.106
IX.107 Antoinetta Maria (Annet) Wibier, geb. Avereest 7-7-1940, zie IX.107
IX.108 Aleida Margaretha (Leida) Wibier, geb. Avereest 23-6-1942, zie IX.108
IX.109 Hermannes Johannes (Herman) Wibier, geb. Avereest 12-3-1945
tr. Hardenberg 24-3-1972 Aaltje (Aly) Wilpshaar, geb. Gramsbergen 22-2-1949
IX.110 Bernardus Franciscus (Ben) Wibier, geb. Avereest 15-2-1947, zie IX.110
IX.111 Hendrikus Johannes Maria (Henk) Wibier, geb. Avereest 30-3-1949, zie IX.111VIII.54 Adolf Josephus Wibier, geb. Avereest 23-6-1908, ovl. Avereest 19-8-1972 (64 jaar), bijnaam: Domme Doppe
tr. Avereest 1-3-1935 Elisabeth Geertruida Maria Nijhof, geb. Zwolle 21-11-1912, ovl. Avereest 2-1-1976, ovl. Zwolle ??

uit dit huwelijk:

IX.112 Johanna Wilhelmina Geertruida (Annie) Wibier, geb. Avereest 3-7-1935, ovl. Zwolle 17-1-2019 (83 jaar)
tr. Zwolle 1952 Leonardus Gerardus Jansen, geb. 24-12-1928, ovl. Zwolle 27-5-1977 (48 jaar)
IX.113 Adolf Jozephus (Dolf) Wibier, geb. Avereest 19-3-1937, ovl. Coevorden 26-11-1984 (47 jaar), zie IX.113
IX.114 Geertruida Everharda (Truus) Wibier, geb. Avereest 19-4-1941, ovl. 1-12-1998 (57 jaar), begr. R.K. begraafplaats Dedemsvaart
IX.115 doodgeboren kind, geb./ovl. Avereest 29-12-1942
IX.116 Hendrika Alberta Anthonia Wibier, geb. Avereest 7-3-1944
tr. 1967 D. Snoijer
IX.117 Elisabeth Johanna Geertruida (Lies) Wibier, geb. Avereest 7-10-1947, zie IX.117
IX.118 Anthonia Johanna Maria Wibier, geb. Avereest 14-12-1952
tr. nn ten KateVIII.56 Adolf Johannes Maria Wibier, geb. Enschede 13-1-1900, ovl. Enschede 14-5-1984 (84 jaar) zie bidprentje
tr. Enschede 8-11-1934 Maria Elisabeth Antonia ten Pas, geb. Enschede 1-4-1910 (Beltstraat), ovl. Enschede 6-4-1987 (77 jaar) zie bidprentje, dochter van Martinus Victor ten Pas en van Catharina Otto
Zijn beroep is wever; in 1934 groentenhandelaar, Deurningerstraat 179 GA Enschede 294-118; 166-30; toen ze elkaar leerden kennen, woonden ze tegenover elkaar aan de Wooldriksweg

uit dit huwelijk:

IX.119 Antonius Hermanus (Ton) Wibier, geb. Enschede 19-9-1935, geb. Deurningerstraat 179 (GA Enschede 166-36), woonachtig te Enschede en te Egmond aan Zee. Hij was de oudste in een gezin van acht kinderen en hij bleef de grote broer waar ieder van zijn zussen en zijn broers een eigen band mee had – de betrokkenheid bij elkaar bleef. Ton werkte in de textiel, en werd ook actief in de politiek voor de KVP en later het CDA. Hij was 24 jaar lid van de Gemeenteraad van Enschede en vervulde gedurende 4 jaar de functie van wethouder. Daarin toonde hij zich ‘streng maar rechtvaardig’, zoals de krant schreef, met een grote inzet voor sport en cultuur, voor jeugdzaken en wijkaangelegenheden. Op sociaal gebied heeft hij veel gedaan voor de inwoners van Enschede. Ton was ook voorzitter van de KOE, het Katholiek Onderwijs Enschede en van de Stichting Behoud Josephkerk. Zo’n 20 jaar geleden kwam Ton te werken in Alkmaar en hij verhuisde naar Egmond aan Zee. De laatste weken van zijn leven kwam hij, reeds ernstig ziek, weer terug in Enschede, in de Cromhoff en later in het MST. Daar was er intens meeleven vanuit zijn familie, tot op het laatst (im memoriam parochieblad R.K. Parochie St Jacobus de Meerdere te Enschede, 13-11-2012), ovl. Enschede 6-10-2012 (77 jaar), zie krantenartikel
IX.120 Catharina Wilhelmina (Rinie) Wibier, geb. Enschede 10-12-1936, ovl. Enschede 1-1-2010 (73 jaar), zie IX.120
IX.121 Geertruida Maria (Truus) Wibier, geb. Enschede 1-11-1939
tr. 1965 Johannes Gerrit Joseph (Jan) Meijerink
IX.122 Martinus Antonius (Martin) Wibier, geb. Enschede 5-11-1941, zie IX.122
IX.123 Adolf Johannes Maria (Addy) Wibier, geb. Enschede 15-4-1943
tr. 1975 Irene Maychrzak
IX.124 Maria Wilhelmina Catharina (Ria) Wibier, geb. Enschede 9-8-1944
tr. Hans ten Brink
IX.125 Bernadette Maria Francisca Wibier, geb. Enschede 3-9-1950
IX.126 Angeline Maria (Angeline) Wibier, geb. Enschede 16-10-1954, zie IX.126VIII.57 Johannes Adolf Maria Wibier, geb. Enschede 7-1-1901, Zijn beroep is wever. Hij gaat op 11-10-1922 naar Hilversum, brigadier van politie, ovl. Voorburg 21-11-1967 (66 jaar)
tr. 's Gravenhage 29-8-1925 Caroline Marie Therese Brennecke, geb. Ham 18-4-1902, ovl. Voorburg 25-4-1982 (80 jaar), dochter van Christian Brennecke en van Josephine Aselmeijer

uit dit huwelijk:

IX.127 Wilhelmina Josephina Theresia (Wilma) Wibier, geb. 's Gravenhage 11-12-1926, ovl. 's Gravenhage 16-8-1927 (8 maanden)
IX.128 Wilhelmina Johanna (Wilma) Wibier, geb. 's Gravenhage 6-12-1927, leidster sociale werkplaats, ovl. Enschede 5-3-2007 (79 jaar)
IX.129 Josephina Theresia (José) Wibier, geb. 's Gravenhage 10-1-1929, ovl. 's Gravenhage 26-5-1929 (4 maanden)
IX.130 Johannes Herman Alfons (John) Wibier, geb. 's Gravenhage 21-11-1930, ovl. 's Gravenhage 27-12-2012 (82 jaar), zie IX.130
IX.131 Theresia Josephine Louisa Maria (Thea) Wibier, geb. 's Gravenhage 26-5-1932, ovl. Dordrecht 23-9-2016 (84 jaar), zie IX.14
IX.132 Christina Maria (Tineke) Wibier, geb. 's Gravenhage 13-9-1936
IX.133 Maria Therese (Ria) Wibier, geb. 's Gravenhage 5-10-1937, ovl. 's Gravenhage 12-11-1937 (5 weken)
IX.134 Catharina Jacomina Maria (Dodo) Wibier, geb. 's Gravenhage 9-9-1940, ovl. 23-5-2003 (62 jaar)
tr. 27-2-1976 Pieter Bronsveld, geb. plm 1914, ovl. Oegstgeest 22-8-2000 (86 jaar)
IX.135 Herman Christiaan Maria (Harry) Wibier, geb. 's Gravenhage 31-1-1943, zie IX.135
IX.136 (Marianne) Wibier, geb./ovl. 's Gravenhage 1947VIII.59 Gerrit Alfonsus Maria Wibier, geb. Enschede 2-8-1905, ovl. Enschede 23-8-1967 (62 jaar)
tr. Enschede 9-4-1931 Harmpje Ketzener, geb. Lonneker 30-12-1906, ovl. Enschede, dochter van Georg Ketzener
In 1933 wonen zij dr Eekmanstraat 17 en is hij meubelmaker, later kleine ondernemer en bedrijfsleider meubelfabriek. H. Ketzener komt op 13-8-1928 van Lonneker naar E'de. GA Enschede 169-127;294-118

uit dit huwelijk:

IX.137 Wilhelmina Joanna Berendina Wibier, geb. Enschede 28-1-1933
geboren dr. Eckmanstraat 17 (GA Enschede 169-127); 1967: woonachtig te Almelo
tr. J.W. Jurgens
IX.138 Alfonsus Gerrit Maria (Fons) Wibier, geb. Enschede 7-10-1939, zie IX.138VIII.60 Johan Christiaan Adolf Maria Wibier, geb. Enschede 26-5-1907, ovl. Enschede 18-2-1991 (83 jaar)
tr. Mark [D] 3-4-1933 Magdalena Ritzerfeld, geb. Mark [D] 24-8-1911, ovl. Enschede 15-5-2005 (93 jaar), dochter van Martin Ritzerfeld en van Caroline Borgschulze
Zijn beroep is aanvankelijk Bakker. In 1933 verhuizen zij van de Wooldriksweg 78 naar de Nieuwe Schoolweg 31 en is hij monteur bij de Rijkstelefoon. M. Ritzerfeld komt op 4-4-1933 van Mark [D] naar E'de. In 1988 is zij woonachtig te Enschede, Het Leunenberg 416/6h. GA Enschede 234-24;294-118

uit dit huwelijk:

IX.139 Magdalena Carolina (Magda) Wibier, geb. Enschede 5-9-1935, ovl. Beringe 21-1-2009 (73 jaar), zie IX.139
IX.140 J.A.(Joop) Wibier, geb. Enschede 1937, corrector Engelse taal
tr. (Loekie) nn
IX.141 Martin Jozef (Martin) Wibier, geb. Enschede 25-9-1940, ovl. Nijmegen 5-4-2022 (81 jaar) zie IX.141
IX.142 (Elly) Wibier, geb. Enschede 1943, zie IX.142
IX.143 Herman Antonius Maria (Harry) Wibier, geb. Enschede 17-12-1945, zie IX.143
IX.144 L.J. (Louis) Wibier, geb. Enschede 1948
tr. (Truus) nn
bron: GA Enschede 234-24VIII.62 Herman Antonius Maria Wibier, geb. Enschede 29-6-1910, ovl. Enschede 22-10-1989 (79 jaar)
tr. Maria Aleida Reuvers, geb. Enschede 12-4-1917, ovl. Enschede 2-11-1983 (66 jaar), dochter van Henderikus Gerhardus Josephus Reuvers en van Alida Fluitsma
Zijn beroep is Kapper. Op 17-7-1931 gaat hij naar 's Gravenhage, NOP-kade 44. op 24-6-1932 gaar hij naar Voorburg, Heldenburgerdwarsstraat 4. woonachtig te Enschede H.J.v.Heekplein 33 (1988). GA Enschede 294-118;294-119

uit dit huwelijk:

IX.145 Herman WibierVIII.64 Hermannus Bernardus Johannes Wibier, geb. Lonneker 24-9-1903, ovl. Gennep 16-8-1960 (56 jaar)
gehandicapt: mist een been. Bijnaam: "Poot Wibier". Volgens overlevering zouden hij en zijn zuster beiden een been missen door bevriezing, doordat ze eens samen onder een te kleine deken lagen. In jaren 1930-1940 werkte hij op het gemeentehuis te Staphorst. In 1950 verhuisde hij naar Gennep. Bij zijn overlijden was hij assistent directie tricitagefabriek, bron: GA Enschede 48-128
tr. Avereest 3-8-1939 Johanna Elizabeth Germers, geb. Coevorden 6-7-1919, dochter van Lammert Germers en van Anna Gesina Brueker, zie ook genealogie Germers

uit dit huwelijk:

IX.146 Bernardus Johannes Wibier, geb. Avereest 3-11-1939,zie IX.146
IX.147 Alberta Johanna Wibier, geb. Avereest 1940
IX.148 Lambertus Hermannus Bernardus Wibier, geb. Avereest 1942, ovl. Avereest 11-6-1946 (4 jaar)
IX.149 Gesina Johanna Wibier, geb. 1945
IX.150 Geertruida Johanna Elisabeth Wibier, geb. 1946VIII.69 Maria Hendrika Wibier, geb. Epe [D] 31-3-1914, ovl. Amersfoort 1-10-2003 (89 jaar), begr. op R.K. begraafplaats te Alkmaar
tr. Utrecht 7-8-1952 Anthonius Gerardus de Goeij, geb. Utrecht 3-8-1908, ovl. Scheveningen 7-7-1966 (57 jaar)

uit dit huwelijk:

1. Johannes Cornelis de Goeij, geb. Utrecht 13-10-1953
tr. Leusden 15-1-1986 Gwendoline Ritter, geb. Biak (vm Nederlands Nieuw Guinea) 10-5-1957VIII.70 Bernardus Johannes Wibier, geb. Avereest 20-5-1916, bakkersknecht, vertegenwoordiger, ovl. Eindhoven 4-2-1972 (57 jaar)
tr. 1 Bussum 23-2-1938 Maria Margaretha Wester, geb. Leiden 9-10-1920, ovl. Polen 6-1945 (25 jaar), overlijden is bepaald bij rechterlijke uitspraak
tr. 2 Asd (Denemarken) 18-11-1952 Bodil Dybdahl Andersen, geb. Hillerod (Denemarken) 26-12-1926

uit het eerste huwelijk:

IX.151 Albertha Marguerite Wibier, geb. Bussum 8-2-1939
tr. nn van Bergeijk
IX.152 Peggy Erica Helene Wibier, geb. Hoorn 6-2-1941
tr. nn Zillekens
IX.153 Robert Edward Paul Wibier, geb. Hoorn 19-11-1942, zie IX.153

uit het tweede huwelijk:

IX.154 Marianne Kristina Bernadette Wibier, geb. Deventer 19-1-1951
tr. Joseph Hubertus Johannes Creuzen, geb. 23-11-1951
IX.155 Bodil Therese Maria (Bodi) Wibier, geb. Deventer 22-11-1951
IX.156 Vincent Francis Wibier, geb. Eindhoven 10-4-1953, zie IX.156
IX.157 Lilian Merete Patricia Wibier, geb. Eindhoven 5-3-1955
tr. Wilhelmus G.J.F. Luyten, geb. 21-10-1946
IX.158 Frank Bernard Wibier, geb. Eindhoven 4-12-1956, zie IX.158
IX.159 Niels Flemming (Niels) Wibier, geb. Eindhoven 6-2-1959, zie IX.159VIII.77 Jan Wibier, geb. Weststellingwerf 26-1-1917, rijksambtenaar (douane), ovl. Winterswijk 31-5-2006 (89 jaar)
tr. Steenwijkerwold 30-5-1942 Margje Nijenhuis, geb. 1918, ovl. Winterswijk 6-10-1999 (81 jaar)

uit dit huwelijk:

IX.160 Jan Wibier, geb. Eibergen 17-3-1943, zie IX.160
IX.161 Trijntje (Tinie) Wibier, geb. Weststellingwerf 2-8-1944, zie IX.161VIII.79 Henderikus Wibier, geb. Boyl (Fr.) 16-7-1924, ovl. Zwolle 17-12-1999 (75 jaar)
tr. Tjitske Bosch, geb. 11-7-1925

uit dit huwelijk:

IX.162 Jan Wibier, geb. 15-3-1951, zie IX.162
IX.163 Hermina Trijntje (Hermien) Wibier, geb. 26-5-1952VIII.84 Hendrikus Wibier, geb. 14-11-1927, textielarbeider, spinner, katoenkrasser, MIVA, ovl. 1972 (45 jaar)
tr. Enschede 22-12-1950 Geesje Ansink, geb. 16-11-1934, ovl. Enschede 15-11-1995 (60 jaar)

uit dit huwelijk:

IX.164 Willem Wibier, geb. Enschede 17-7-1951, zie IX.164
IX.165 Marianne Wibier, geb. Enschede 17-1-1953
tr. 19-11-1973 G. Snuverink
IX.166 Frida Wibier, geb. Enschede 25-10-1954
tr. 10-5-1974 W.G. van der Meij
IX.167 Johannes Wibier, geb. Enschede 27-2-1958
IX.168 Hendrikus Wibier, geb. Enschede 5-2-1965
IX.169 Hans Peter Wibier, geb. Enschede 5-11-1967VIII.88 Willem Wibier, geb. Tilburg 18-5-1926, ovl. Enschede 2-8-1995 (69 jaar), chef magazijn bij Philips
tr. 1 Trijntje Dassen
tr. 2 Annechien Vos, geb. 25-3-1934

uit het eerste huwelijk:

IX.170 Femmigje Wibier, geb. 24-8-1947
IX.171 Geert Wibier, geb. 27-9-1948, zie IX.171

uit het tweede huwelijk (erkend bij huwelijk)

IX.172 Jeanette F. Wibier, geb. 19-9-1967, woonachtig te Duitsland (2003)
tr./echtsch. Johan (John) Wibier, geb. Losser 28-8-1965 (zie IX.173)VIII.89 Johan (John) Wibier, geb. Overdinkel 18-2-1929
tr./echtsch. Alieda Teunissen van Manen, geb. 14-5-1940

uit dit huwelijk:

IX.173 Johan (John) Wibier, geb. 28-8-1965, zie IX.173VIII.90 Peter Wibier, geb. nn
tr. Els nn

uit dit huwelijk:

IX.174 Hans Wibier
IX.175 Frank Wibier
IX.176 Peter Wibier
IX.177 Nancy Wibier


NEGENDE GENERATIE

IX.3 Gustave Wibier, geb. Nimy 13-8-1907, ovl. Nimy 10-5-1965 (57 jaar)
tr. 23-8-1930 Marthe Bernard, geb. Ghlin 23-5-1907, ovl. Messancy 17-11-1982 (75 jaar)

uit dit huwelijk:

X.1 Marcel Wibier, geb. Nimy 5-12-1935
X.2 Marcelle Wibier, geb. Nimy 5-12-1935
X.3 Fernand Wibier, geb. Nimy 2-2-1946, zie X.3IX.4 Johan Nicolaas Josephus (Jan) Wibier, geb. 's Gravenhage 20-1-1920, ovl. 1997, was student op het semenarie. Trouwde na de tweede wereldoorlog voor de eerste keer. Keerde na haar dood terug naar het semenarie, maar trouwde voor de priesterwijding voor de tweede keer.
tr. 1 onbekend, kinderloos overleden
tr. 2 's Gravenhage 5-6-1973 Nelly Jacoba Visser, geb. Sliedrecht 20-10-1939

uit het tweede huwelijk:

X.4 Johanna Elise Borgia (Borrie) Wibier, geb. Leidschendam 7-12-1974
X.5 Gijsbert Pieter Jan Rien Wibier, geb. Leidschendam 27-4-1977IX.12 Gabriel Joseph Antonius Wibier, geb. 's Gravenhage 22-1-1926, scheepswerktuigkundige, ovl. Vlaardingen 23-2-1986 (60 jaar)
tr. 1 Curacao 13-10-1953 Dorothy Aldeca Isles, geb. Montserrat (BWI) 1-6-1927, dochter van Annie Isles
tr. 2 Vlaardingen 29-7-1971 Christina Johanna Prinsen, geb. Vlaardingen 22-9-1942, dochter van Johannes Prinsen en van Christina Johanna de Ligt

uit het eerste huwelijk:

X.6 Dervent Joseph Antonio Wibier, geb. Montserrat (BWI) 19-10-1954,
tr/echtsch. nn

uit het tweede huwelijk:

X.7 Gabrielle Christina (Elle) Wibier, geb. 's Gravenhage 6-7-1972, zie X.7IX.13 Gerharda Martina Maria (Ada) Wibier, geb. 's Gravenhage 25-5-1927, ovl. Apeldoorn 20-2-2009 (81 jaar)
heeft natuurlijke, erkende zoon:
1. Rob Luining, geb. 12-3-1955, huisarts
tr. Didy NNIX.14 Peter Johan August Wibier, geb. 's Gravenhage 19-10-1931, scheepswerktuigkundige, ovl. Papendrecht 4-2-2006 (74 jaar)
tr. 's Gravenhage 25-8-1955 Theresia Josephine Louise Maria Wibier, geb. 's Gravenhage 26-5-1932, ovl. Dordrecht 23-9-2016 (84 jaar)

uit dit huwelijk:

X.8 Gabriel Peter Johannes Maria Wibier, geb. 's Gravenhage 26-2-1958, project-manager, ovl. Papendrecht 7-11-2013 (55 jaar)
X.9 Caroline Maria Therese Wibier, geb. Geleen 9-3-1960, zie X.9
X.10 Manuela Johanna Maria Wibier, geb. Dordrecht 12-5-1965, officier Koninklijke Marine, later rijksambtenaarIX.17 Maria Gezina Johanna (Ine) Wibier, geb. Avereest 28-4-1932, ovl. Geldrop 14-4-2006 (73 jaar)
tr. 30-6-1958 Cornelis Hendrikus (Cees) Meuleman
woonachtig te Geldrop (1988)

uit dit huwelijk:

1. Hans Meuleman
2. Ton Meuleman
3. Cecile Meuleman, geb. 8-1965
4. Gabrielle MeulemanIX.20 Antoinetta Petronella Aleida (Netty) Wibier, geb. Hoogeveen 4-12-1936, ovl. Arnhem (ziekenhuis Rijnstate) 1-11-2006 (69 jaar), zie bidprentje
tr. H.W. (Hans) Alferink woonachtig te Westervoort (1988, 2006)

uit dit huwelijk:

1. Madeleine Alferink
2. Hans AlferinkIX.22 Gabriella Antonia Maria (Els) Wibier, geb. Avereest 21-1-1942
tr. Meppel 11-8-1967 Johannes Arnoldus Nicolaas Maria (Hans) Bruins, geb. Arnhem 14-9-1941, zoon van Hermanus Jacobus Johannes Bruins en van Helena Clasina Mathilde Verweij, woonachtig te Mook (Molenhoek) (1988)

uit dit huwelijk:

1. Arnout Herman Anton (Arnout) Bruins, geb. Nijmegen 9-1-1969
2. Helene Marie Gabrielle Adelheid (Heleen) Bruins, geb. Nijmegen 15-9-1970
3. Robbert Herman Johan (Rob) Bruins, geb. Nijmegen 5-8-1974IX.23 Adolf Antonius (Dolf) Wibiër, geb. Voorburg 15-3-1925
tr. Elisabeth M. Groenewegen, geb. Wassenaar 12-07-1920, woonachtig te Voorburg (1989)

uit dit huwelijk:

X.11 Helena Adiana (Lenie) Wibiër, geb. 12-4-1951, woonachtig te California, USA
tr. G. Smith
X.12 Elisabeth Maria (Ellie) Wibiër, geb. Voorburg 13-3-1953
tr. John IJzelenberg
X.13 R.A. (Ruud) Wibiër, geb. Voorburg 5-12-1955
tr. / echtsch. Carmen Charité, geb. / ovl. 2009IX.24 Anthonius Cornelis (Toon) Wibier, geb. Voorburg 12-11-1926, ovl. Roozendaal 4-5-2007 (80 jaar)
tr. Voorburg 17-5-1951 Trijntje Keuning, geb. Huizum 6-2-1929, ovl. Arnhem 24-1-2007 (77 jaar)
woonachtig te Tilburg van 1980 to 2006, Arnhem vanaf 2006

uit dit huwelijk:

X.14 Maria Anna Magdalena (Marianne) Wibier, geb. Voorburg 23-2-1953, zie X.14
X.15 Johannes Anthonius Gerardus (Jan) Wibier, geb. Voorburg 31-5-1954, zie X.15
X.16 Anthonius Cornelis (Ton) Wibier, geb. Tilburg 26-9-1956, zie X.16
X.17 Brigitta Martina (Brigitta) Wibier, geb. Tilburg 10-1-1958, zie X.17IX.26 Gerardus Antonius Maria (Gerard) Wibier, geb. Voorburg 22-8-1930
tr. Cornelia T. (Corrie) Verbeek

uit dit huwelijk:

X.18 Magdalena (Mary) Wibier, geb. 15-7-1955
tr.1/echtsch. J. van Vliet
tr.2 11-9-2003 Willem Bestebroer
X.19 Gerardus Antonius Maria (Gerard) Wibier, geb. Rotterdam 6-6-1965, zie X.19IX.28 Andreas Antonus Maria (André) Wibier, geb. Voorburg 12-2-1937
tr. Voorburg 27-9-1961 (Thea) van Schie

uit dit huwelijk:

X.20 Mieke Wibier, geb. Voorburg 22-7-1962
X.21 Irene Wibier, geb. Voorburg 19-11-1963
X.22 Andy Wibier, geb. Voorburg 20-1-1965IX.31 Johanna Gerritdina Wibier, geb. Lonneker 28-9-1929
tr. 5-8-1958(?) Gerardus Johannes Hendrikus (Gerrit) Rutgers, geb. 25-3-1928, ovl. 22-2-1975 (46 jaar), treinconducteur, zoon van NN Rutgers en van Veronica Peppelman
GA Enschede K-15597;226-93; woonachtig te Rotterdam (1989, 2007)

uit dit huwelijk:

1. Gerardus Johannes Hendrikus (Hendry) Rutgers, geb. Enschede 13-7-1959
tr. Janneke van de Steen
2. Veronica Lucia (Karin) Rutgers, geb. Enschede 3-8-1961
tr. Jan Riethoff, geb. Rotterdam 26-3-1959
3. Lucia Veronica (Lucie) Rutgers, geb. Enschede 4-7-1962
tr. Melis Glavimans, geb. Amersfoort 30-3-1961
4. Gerarda Johanna Hendrika (Gerry) Rutgers, geb. Rotterdam 25-3-1967
tr. Arie de JagerIX.32 Albertus Lourentius Jozef (Bertus) Wibier, geb. Lonneker 14-3-1931, ovl. Enschede 15-10-1981 (50 jaar)
tr. 26-11-1959 Gertruida Alberta Martina (Truus) Dunhof, geb. Losser 1-8-1930, dochter van Bernardus Dunhof en van Wilhelmina Gertruida Dijkhuis

uit dit huwelijk:

X.23 José Wilhelmina Veronique (José) Wibier, geb. Enschede 10-12-1960, zie X.23IX.37 Ferdinand Adolf Martinus Andreas (Fred) Wibier, geb. Voorburg 11-5-1935
tr. Rotterdam 20-5-1965 Johanna (Annie) Keehnen, geb. Rotterdam 15-1-1938
woonachtig te Leiden (1988)

uit dit huwelijk:

X.26 Karin Wibier, geb. Rotterdam 5-8-1966
X.27 Moniek Wibier, geb. Leiden 20-5-1968IX.41 Cornelis Adolf Ferdinand (Kees) Wibier, geb. Voorburg 15-12-1946, uitvoerder schilderwerken
tr. Delft 16-9-1970 Erna Alida Cornelia van Velzen, geb. Delft 7-10-1950, directie secretaresse
woonachtig te Delft, Handellaan 170 (1988)

uit dit huwelijk:

X.28 Sebastiaan Wibier, geb. Delft 25-1-1971, Ir ICT TU Delft
X.29 Wendy Wibier, geb. Delft 24-8-1973, adm. medewerker ABN AMRO
tr. Delft 14-5-1999 Remco Martijn van der Heyden, geb. Delft 10-1-1972, Chef werkplaats Alfa Romeo GTAIX.42 Adolf Ferdinand Antonius (Dolf) Wibier, geb. Avereest 17-7-1940, zie IX.42
tr. 22-5-1964 (Herma) Assendorp, geb. 30-5-1939

uit dit huwelijk:

X.30 (Jolanda) Wibier, geb. Zwolle 21-6-1965, zie X.30
X.31 Cornelia Petronella Maria (Petra) Wibier, Zwolle geb. 14-1-1967, zie X.31IX.43 Hendrika Josephina Maria (Riek) Wibier, geb. Avereest 20-10-1941
tr. 10-1-1964 (Johan) Mars, geb. 20-8-1940

uit dit huwelijk:

1. (Marcel) Mars, geb. Zutphen 18-7-1964
tr. Simone Kadler, geb. 14-11-19??
2. (Ruud) Mars, Zutphen geb. 24-3-1966
tr. Yvonne Smit, geb. 22-11-1971
3. (Hans) Mars, Zutphen geb. 10-1-1968
tr. Annemarie van den Heuvel, geb. 21-9-1976
4. (Vivi) Mars, geb. Zutphen 30-6-1971
tr. 18-4-1990 (Fred) Burgers, geb. 17-2-1961IX.44 Johannes Martinus Cornelis (Johan) Wibier, geb. Avereest 11-1-1943
tr. 19-7-1966 Ineke Haverkort, geb. Avereest (Dedemsvaart) 17-5-1945
woonachtig te Dedemsvaart (2002)

uit dit huwelijk:

X.32 (Astrid) Wibier, geb. Avereest (Dedemsvaart) 19-8-1967, zie X.32
X.33 (Jerry) Wibier, geb. Avereest (Dedemsvaart) 19-5-1971, zie X.33IX.45 Johannes Gerardus (Jan) Wibier4, geb. Avereest 11-1-1943
tr. Avereest 30-8-1967 Henriëtte Dorothea Maria (Hetty) Froeling, geb. Avereest 5-10-1945, dochter van Hendrikus (Hendrik) Froeling en van Wilhelmina Frederica Maria (Mina) Jansen, zie ook genealogie Froeling
woonachtig te Dedemsvaart (2002)

uit dit huwelijk:

X.34 Angelique Maria Anna (Angelique) Wibier, geb. Avereest (Dedemsvaart) 16-7-1968, zie X.34
X.35 Fernon Johannes Hendrikus (Fernon) Wibier, geb. Avereest (Dedemsvaart) 25-2-1971, zie X.35IX.46 Maria Johanna (Marianne) Wibier, geb. Avereest 13-9-1944
tr. 23-8-1968 Gerardus Leonardus Hendrikus (Gerard) van Leeuwen, geb. Gouda 18-9-1945, zoon van Hendrikus Adrianus van Leeuwen en van Gerarda Leygraaff

uit dit huwelijk:

1. (Roy) van Leeuwen, geb. Utrecht 17-8-1969
tr. Ede 25-5-2005 Wilma Blauw, geb. 14-11-1973
2. (Dimitri) van Leeuwen, geb. Utrecht 23-11-1970
tr. Coevorden 29-5-2002 Rianne Pronk, geb. Scheveningen 27-3-1972
3. (Serge) van Leeuwen, geb. Utrecht 23-5-1972
samenwonend met Danielle Ruitenbeek, geb. 17-3-1979IX.47 Johannes Maria (Hans) Wibier, geb. Avereest 21-10-1945, woonachtig te Harkstede (1988)
tr. 5-11-1965 (Lenie) Germus, geb. 16-8-1946

uit dit huwelijk:

X.36 (Johannes) Wibier, geb. Hardenberg (Slagharen) 5-11-1966, zie X.36
X.37 (Ard) Wibier, geb. Hardenberg (Slagharen) 26-1-1968, zie X.37
X.38 (Marike) Wibier, geb. Hardenberg (Slagharen) 4-9-1970, zie X.38IX.49 Cornelia Angelina Josephina Paulina (Ineke) Wibier, geb. Avereest 26-3-1949
tr. 12-6-1970 (Henk) Habers, geb. Ommen (Vilsteren) 14-9-1948

uit dit huwelijk:

1. (Mark) Habers, geb. Ommen 30-5-1971
2. (Arjan) Habers, geb. Ommen 3-3-1973
tr. Astrid Smit, geb. 29-3-1973IX.50 Hendrikus Bernardus Johannes (Henk) Wibier, geb. Avereest 26-7-1950
tr. 18-10-1974 (Joke) Vos, geb. 6-12-1941

uit dit huwelijk:

X.39 (Berold) Wibier, geb. Avereest (Dedemsvaart) 15-3-1976
tr. Deborah NN, geb. 15-5-1979, heeft uit eerdere relatie een zoon Gino
X.40 (Sander) Wibier, geb. Avereest (Dedemsvaart) 11-10-1977IX.51 Antonius Alouisius Angelinus (Ton) Wibier, geb. Avereest 8-11-1951
tr. 30-11-1973 (Ada) van der Sluis, geb. 30-3-1954

uit dit huwelijk:

X.41 Adriana Maria (Saskia) Wibier, geb. Avereest (Dedemsvaart) 26-12-1978, zie X.41
X.42 Francisca Maria (Francisca) Wibier, Avereest (Dedemsvaart) geb. 20-9-1981, zie X.42
X.43 Johannes Hendik (Jan) Wibier, geb. Avereest (Dedemsvaart) 18-6-1983, zie X.43IX.52 Anna Helena Hendrika Maria (Lia) Wibier, geb. Avereest 8-9-1953
tr. 25-9-1973 (Asjen) Samson, geb. Zwolle 13-6-1952

uit dit huwelijk:

1. (Siard) Samson, geb. Zwolle 31-8-1975
tr. Eveline NN, geb. 11-2-1976
2. (Jelmer) Samson, geb. Zwolle 21-11-1978
tr. Irma NN, geb. 31-8-1973IX.53 Matheus Gerhardus Maria (Rene) Wibier, geb. Avereest 10-2-1955
tr. 24-6-1977 (Maria) Koggel, geb. Ommen (Vilsteren) 8-9-1956

uit dit huwelijk:

X.44 (Naddy) Wibier, geb. Ommen (Vilsteren) 4-8-1979, zie X.44
X.45 (Paycan) Wibier, geb. Ommen (Vilsteren) 4-3-1981
tr. Miranda Niens, geb. 28-4-1985
X.46 (Kim) Wibier, geb. Ommen (Vilsteren) 8-7-1984
tr. Wijnand NN, geb. 28-2-1983IX.54 Gertruida Margretha Aleida (Gerla) Wibier, geb. Avereest 9-2-1958
tr. Avereest (Dedemsvaart) 22-8-1977 Jan Hendrik (Henk) Ranter, geb. Hardenberg 6-9-1955, zoon van Gerard Ranter en van Gerdina Hermina (Dina) Reinders

uit dit huwelijk:

1. Dina Anna Maria (Dianne) Ranter, geb. Avereest (Dedemsvaart) 12-6-1978
tr. Tom NN, geb. 26-1-1980
2. Johanna Gerarda (Ilona) Ranter, geb. Avereest (Dedemsvaart) 23-11-1980
tr. Denis Tien, geb. 14-5-1979
3. Marco Matheus (Marco) Ranter, geb. Avereest (Dedemsvaart) 1-6-1983IX.55 Hieronymus Paulus (Ron) Wibier, geb. Avereest 9-10-1959
tr. 24-4-1981 (Marie) Schipper, geb. 31-8-1960
woonachtig te te Dedemsvaart(1988)

uit dit huwelijk:

X.47 Otwin Wibier, geb. Avereest (Dedemsvaart) 1-7-1983, zie X.47
X.48 (Lisanne) Wibier, geb. Avereest (Dedemsvaart) 21-8-1986IX.58 Adolf Ferdinand Antonius Wibier, geb. Zwolle 26-5-1956
tr. 's Hertogenbosch 1-2-1980 Elisabeth W.C.R. (Ellen) Sanders, geb. 1-10-1958
woonachtig te Rosmalen (1988)

uit dit huwelijk:

X.49 Sabine Elisabeth Theresia Maria Wibier, geb. Rosmalen 3-4-1985
X.50 Anouk M.J.M. Wibier, geb. 1-12-1986
X.51 Mireille H.M. Wibier, geb. 20-7-1988IX.59 Everhardus Josephus (Ed) Wibier, geb. Zwolle 23-6-1958
tr.1 / echtsch. 1-11-1999 Astrid de Cuba
rel.2 Jeske van Vliet

uit de eerste relatie:

X.52 Annelisa Maria Wibier geb. 5-1-1994
X.53 Louis Ronald Alexander Wibier geb. 28-9-1996

uit de tweede relatie:

X.54 Paula Maria Wibier geb. 19-01-2003
X.55 Eddy Frans Aloysius (Ed) Wibier geb. 28-03-2008IX.60 Marcel Aloysius (Marcel) Wibier, geb. Zwolle 10-2-1960
tr. 's Hertogembosch 22-2-1980 (Marijke) Kuijs, geb. 1-1-1961
woonachtig te 's Hertogenbosch (1988)

uit dit huwelijk:

X.56 Adriana Huibertina Gerritdina Wibier, geb. 's Hertogenbosch 21-5-1984
X.57 Marcella Adriana Henrica Wibier, geb. 's Hertogenbosch 21-11-1985IX.64 Ronald Johan (Ronald) Wibier, geb. Zwolle 1-9-1958
tr. Almelo 19-9-1980 Thea Thekla Eva (Thea) Morsink, geb. Almelo 11-4-1960, dochter van Jannes Morsink en van Hermina Berendina Makkinga, woonachtig te Zwolle (2004)

uit dit huwelijk:

X.58 Marije Wibier, geb. Zwolle 31-12-1985
X.59 Mark Wibier, geb. Zwolle 3-5-1988IX.65 Peter Richard Wibier, geb. Zwolle 20-8-1960, ovl. Hardenberg 20-4-2013 (52 jaar)
tr. 11-12-1987 Ingrid Wiers, geb. 11-8-1962, ovl. Zwolle 4-8-2011 (48 jaar)

uit dit huwelijk:

X.60 Leonie Ella Wibier, geb. Zwolle 29-2-1988
X.61 Boy Wibier, geb./ovl. Zwolle 18-12-1989
X.62 Nicky Lara Wibier, geb. Zwolle 26-1-1991
X.63 Dion Wibier, geb. Zwolle 21-1-1994IX.66 Richard Philip (Richard) Wibier, geb. Zwolle 5-10-1962, woonachtig te Velserbroek, Haarlem, Nunspeet, Lichtenvoorde, ovl. Lichtenvoorde 18-7-2017 (54 jaar). Begraven Lichtenvoorde, begraafplaats Vredehof, 22-7-2017
tr. Hattem 9-9-1988 Hendrika (Karin) Rave, geb. Heerde (Wapenveld) 30-5-1968, dochter van Bertus Johannes Rave en van Derkje Rietberg

uit dit huwelijk:

X.64 Bastiaan Johannes (Bastiaan) Wibier, geb. Haarlem 6-6-2001
X.65 Sanne Angelique (Sanne) Wibier, geb. Velsen (Velserbroek) 29-4-2003IX.67 Johannes Philippus (Hans) Wibier, geb. Zwolle 18-2-1970
woont samen met Lylian van Zuiden

uit deze relatie:

X.66 Louis Wibier, geb. Apeldoorn 10-6-1999
X.67 Leah Wibier, geb. Apeldoorn 20-11-2001IX.73 Catharina Johanna Maria Wibier, geb. Deventer 31-5-1944, onderwijzeres, woonachtig te Eibergen (2007)
tr. Neede 18-9-1970 Johannes Gerardus Matheus Booltink, geb. Eibergen 1-2-1943, tegelzetter, zoon van Albertus Joseph Booltink en van Maria Berendina ter Woerd

uit dit huwelijk:

1. Albertus Hermanus Johannes (Bert) Booltink, geb. Enschede 8-5-1972, docent wiskunde, woonachtig te Eibergen (2007)IX.76 Petrus Paulus Maria (Peter) Wibier, geb. Onstwedde 28-2-1949, ovl. Emmen 9-5-2005 (56 jaar)
tr./echtsch. Marina Jacoba (Riet) Lina, geb. Twello 26-1-1947, dochter van Cornelis Lina en van Pieternella Johanna de Feijter

uit dit huwelijk:

X.68 Donald Henri (Don) Wibier, geb. Hengelo (o) 29-1-1973, software designer, woonachtig te Schiedam (2005)
tr. Suriname 3-9-2005 Muryelle NN
X.69 Petra Marina Wibier, geb. Hengelo (o) 16-1-1975, zie X.65
X.70 Matthijs Herman (Matthijs) Wibier, geb. Emmen 9-12-1982, student klassieke talen, woonachtig te Leiden (2008)
woont samen met Nienke Grotenhuis, geb. Enter 2-2-1985, dochter van Henri Grotenhuis en van Greet Kramer
X.71 Robert Cornelis Wibier, geb. Emmen 9-12-1982, produktiemedewerkerIX.78 Franciscus Henricus Maria Wibier, geb. Neede 27-7-1953
tr. Oldenzaal 14-4-1982 Geertruida Johanna Lesscher, geb. Almelo 19-11-1959

uit dit huwelijk:

X.72 Antonia Maria (Anne) Wibier, geb. Enschede 23-5-1983, activiteitenbegeleidster
woont in Groenlo samen met Bas te Brake (2008)
X.73 Hermanus Gerhardus (Harm) Wibier, geb. Neede 26-6-1985, Software Engineer
woont in Enschede samen met Nathalie Marcia Homrighausen (2008)
X.74 Gerhardus Franciscus (Geert) Wibier, geb. Enschede 19-7-1987, student Pabo, woonachtig te Neede (2008)IX.80 Josephina Theresia Maria Wibier, geb. Enschede 22-3-1957
tr. R.J. Schutten

uit dit huwelijk:

1. Loes Schutten
2. Els Schutten
3. Bram Schutten, ovl. Eibergen 15-3-2004IX.82 Gerrit Wibier, geb. Lonneker 30-12-1918, colporteur (1939), fabrieksarbeider (1940), textielarbeider (1942), ovl. Glanerbrug 23-7-1980 (61 jaar)
tr. Enschede 21-12-1939 / echtsch. 23-3-1942 (uitspraak Almelo 28-1-1942) Antje de Haas, geb. Workum 5-7-1918, dochter van Sjouke de Haas en van Albertje van de Laan, ovl. Assen 1-6-2000 (81 jaar), is eerst hertrouwd te Workum 14-7-1943/echtsch. Workum 15-3-1967 Jacob Andries Paas, geb. Vries 1-9-1918, daarna hertrouwd te 's Gravenhage 13-12-1968 Johannes Petrus Adrianus Onbehaijen, geb. 's Gravenhage 8-2-1914, ovl. 's Gravenhage 23-11-1975 (61 jaar). Uit het tweede huwelijk heeft ze 4 kinderen. bron: GA Enschede K-15596;K-1033, persoonlijst Antje de Haas, CBG

uit dit huwelijk:

X.75 Dick Sjouke Wibier, geb. 's Gravenhage 29-6-1940IX.84 Johannes Wibier, geb. Enschede 19-1-1931, ovl. 1997 (66 jaar)
tr. 1957 J.G. Boll, bron: GA Enschede 220-105

uit dit huwelijk:

X.76 Karin Wibier, geb. Enschede 16-2-1960IX.86 Johan Christiaan Adolf Wibier, geb. Lonneker 9-11-1912, ovl. Enschede 8-7-1985 (72 jaar)
tr. Geertruida Maria Majella Schaepers, geb. Hengelo 1921

uit dit huwelijk:

X.77 Bernardus Lambertus Johannes Wibier, geb. Enschede 19-11-1945, zie X.73
X.78 Thea Wibier, geb. Enschede
X.79 Hendrikus Bernardus Johannes (Hans) Wibier, geb. Enschede 7-6-1952, zie X.75IX.92 Johannes Arend Theodorus (Hans) Wibier, geb. Enschede 1941
tr. L. Reek
woonachtig te Alkmaar (1988)

uit dit huwelijk:

X.80 (Bas) Wibier, geb. Alkmaar ?, zie X.76
X.81 (Menno) Wibier, geb. Alkmaar ?
X.82 (Richard) Wibier, geb. Alkmaar ?IX.94 Jacobus Johan (Joop) Wibier, geb. Enschede 31-1-1945, ovl. Enschede 17-10-1987 (42 jaar)
tr. G.J. (Ineke) ter Hofte, geb. Enschede 27-2-1944, dochter van A.E. ter Hofte en van Geesje van Lier

uit dit huwelijk:

X.83 Saskia Wibier, geb. Enschede 24-5-1967
tr. Velp (Rozendaal) 25-9-1998 A.W. (Arno) Jacet, geb. Enschede 15-10-1963
X.84 Ralph Albert Wibier, geb. Enschede 22-10-1974IX.102 Maria Elisabeth (Lies) Wibier, geb. Avereest 30-8-1931
tr. Avereest 12-6-1957 Hendrikus (Henk) Berendsen, geb. Dalen 25-11-1929, ovl. Coevorden 7-5-1983 (53 jaar)
later samenwonend met Herman Wessel (2003)

uit het huwelijk:

1. Johannes (Ben) Berendsen, geb. Coevorden 28-8-1960
tr. Marianne Louwes, geb. 18-10-1962IX.103 Johanna Wilhelmina Geertruida (Annie) Wibier, geb. Avereest 30-10-1932
tr. Avereest 16-12-1955 Petrus Hendrikus (Piet) Muller, geb. Oldebroek 17-9-1931, ovl. Coevorden 2-5-1988 (56 jaar)

uit dit huwelijk:

1. Hendrikus Johannes Petrus (Henk) Muller, geb. Goirle 30-4-1958
tr. Anloo 30-10-1981 Geesje (Gea) Hulshof, geb. 2e Exlöermond 30-10-1958
2. Maria Geertruida (Margret) Muller, geb. Goirle 27-1-1960
tr. Coevorden 29-8-1980 Hendrikus (Henk) van der Veen, geb. Coevorden 15-3-1953
3. Johannes Wilhelmus (Jan) Muller, geb. Goirle 14-3-1961
tr. Coevorden 2-12-1983 Yvonne (Yvonne) Arends, geb. Sneek 3-12-1962, ovl. Coevorden 5-4-2014 (51 jaar)
4. Petrus Hendrikus (Peter) Muller, geb. Goirle 14-5-1963IX.104 Johannes Bernardus (Johan) Wibiër, geb. Avereest 27-7-1934
tr. Hardenberg 1-8-1963 Maria Aleida (Marietje) Finkers, geb. Hardenberg 29-10-1935

uit dit huwelijk:

X.85 Johannes Wilhelmus (Jan) Wibiër, geb. Avereest 1-5-1966
X.86 Wilhelmus Johannes (Wim) Wibiër, geb. Avereest 26-10-1967, zie X.86
X.87 Johannes Bernardus (Jos) Wibiër, geb. Avereest 1-5-1969IX.105 Maria Geertruida (Truus) Wibier, geb. Avereest 10-5-1936
tr. Avereest 18-5-1962 Bernardus Anthonius (Bernard) Timmerman, geb. Ambt Hardenberg 9-5-1934, ovl. Coevorden 7-2-2005 (70 jaar)

uit dit huwelijk:

1. Maria Hermina (Hermien) Timmerman, geb. Coevorden 29-6-1963
2. Maria Geertruida (Marianne) Timmerman, geb. Coevorden 29-4-1966
3. Egbertha Andrea Bernarda (Andrea) Timmerman, geb. Coevorden 8-2-1969IX.106 Johannes Wilhelmus (Jan) Wibier, geb. Avereest 5-3-1938, woonachtig te Slagharen (1988)
tr. Hardenberg 21-5-1965 Maria Helena Aleida (Lenie) Biemans, geb. Ambt Hardenberg 10-12-1939, dochter van Leonardus Biemans en van Maria Helena Aleida Schulte

uit dit huwelijk:

X.88 Maria Helena Aleida (Marleen) Wibier, geb. Hardenberg 27-5-1967, zie X.88
X.89 Johannes Wilhelmus (Jan) Wibier, geb. Hardenberg 27-12-1970
X.90 Leonardus Johannes Hendrikus (Hans) Wibier, geb. Hardenberg 4-3-1976IX.107 Antoinetta Maria (Annet) Wibier, geb. Avereest 7-7-1940
tr. Avereest 10-7-1963 Hermanus Hendrikus Maria (Henk) Finkers, geb. Ambt Hardenberg 19-8-1939

uit dit huwelijk:

1. Hendrikus Johannes (René) Finkers, geb. Hardenberg (Slagharen) 26-5-1964
2. Maria Geertruida (Margaret) Finkers, geb. Hardenberg (Slagharen) 27-2-1966IX.108 Aleida Margaretha (Leida) Wibier, geb. Avereest 23-6-1942
tr. Avereest 18-3-1966 Berend Jan (Jan) Anbergen, geb. Coevorden 7-1-1941

uit dit huwelijk:

1. Maria Geertruida (Trudy) Ambergen, geb. Coevorden 3-10-1967
2. Hermanes Berend Jan (Harry) Ambergen, geb. Coevorden 29-11-1970IX.110 Bernardus Franciscus (Ben) Wibier, geb. Avereest 15-2-1947
tr.1 Avereest 1967/echtsch. 1987 Jantina (Tiny) Schreur, geb. Avereest 1-5-1947
rel.2 met Hendrina Ruta (Hennie) Velthuis, geb. Dalfsen 12-4-1957

uit het eerste huwelijk:

X.91 Wietske Eva (Evelien) Wibier, geb. Avereest 11-12-1972
X.92 Johannes Wilhelmus (William) Wibier, geb. Avereest 17-6-1974

uit de tweede relatie:

X.93 Barry Wibier, geb. 3-8-1982
X.94 Hendrina Gerregie Ruta (Jalita) Wibier, geb. Dalfsen 11-11-1989IX.111 Hendrikus Johannes Maria (Henk) Wibier, geb. Avereest 30-3-1949, woonachtig te Dedemsvaart (1988)
tr. Avereest 21-12-1970/echtsch. Wilma Raatgerink, geb. Ootmarsum 13-9-1952

uit dit huwelijk:

X.95 Jeroen Antoine (Jeroen) Wibier, geb. Avereest (Dedemsvaart) 5-8-1973, zie X.95
X.96 Hendrikus Johannes (Henry) Wibier, geb. Avereest (Dedemsvaart) 21-10-1974, zie X.96
X.97 Nicole Maria Gezina (Nicole) Wibier, geb. Avereest (Dedemsvaart) 17-5-1981IX.113 Adolf Jozephus (Dolf) Wibier, geb. Avereest 19-3-1937, ovl. Coevorden 26-11-1984 (47 jaar)
tr. Hardenberg 8-7-1966 Jennigje Kelder, geb. Hardenberg 1-7-1943, ovl. Hardenberg 8-7-2020 (77 jaar)

uit dit huwelijk:

X.98 Adolf Jozephus (Arnold) )Wibier, geb. Coevorden 18-3-1971, zie X.98
X.99 Jeanet Wibier, geb. Coevorden 28-6-1972
X.100 Hendrik Wibier, geb. Coevorden 8-10-1973IX.117 Elisabeth Johanna Geertruida (Lies) Wibier, geb. Avereest 7-10-1947
tr. 1967 (Rudie) Hut

uit dit huwelijk:

1. (Ellie) Hut, geb. 20-4-1972
tr. 30-6-2000 Arjan Sliekers, geb. 23-10-1970IX.120 Catharina Wilhelmina (Rinie) Wibier, geb. Enschede 10-12-1936, ovl. Enschede 1-1-2010 (73 jaar)
tr. 1961 Johan Bernard Zinke

uit dit huwelijk:

1. Lucretia Zinke
tr. Peter Makri
2. Camela Zinke
tr. Jurriaan LeijderIX.122 Martinus Antonius (Martin) Wibier, geb. Enschede 5-11-1941,
tr. Marion Gerharda Maria Bevers, geb. 28-1-1947

uit dit huwelijk:

X.101 Antoinette Johanna Maria Wibier, geb. 4-4-1966
X.102 Lisette Gerharda Maria Wibier, geb. 4-3-1970IX.126 Angeline Maria (Angeline) Wibier, geb. Enschede 16-10-1954
tr. Enschede 3-10-1975 Robertus Hendrikus (Rob) Weustink, geb. Enschede 15-5-1952, zoon van Johan Gerhard Weustink en van Josephina Elisabeth Haverkort

uit dit huwelijk:

1. Tom Weustink, geb. Hengelo 6-10-1979
2. Mirjam Weustink, geb. Hengelo 4-5-1982
woont samen met Ron Ekelhof, geb. Enschede 31-12-1982IX.130 Johannes Herman Alfons Wibier, geb. 's Gravenhage 21-11-1930, employee HTM, ovl. 's Gravenhage 27-12-2012 (82 jaar)
tr. 's Gravenhage 27-3-1957 Aaltje Walburga Roeland, geb. 27-5-1935

uit dit huwelijk:

X.103 Birgitta Ingrid Wibier, geb. 's Gravenhage 6-11-1960, zie X.103
X.104 Roger Michel Wibier, geb. 's Gravenhage 18-8-1963
X.105 Lucienne Jose Wibier, geb. 's Gravenhage 12-5-1965, zie X.105IX.135 Herman Christiaan Maria (Harry) Wibier, geb. 's Gravenhage 31-1-1943
tr. Rotterdam (Hilligersberg) 25-4-1970 Beatrix Anthonia Maria de Pater, geb. Rotterdam 15-2-1938, dochter van Hendricus Alfonsius de Pater en van Maria Johanna Keller

uit dit huwelijk:

X.106 Myriam Wibier, geb. Hilligersberg 27-4-1972, zie X.106
X.107 Edith Wibier, geb. Rotterdam 15-5-1974
samenwonend met Edwin Hoogerheide, geb. Den Haag 9-4-1967IX.138 Alfonsus Gerrit Maria (Fons) Wibier (m), geb. Enschede 7-10-1939, bedrijfskundige
tr. G. Nowack
woonachtig te Eerbeek (1982), Emmerich [D] (2007)

uit dit huwelijk:

X.108 (Carola) Wibier, geb. Gronau [D] 30-11-1962, zie X.108IX.139 Magdalena Carolina (Magda) Wibier, geb. Enschede 5-9-1935, ovl. Beringe 21-1-2009 (73 jaar)
tr. (Frans) van den Nieuwboer

uit dit huwelijk:

1. Walter van den Nieuwboer
tr. Ann-Marie Ryan
2. Nicole van den Nieuwboer (ovl.)IX.141 Martin Jozef (Martin) Wibier, geb. Enschede 1940,
doctor in de sociologie, ovl. Nijmegen 5-4-2022 (81 jaar)
tr. Anna Adriana Maria (Ans) van Mechelen, Oud Gastel 16-12-1939, ovl. 6-5-2018 (78 jaar)

uit dit huwelijk:

X.109 Reinout Maarten (Reinout) Wibier, geb. Nijmegen 10-11-1976, zie X.109
X.110 Floris Pepijn (Floris) Wibier, geb. Nijmegen 5-2-1979, zie X.110IX.142 (Elly) Wibier, geb. Enschede 1943
tr. Johan Olde Beverborg

uit dit huwelijk:

1. Alexander Olde Beverborg, geb. Enschede
2. Constantijn Olde Beverborg, geb. EnschedeIX.143 Herman Antonius Maria (Harry) Wibier, geb. Enschede 17-12-1945
tr.1 Annette Gizike Maria (Anneke) Kelemen, geb. Enschede 30-8-1947, dochter van Jozsef Kelemen en van Maria Borghuis

tr.2 Jeanette Nijhuis

uit het eerste huwelijk:

X.111 Harry Robert (Harry) Wibier, geb. Enschede 13-4-1969, zie X.111IX.146 Bernardus Johannes Wibier, geb. Avereest 3-11-1939
tr. Oss 29-10-1960 Veronica Maria van Veghel, geb. Oss 11-1-1943, ovl. Oss 7-5-2020 (77 jaar)

uit dit huwelijk:

X.112 Hermanus Bernardus Johannes Wibier, geb. Oss 4-3-1961
X.113 Robertus Petrus Johannes Wibier, geb. Oss 7-4-1962
X.114 Johannes Petronella Antonius Elisabeth Wibier, geb. Oss 18-1-1964, zie X.114
X.115 Bernardus Johannes Petrus Wibier, geb. Oss 11-7-1968IX.153 Robert Edward Paul Wibier, geb. Hoorn 19-11-1942
tr. Eindhoven 8-8-1969 Marja Gerardina van Haver, geb. Haarlem 17-10-1948

uit dit huwelijk:

X.116 Stephan Frans Wibier, geb. Rotterdam 21-1-1970
X.117 Brigitte Bodil Antoinette Wibier, geb. Rotterdam 11-1-1971IX.156 Vincent Francis Wibier, geb. Eindhoven 10-4-1953
samenwonend 1 tot 1997 met Hermine Caroline Stärcke, geb. 1942
samenwonend 2 met Gerdie van Doesburg, geb. 1958

uit de eerste relatie:

X.118 Kaj Dar David Wibier, geb. Utrecht 13-1-1982IX.158 Frank Bernard Wibier, geb. Eindhoven 4-12-1956, ovl. Geldrop 13-3-2003 (46 jaar)
tr. Best 11-10-1978 Monica Aletta Maria (Monique) van Zanten, geb. 1-8-1956

uit dit huwelijk:

X.119 Arne Torgeir Wibier, geb. Maarheeze 21-3-1982
X.120 Ivar Torbjorn Wibier, geb. Delft 23-10-1984
X.121 Kjell Torvald Wibier, geb. Delft 15-10-1986, ovl. Delft 16-10-1986 (1 dag)
X.122 Bente Synnove Bodil Wibier, geb. Nijmegen 14-5-1989
X.123 Dorthe Sofie Astrid (Dorthe) Wibier, geb. Eindhoven 27-10-1994IX.159 Niels Flemming (Niels) Wibier, geb. Eindhoven 6-2-1959
tr. 3-5-1989 Rosalina Henrica Cornelia (Rosalie) Maas, geb. 4-6-1959, ovl. Waalre 16-10-2009 (50 jaar), dochter van Ruud Maas en Trees van der Heijden

uit deze relatie:

X.124 Abel Juno (Abel) Wibier, geb. Eindhoven 4-6-1993
X.125 Anemoon Frederikke (Anemoon) Wibier, geb. Eindhoven 11-9-1994IX.160 Jan Wibier, geb. Eibergen 17-3-1943
tr.1 Ineke Nijweide
tr.2 Rita Louter, geb. 13-2-1945

uit het eerste huwelijk:

X.126 Gerrit Jan (John) Wibier, geb. Winterswijk 23-5-1967
X.127 Nicole Wibier, geb. Winterswijk 20-8-1969

uit het tweede huwelijk:

X.128 Krista Wibier, geb. 30-1-1980IX.161 Trijntje (Tinie) Wibier, geb. Weststellingwerf 2-8-1944
tr. Joop Wassink

uit dit huwelijk:

1. Sander Wassink, geb. 1-3-19??
2. Chantal Wassink, geb. 26-4-19??IX.162 Jan Wibier, geb. 15-3-1951, geb. 27-9-1948
tr. Sytske Vellema, geb. 2-9-1953

uit dit huwelijk:

X.129 Tynke Rixt Wibier, geb. Akkrum 25-6-1978
X.130 Sirou Wibier, geb. Westervoort 2-6-1981IX.164 Willem Wibier, geb. 17-7-1951
tr. Apeldoorn 5-1-1984 Hubertina Eliabeth Antonia Desiree Dewit, geb. Geleen 5-7-1953

uit dit huwelijk:

X.131 Anne Maria Gezina Wibier, geb. Apeldoorn 15-11-1984
X.132 Marjolijn Desiree Veronique Wibier, geb. Apeldoorn 20-7-1987IX.171 Geert Wibier, geb. 27-9-1948
tr. Maya Hage

uit dit huwelijk:

X.133 Robert Wibier, geb. Enschede 13-2-1975IX.173 Johan (John) Wibier, geb. 28-8-1965, beroepsmilitair, woonachtig te Fürstenau [D] (2006)
tr.1/echtsch. Jeanette F. Wibier geb. 19-9-1967(IX.167)
tr.2 Agia Petronella (Atty) van Kan, geb. Duiven 15-8-1976, zelfstandig dierfysiotherapeut en humaanphysiotherapeut BSc

uit het 2e huwelijk:
X.134 Alois Myrthe Wibier, geb. 18-7-2002
X.135 Radolph Jon Wibier, geb. 2-9-2003TIENDE GENERATIE

X.3 Fernand Wibier, geb. Nimy 2-2-1946
tr. Nimy 18-6-1966 Micheline Grislain, geb. Nimy 10-11-1945

uit dit huwelijk:

XI.1 Christophe Wibier, geb. 12-12-1967
XI.2 Virginie Wibier, geb. 18-6-1969
XI.3 Stephane Wibier, geb. 28-11-1970X.7 Gabrielle Christina (Elle) Wibier, geb. 's Gravenhage 6-7-1972
tr. Vlaardingen 8-8-1997 Leon Geilvoet, geb. Vlaardingen 4-2-1971

uit dit huwelijk:

1. Gaby Noëlle (Gaby) Geilvoet, geb. Spijkenisse 27-12-2002
2. Jordy Noël (Jordy) Geilvoet, geb. Spijkenisse 10-3-2006X.9 Caroline Maria Therese Wibier, geb. Geleen 9-3-1960
tr. Papendrecht 24-7-1985 Henry Martin van Beem

uit dit huwelijk:

1. Louise Sophia Maria van Beem, geb. Heemstede 22-6-1986
2. Sander Johan Martijn van Beem, geb. Heemstede 18-3-1988X.14 Maria Anna Magdalena (Marianne) Wibier, geb. Voorburg 23-2-1953
tr. Tilburg 9-11-1974 Alexander Jan (Lex) Henzen, geb. Tilburg 4-4-1951, woonachtig te Arnhem

uit dit huwelijk:

1. Annelinde Henzen, geb. Arnhem 7-5-1977
2. Alexander Jan Henzen, geb. Arnhem 16-4-1981X.15 Johannes Anthonius Gerardus (Jan) Wibier, geb. Voorburg 31-5-1954, beroeps militair (Korps Mariniers), woonachtig te Arnhem
tr. Arnhem 3-3-1980 Petronella Dora Antoinette (Ella) Keizer, geb. Zutphen 17-10-1955

uit dit huwelijk:

XI.4 Krista Marlena Wibier, geb. Plymouth (United Kingdom) 30-5-1982, zie XI.4
XI.5 Rianne Judith Wibier, geb. Nieuwegein 9-6-1984, zie XI.5X.16 Anthonius Cornelis (Ton) Wibier, geb. Tilburg 26-9-1956, woonachtig te Almere (2006)
tr. Naarden-Vesting 26-9-1997 Jacqueline Elvira (Jacqueline) van den Broek, geb. Bussum 23-5-1964

uit dit huwelijk:

XI.6 Lars Anton Wibier, geb. Amsterdam 16-12-2005
XI.7 Nienke Elvira Wibier, geb. Amsterdam 16-12-2005X.17 Brigitta Martina (Brigitta) Wibier, geb. Tilburg 10-1-1958, woonachtig te Arnhem
heeft zoon:

1. Michiel Charles Anthonius Sekan, geb. Purmerend 2-5-1989, zoon uit relatie met R.G. Sekan (geb. Medan, Indonesie 12-8-1953)X.19 Gerardus Antonius Maria (Gerard) Wibier, geb. Rotterdam 6-6-1965, hoofd beveiligingsbeambte
tr.1 1984/echtsch. 1985 A.J. Verheul
tr.2 20-10-1988/echtsch. Wilhelmina Cornelia van de Voorde, geb. Spijkenisse 18-12-1966
tr.3 2-3-2000 Jacoba (Coby) Schijven, geb. 10-7-1970

uit het tweede huwelijk:

XI.8 Wesley Gerard Wibier, geb. 4-9-1990
XI.9 Serena Helena Wibier, geb. 4-9-1990X.23 José Wilhelmina Veronique (José) Wibier, geb. Enschede 10-12-1960
tr. Enschede 8-8-1979 / huwelijk ontbonden 5-12-2014 Gerardus Hubertus Willem Henri (Hubert) van Mierlo, geb. Enschede 10-5-1957

uit dit huwelijk:

1. Twan van Mierlo, geb. Enschede 16-6-1981
2. Lisette Veronique (Liset) van Mierlo, geb. Enschede 15-11-1984
X.30 (Jolanda) Wibier, geb. Zwolle 21-6-1965
tr. (Eric) Logtenberg, geb. 14-5-1963

uit dit huwelijk:

1. Olaf Logtenberg, geb. Ommen 8-5-1995
2. Wouter Logtenberg, geb. Ommen 9-4-1998
3. Daphne Logtenberg, geb. Ommen 14-11-2002X.31 Cornelia Petronella Maria (Petra) Wibier, geb. Zwolle 14-1-1967
tr. 22-5-1987 Gerrit Dinand (Gerdinand) Nijhuis, geb. 30-11-1963

uit dit huwelijk:

1. Denise Nijhuis, geb. Ommen 31-7-1989
2. Thomas Nijhuis, geb. Ommen 12-5-1994X.32 (Astrid) Wibier, geb. Avereest (Dedemsvaart) 19-8-1967
tr. (Gerard) Pieper, geb. 29-3-1967

uit dit huwelijk:

1. Tamara Pieper, geb. Avereest (Dedemsvaart) 17-7-1995
2. Amanda Pieper, geb. Avereest (Dedemsvaart) 23-1-1997X.33 (Jerry) Wibier, geb. Avereest 19-5-1971
tr. Karin Kroek, geb. 27-8-1974

uit dit huwelijk:

XI.10 Julian Wibier, geb. 23-12-1999
XI.11 Nelleke Wibier, geb. 26-2-2002
XI.12 Francisca Wibier, geb. 7-4-2005X.34 Angelique Maria Anna (Angelique) Wibier, geb. Avereest (Dedemsvaart) 16-7-1968
tr. (Bert) Dozeman, geb. Avereest (Dedemsvaart) 13-6-1966

uit dit huwelijk:

1. Bram Dozeman, geb. Wijchen 18-3-2002X.35 Fernon Johannes Hendrikus (Fernon) Wibier, geb. Avereest (Dedemsvaart) 25-2-1971
tr. Eindhoven 23-6-2006 Sandra Hijnen, geb. 15-10-19??

uit deze relatie:

XI.13 Maxime Wibier, geb. Eindhoven 12-3-2003
XI.14 Finette Wibier, geb. Eindhoven 12-3-2003
XI.15 David Wibier, geb. Eindhoven 15-9-2007X.36 (Johannes) Wibier, geb. Hardenberg (Slagharen) 5-11-1966
tr.1 21-10-1988/echtsch. Aletta Verwey
tr.2 (Ans) Akkerman, geb. 5-5-1962, heeft uit eerder huwelijk dochter Marian, geb. 5-1-1993

uit het eerste huwelijk:

XI.16 Kevin Wibier, geb. 4-8-1993X.37 (Ard) Wibier, geb. Hardenberg (Slagharen) 26-1-1968
tr. (Annie) de Bie, geb. 29-5-1970

uit dit huwelijk:

XI.17 Emiel Wibier, geb. Hardenberg (Slagharen) 9-10-1995
XI.18 Carmen Wibier, geb. Hardenberg (Slagharen) 22-2-1998
XI.19 Lard Wibier, geb. Hardenberg (Slagharen) 10-10-2003X.38 (Marieke) Wibier, geb. Hardenberg (Slagharen) 4-9-1970
tr. Martin Amsing, geb. 30-1-1968

uit dit huwelijk:

1. Carlo Amsing, geb. Slochteren (Harkstede) 6-4-2000X.41 Adriana Maria (Saskia) Wibier, geb. Avereest (Dedemsvaart) 26-12-1978
tr1./echtsch. NN
tr2. Willem (Wim) Schimmel, geb. 17-10-1959

uit het eerste huwelijk:

1. Willemien NN, geb. 10-11-2001

uit het tweede huwelijk:

2. Wim Schimmel, geb. 12-8-2006X.42 Francisca Maria (Francisca) Wibier, geb. Avereest (Dedemsvaart) 20-9-1981
tr./echtsch. Edger Oosterveen, geb. 21-10-1976

uit dit huwelijk:

1. Mandy Oosterveen, geb. 19-6-2003
2. Collin Oosterveen, geb. 30-9-2005
3. Dean Oosterveen, geb. 13-7-2008X.43 Johannes Hendik (Jan) Wibier, geb. Avereest (Dedemsvaart) 18-6-1983
woont samen met Jantina Cornelia Hillechien (Jantina) de Looze, geb. 22-2-1986

uit deze relatie:

XI.20 Ferdinand Johannes Antonius (Ferdi) Wibier, geb. 12-5-2008X.44 (Naddy) Wibier, geb. 4-8-1979
tr. Robert Lamers, geb. 14-12-1978

uit dit huwelijk:

1. Demi Lamers, geb. Heino 1-2-2005
2. Jay Lamers, geb. Heino 13-9-2006X.65 Petra Marina Wibier, geb. Hengelo (o) 16-1-1975
tr. Prince Frank Ugiabe, geb. Nigeria

uit deze relatie:

1. Osakpollor Marina Ugiabe, geb. Lelystad 15-12-2003X.47 Otwin Wibier, geb. Avereest (Dedemsvaart) 1-7-1983
tr. Hoogeveen 26-11-2010 A.M.A. (Andrea) Scholte, geb. Hardenberg 9-2-1983

uit dit huwelijk:

XI.21 Angelique Wibier, geb. Hoogeveen 21-10-2011
XI.22 Oscar Wibier, geb. Hoogeveen 29-3-2014X.73 Bernardus Lambertus Johannes Wibier, geb. Enschede 19-11-1945
tr. Marrigje Weever, geb. Enschede 17-11-1946

uit dit huwelijk:

XI.23 Mark Robert Christiaan Wibier, geb. Enschede 6-8-1969
XI.24 Tamar Ilona Christine Wibier, geb. Enschede 13-4-1972X.75 Hendrikus Bernardus Johannes (Hans) Wibier, geb. Enschede 7-6-1952
tr.1 Stanislawa (Stasja) Vos, geb. 9-7-1954, dochter van Willem Vos en van Mira NN
tr.2 J. Bos, geb. 19-1-195?

uit het eerste huwelijk:

XI.25 Danny Wibier, geb. Enschede 27-10-1972, zie XI.24
XI.26 Manon Wibier, geb. Enschede 9-4-1976, zie XI.25X.76 (Bas) Wibier, geb. Alkmaar ?, woonachtig te Den Haag (2008)
tr. R.M. Jansen

uit dit huwelijk:

XI.27 Tanja Wibier, geb. Rijswijk 8-2-2001
XI.28 Max Wibier, geb. Den Haag 2-11-2004X.86 Wilhelmus Johannes (Wim) Wibiër, geb. Avereest 26-10-1967
tr. Gezina (Ina) van der Vecht, geb. Avereest

uit dit huwelijk:

XI.29 Gezina Evelina (Vera) Wibiër, geb. Zwolle 30-7-1995
XI.30 Margaretha Johanna (Esther) Wibiër, geb. Zwolle 16-2-1997X.88 Maria Helena Aleida (Marleen) Wibier, geb. Hardenberg 27-5-1967
tr. 10-6-1988 / echtsch. 16-10-2004 M.J.A. Veldman

uit dit huwelijk:

1. Madelon Veldman, geb. Harderwijk 15-8-1989
2. Melissa Veldman, geb. Harderwijk 7-5-1991
3. Mandy Veldman, geb. Harderwijk 30-1-1993
4. Mitchel Veldman, geb. Harderwijk 9-7-1995X.95 Jeroen Antoine (Jeroen) Wibier, geb. Avereest (Dedemsvaart) 5-8-1973
tr. Kyra Clementine (Kyra) Dopmeijer, geb. Zwolle 2-5-1973, dochter van Hendrik (Henk) Dopmeijer en van Oda Elisabeth (Oda) Nijhuis

uit dit huwelijk:

XI.31 Hendrik Antoine (Twan) Wibier, geb. Hardenberg (Dedemsvaart) 7-8-2002
XI.32 Oda Elisabeth (Odette) Wibier, geb. Hardenberg (Dedemsvaart) 29-11-2004
VI.33 Sophie Frédérique (Sophie) Wibier, geb. Hardenberg (Dedemsvaart) 15-2-2008X.96 Hendrikus Johannes (Henry) Wibier, geb. Avereest (Dedemsvaart) 21-10-1974
tr.1 Esther de Boer, geb. Appingedam 2-7-1975, ovl. 24-11-2011 (36 jaar)

uit dit huwelijk:

XI.34 Joeri Wibier, geb. Hardenberg 26-5-2001
XI.35 Leon Wibier, geb. Hardenberg 24-4-2006

tr.2 16-9-2016 Annelies Pouline van Leeuwen, geb. Enschede 31-3-1987, dochter van Jan van Leeuwen en van Debora van Ooijen

uit dit huwelijk:

XI.36 Fabienne Pouline Wibier, geb. Zwolle 25-11-2016X.98 Adolf Jozephus (Arnold) )Wibier, geb. Coevorden 18-3-1971
woont samen met J. Langenberg, geb. Hardenberg 16-4-1974

uit deze relatie:

XI.37 Patricia Wibier, geb. Hardenberg 15-5-2010
XI.38 Roy Wibier, geb. Hardenberg 26-3-2013X.103 Birgitta Ingrid Wibier, geb. 's Gravenhage 6-11-1960
tr. Delft 17-12-1982 Petrus Henricus Maria Akerboom

uit dit huwelijk:

1. Sabine Laurien Akerboom, geb. Berkel en Rodenrijs 12-7-1989
2. Norbert Thomas Henricus Akerboom, geb. Berkel en Rodenrijs 22-2-1993X.105 Lucienne Jose Wibier, geb. 's Gravenhage 12-5-1965
tr. Delft Diederik van Batenburg

uit dit huwelijk:

1. Okker van Batenburg, geb. Delft 9-4-1997
2. Tjarko van Batenburg, geb. Delft 11-8-1999
3. Geeske van Batenburg, geb. Delft 2-10-2001X.106 Myriam Wibier, geb. Hilligersberg 27-4-1972
tr. Rotterdam 19-6-1998 Patrick Johannes du Buf, geb. Rotterdam 12-10-1972

uit dit huwelijk:

1. Frederique Eline du Buf, geb. Rotterdam 16-1-2003X.108 (Carola) Wibier, geb. Gronau [D] 30-11-1962
tr. Henk Lenaers, woonachtig te Melick (2007)

uit dit huwelijk:

1. Anouk Lenaers, geb. 1996
2. Mischa Lenaers, geb. 1997X.109 Reinout Maarten (Reinout) Wibier, geb. Nijmegen 10-11-1976
heeft relatie met Larissa J. Silverentand

uit deze relatie:

XI.39 Merel Elisabeth Wibier, geb. Amstelveen 17-3-2011X.110 Floris Pepijn (Floris) Wibier, geb. Nijmegen 5-2-1979
heeft relatie met Femke van der Meer

uit deze relatie:

XI.40 Karlijn Janneke (Karlijn) Wibier, geb. Nijmegen 29-9-2009
XI.41 Nynke Cecilia Anna (Nynke) Wibier, geb. Nijmegen 22-2-2011
XI.42 Anouk Martine (Anouk) Wibier, geb. Nijmegen 27-6-2013X.111 Harry Robert (Harry) Wibier, geb. Enschede 13-4-1969, woonachtig te Rotterdam (2008)
tr. Rotterdam 24-4-2001 Chantal Albers, geb. Enschede 3-9-1975, dochter van Marinus Albers en van Erna IJsseldijk

uit dit huwelijk:

XI.43 Isabelle Maria José Wibier, geb. Capelle a/d IJssel 25-5-2008X.114 Johannes Petronella Antonius Elisabeth Wibier, geb. Oss 18-1-1964
tr. Oss 3-3-2000 Sandra Geertruida Johanna (Sandra) van den Hogen, geb. Heesch 3-7-1971

uit deze relatie:

XI.44 Harm Johannes Bernardus (Harm) Wibier, geb. Oss 28-11-1999
XI.45 Stan Johannes Bernardus (Stan) Wibier, geb. Oss 28-11-1999


ELFDE GENERATIE

XI.4 Krista Marlena Wibier, geb. Plymouth (United Kingdom) 30-5-1982
tr. Didam 22-5-2009 Johnny Jonker, geb. 9-4-1982

uit deze relatie:

1. Lucas Johannes Franciscus Jonker, geb. Doetinchem 16-1-2008
2. Isis Frederieka Petronella Annerieke Jonker, geb. Zevenaar 24-5-2013XI.5 Rianne Judith (Rianne) Wibier, geb. Nieuwegein 9-6-1984
relatie met Samy Petrini
uit deze relatie:

1. Gabriëlle Adèle Petrini, geb. Arnhem 28-2-2010XI.24 Danny Wibier, geb. Enschede 27-10-1972, vrachtwagenchauffeur
tr. 20-9-1997 M.C. (Miranda) Mulder, geb. Enschede 4-6-1972

uit dit huwelijk:

XII.1 Dyon Wibier, geb. 6-3-2002XI.25 Manon Wibier, geb. Enschede 9-4-1976
tr.1/echtsch. Peter Lansink, geb. Enschede 21-6-1959
tr.2 20-1-2004 Roy Bornebroek, geb. Enschede 12-5-1974, timmerman

uit het eerste huwelijk:

1. Nigel Lansink, geb. Enschede 6-10-1997
2. Sharona Bornebroek, geb. Enschede 28-8-2002