genealogie RijnhartIn Nederland wonen een aantal verschillende families Rijnhart. Het is niet aannemelijk dat deze families verwand zijn. Dat ze nu allen dezelfde naam dragen is min of meer toeval; bij het "bevriezen" van de namen onder het gezag van Napoleon is de naam op deze wijze vastgelegd; het had net zo goed "Rijnaart" of "Reinhard" kunnen worden. "Mijn" familie Rijnhart betreft de afstammelingen van Jacobus Reijnaert, die in de tweede helft van de 18e eeuw woonde en werkte in de stad Zwolle. Een aantal generaties was er slechts één stamhouder, totdat mijn opa en zijn broer meer zonen met nakomelingen kregen. Toch lijkt ook de tak van mijn opa nu weer gereduceerd tot 1 stamhouder met mannelijke nakomelingen: mijn broer Jeroen. Mijn opa's broer Johan, die in de jaren '30 een gezin stichtte in Bussum, heeft wel een talrijk nageslacht gekregen.

Na "mijn eigen" Genealogie heb ik ook een aantal (fragment) genealogieŽn van andere families Rijnhart opgenomen op deze website. U vindt ze achtereenvolgens genummerd B t/m E achter de eerste genealogie. De grootste genealogie (D) betreft een familie Rijnhart, afkomstig uit Utrecht.

spring naar genealogie B: Jacob Rijnhart, Amsterdam 1770
spring naar genealogie C: Johannes Rijnhart, Hessen 1767 - Utrecht
spring naar genealogie D: Adreas Rijnhart, Hallgarten 1686 - Utrecht
spring naar genealogie E: Mathijs Rijnhart, Zevenbergen 1820
spring naar genealogie F: Adam Rijnart, Gouda 1804

In deze genealogie zijn links aangebracht, waarmee u snel door de generaties kunt springen
Vanuit een gezin kunt u naar de zonen springen door op de onderstreepte aanduiding "zie xx" te klikken.
Om naar de ouders van het gezinshoofd te springen, klikt u op de onderstreepte geboorte-aanduiding van het gezinshoofd.

Indien U snel wilt zoeken naar een bepaalde naam, kunt U de toetscombinatie Ctrl-F drukken. In het scherm dat verschijnt typt u de naam of een deel van de naam, waarna het systeem het document razendsnel doorzoekt. U kunt deze zoekfunctie herhalen zo vaak U wenst.

Om deze genealogie te kunnen completeren en bijhouden, ben ik aangewezen op uw hulp!
wilt u uw aanvullingen en correcties mailen naar Helmuth Rijnhart, rijnhart@bonmama.nl.

Ik vermeld gegevens van levende personen uitsluitend indien ze per mail aan mij gemeld zijn door de personen zelf of hun naaste familie. Indien U het er desondanks niet mee eens bent uw gegevens op deze website aan te treffen, dan kunt u dat aan mij doorgeven. Ik zal uw gegevens dan terstond verwijderen!

bijgewerkt op 30-01-2022

Druk op F5 om zeker te weten dat u de laatste versie in beeld heeft!
Genealogie RijnhartI Jacobus Reinaerd, geb. Zwolle 11-5-1761, ovl. Zwolle 28-7-1813
tr1. Zwolle 6-5-1787, Maria Reerink, geb. Zwolle 24-8-1766, dochter van Albert Raerinck en Angela (Engeltje) Kammans. Zij is gedoopt op 28-04-1766 in de Boogenkerk te Zwolle. Haar moeder treedt later als getuige op bij de ondertrouw van haar kleinzoon Gerardus Johannes Rijnhart met Wilhelmina Berends. In deze huwelijksacte wordt Jacobus overigens Josephus genoemd!, ovl. Zwolle 16-3-1798
tr.2 Zwolle 5-11-1798 Antonia Smits, geb. Wijhe, ovl. Zwolle voor 1812

De volgende bronnen komen uit het gemeentearchief van Zwolle:
Jacobus Reinhart komen we, afgezien van zijn mogelijke geboorte in 1761, voor het eerst tegen op 21-4-1787. J.M.,mandemakersknecht, R.K. wonende in de Sassenstraat, gaat in ondertrouw met Maria Rerink. Huwelijk 06-05-1787. Bron: ondertrouwboek nr 735 blz 218-219.
voort vinden we Reynaert, Jacobus, 6-5-1787, trouwt met Maria Rerinks in de kerk onder den Boogen. Bron: trouwboek RBSO 764 blz 41.
Dan volgt: Reinards, Jacobus, 19-3-1798, Zijn vrouw Maria Reerink is begraven op het grote kerkhof. Bron: Begraafboek RBSO 745 blz 400.
en: Reynaard, Jacobus, 1798, weduwnaar van Maria Reerink, inventaris van goederen wijk Voorstraat. Bron: RA001-00173 blz 129-134. In deze inventarislijst treffen we naast de lijftoebehoren der overledene (Maria Reerink); 2 gouden ringen, een gouden slot met coralen, vijf jakken, vijf rokken, een doos met mutsen en zes doeken, ook een schuldbekentenis van Jacobus aan: "Ondergeteke bekenne twijg getacceerd te hebben aan Jacobus Reynaard de somma 3,25. was getekend Jannes Bonenmers, Zwolle den 13-10-1798. Spoedig daarna heeft hij een nieuwe moeder voor zijn vier kinderen gevonden: Reinaard, Jacobus, 19-10-1798, weduwnaar, RK, gaat in ondertrouw met Antonia Smits, geboren te Wijhe (huwelijk 05-11-1798 in de Roomsche kerk). Bron: RBSO 804 167/168
Dan vinden we hem in 1809: Rijnhart, Jacobus, 3-11-1809, is getuige bij de ondertrouw van Jan Rijnhart.Bron: ondertrouwboek RBSO nr.802 blz.263-264
Jacobus Reinnart is voorts vermeld op de inwonerslijst van Zwolle 1812, 1e Diezerstraat blz.39/40. Hij is dan weduwnaar en mandemaker en woont in de Hagelsteeg. Als geboortedatum is ?-5-1762 gegeven. Volgens het Registre Civique van 1812 (Zwolle) was Jacobus Rijnhart nachtwaker.
Ook op zijn overlijdensacte in 1813 is als adres de Hagelsteeg vermeld.
Alle hieronder genoemde kinderen zijn gedoopt in de Steegjeskerk. De vermelde data zijn derhalve de doopdata.

uit het eerste huwelijk:

II.1 Gerardus Johannes Rijnhart, ged. Zwolle 15-2-1788, ovl. Avereest 14-4-1865 (77 jaar, zie II.1
II.2 Engelbertha Reinaerd, ged. Zwolle 23-7-1790
II.3 Maria Hendrina Reinaerd, ged. Zwolle 3-2-1793
II.4 Joanna Reinaerd, ged. Zwolle 26-8-1795

uit het tweede huwelijk:

II.5 Geesjen Reinard, ged. Zwolle 19-8-1799, ovl. Avereest 15-3-1866 (66 jaar), ongehuwd
II.6 Maria Reinard, ged. Zwolle 4-7-1802
tweede generatie


II.1 Gerardus Johannes Rijnhart, ged. Zwolle 15-2-1788, ovl. Avereest 14-4-1865 (77 jaar)
tr1. Zwolle 19-11-1809 Sophia Maria Slurink, ovl. Zwolle 11-4-1814
tr2. Zwolle 9-9-1814 Wilhelmina Nieuwentap, geb. Raalte 11-6-1776, dochter van Joannis Berends op de Nientap en Sufanna Lamberts in Wegterholt, ovl. Avereest 2-11-1859 (83 jaar), zie ook genealogie Nijentap
Van Gerardus vinden we in het Zwols gemeentearchief de volgende retroacta:
Reinhart, ...., Jac's, 7-3-1806, patent verleend als mandemakersknecht. Bron: Patentregister 1806 blz.308 AAZ01-04578
Rijnhart, Jan, 3-11-1809, gaat in ondertrouw met Sophia Maria Slurink (huwelijk 19-11-1809).Bron: ondertrouwboek RBSO nr802 blz.263-264
Reinhart, Gerardus Johannes, 9-9-1814, koopman, weduwnaar van Sophia Maria
Slurink, trouwt met Wilhelmina Berends. Bron: huwelijksregister BSH.00004 blz.36 suppl

uit het tweede huwelijk:

III.1 Bernardus Jacobus Rijnhart, geb. Zwolle 10-7-1815, ovl. Avereest 24-3-1889 (73 jaar), ongehuwd
III.2 Johannes Lambertus Rijnhart, geb. Zwolle 13-12-1817, ovl. Avereest 17-3-1897 (79 jaar), zie III.2


"Ome Berend", Bernardus Jacobus Rijnhart omstreeks 1885

In de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel van het Kadaster van Zwolle (1832), vinden we Gerhardus Johannes Reijnhard, winkelier, als eigenaar van een woon- en winkelpand aan de Diezerstraat te Zwolle.

Het pand Diezerstraat 95 te Zwolle (2012), thans AKO boekwinkel. In 1832 was de rechterhelft van dit pand in eigendom van Gerhardus Johannes Reijnhard.

Niet lang daarna, op maandag 18 juni 1838, vond om 7 uur 's avonds ten huize van Bernardus Lambertus Nieuwentap, pastoor te Dedemsvaart sinds 1819, de aanbesteding plaats van een nieuw woon-winkelhuis aan de Kuizinga's wijk te Dedemsvaart, ten behoeve van G. Rijnhart, koopman te Zwolle en zwager van pastoor Nieuwentap. De bouw werd gegund aan Jacobus Kleinmeijer, Mr Timmerman aan de Dedemsvaart voor de som van 1.590 gulden. Op 5 januari 1839 vond de oplevering plaats, waarna de familie Rijnhart naar Dedemsvaart kwam.

Reeds in het eerste deel van het bevolkingsregister van de gemeente Avereest van 1850-1859 woont de halfzuster van Gerardus, Gezina, bij haar broer in. Het beroep van Gerardus is dan Winkelier. Bron: Bev.Reg. Avereest 1850-1859 Wijk C no.5
derde generatie


III.2 Johannes Lambertus Rijnhart, geb. Zwolle 13-12-1817, ovl. Avereest 17-3-1897 (79 jaar)
tr. Avereest 10-1-1854 Johanna Maria Hendrika Ertmann, geb. Laar [D] 31-5-1822, dochter van Johann Theodor Erdmann en Maria Katharina Elisabeth Even, zie ook genealogie Erdman, ovl. Avereest 1-1-1905
Uit het Bev.Reg. van Avereest van 1850-1859 blijkt dat Johanna Maria Hendrika Eertman bij haar huwelijk bij het gezin van haar schoonvader is komen inwonen. Het beroep van Johannes Lambertus is dan bakker; bij Bernardus Jacobus staat vermeld "zonder beroep".

uit dit huwelijk:

IV.1 Johannes Theodorus Jacobus (Jan) Rijnhart, geb. Avereest 3-2-1855, ovl. Avereest 25-7-1914 (59 jaar), zie IV.1
IV.2 Wilhelmina Elisabeth Rijnhart, geb. Avereest 27-11-1857, ovl. Avereest 2-6-1859 (1 jaar)
IV.3 Hendrika Antonia (Rika) Rijnhart, geb. Avereest 14-3-1861, ovl. Avereest 19-11-1917 (56 jaar)
ongehuwd, winkelier in religieuze artikelen
IV.4 Maria Catharina Elisabeth (Betty) Rijnhart, geb. Avereest 5-7-1863, ovl. Tilburg 13-2-1908 (44 jaar)
Maria Catharina Elisabeth gaat op 02-02-1879 van Avereest naar Kampen. (Bron: BR Avereest 1870-1879 P- R blad 136); Op 21-04-1880 gaat ze van Kampen naar Zwolle, als Dienstmeid. (Bron: GA Zwolle Dienstbodenreg. 1860-1883 p.426); Op 25-07-1884 vertrekt ze naar Tilburg, waar ze intreedt in de kloosterorde van O.L.V. moeder van barmhartigheid. Haar naam is Maria Aquila. Zij is de eerste religieuze afkomstig uit de st.Vitus parochie te Dedemsvaart. (Bron: GA Zwolle Dienstbodenreg. 1883-1900 p.438); Zij moet vrij plotseling overleden zijn: op 01-02-1908 schrijft ze een brief aan haar broer, terwijl ze op de 13e van deze maand overleden is.


Johanna Erdmann (1905), bidprentje J.L. Rijnhart, Rika (1890) en Betty (1880 en 1900)
vierde generatie


IV.1 Johannes Theodorus Jacobus (Jan) Rijnhart, geb. Avereest 3-2-1855, broodbakker, ovl. Avereest 25-7-1914 (59 jaar)
tr. Avereest 26-11-1890 Anna Geertruida Anbergen, geb. Heesterkante [D] 22-11-1855, dochter van Nicolaas Anbergen en Anna Margaretha Elisabeth Roth, ovl. Avereest 24-4-1922 (66 jaar), zie verder genealogie Anbergen
Johannes Theodorus Jacobus gaat op 08-02-1878 van Avereest naar Zwolle. Hij is dan bakkersknecht. Zijn adres in Zwolle is G6. Op 28-07-1882 vertrekt hij weer naar Dedemsvaart.(Bron: GA Zwolle dienstb.reg.1860-1883 p.426)

uit dit huwelijk:

V.1 Johanna Maria Hendrika (Anna) Rijnhart, geb. Avereest 7-7-1892, ovl. Hardenberg 28-4-1980 (87 jaar)
plm. september 1914 vertrekt Anna naar Buurse (gem. Haaksbergen), met rector Carolus Maximilianus Spaan van Veldzicht, die te Buurse als pastoor benoemd is. Zij werkt als huishoudster. Plm 1919 is zij met Spaan meeverhuisd naar Montfoort, waar ze tot zijn dood in 1958 heeft gewoond. Daarna is ze naar Dedemsvaart gegaan waar ze woonde bij haar broer Nicolaas Willem. plm. 1975 is ze opgenomen in het verpleegtehuis Clara Feyoena Heem te Hardenberg.
V.2 Johannes Lambertus (Johan) Rijnhart, geb. Avereest 11-2-1894, ovl. Bussum 6-1-1967 (72 jaar), zie V.2
V.3 Anna Margaretha Elisabeth (Bets) Rijnhart, geb. Avereest 15-4-1896, ovl. Montfoort [U] 25-1-1957 (60 jaar)
ongehuwd, huishoudster vnl te Montfoort
Bets Rijnhart werkt plm 1912 in een hotel in Ommen. Begin 1914 reageert ze samen met (haar latere schoonzuster) Mina Pijfers op een advertentie voor een betrekking te Haarlem. Mina krijgt de betrekking, maar Bets mag mee als keukenmeid. Ze vertrekken op 1 mei 1914. Als Mina besluit in het klooster in te treden keert Bets op 04-05-1915 terug naar huis. Ze neemt een betrekking te Zwolle. Op 11-04-1917 gaat ze terug naar Dedemsvaart als haar Tante Rika sterk achteruit gaat. Als Pastoor Spaan naar Montfoort gaat plm 1919 gaat Bets met hem (en haar zuster Anna) mee. Zij woont er tot haar dood.
V.4 Nicolaas Willem (Nico) Rijnhart, geb. Avereest 31-8-1898, ovl. Avereest 29-5-1976 (77 jaar), zie V.4


foto van het gezin van J.Th.J. Rijnhart omstreeks 1897 (Nico was nog niet geboren)

vijfde generatie


V.2 Johannes Lambertus (Johan) Rijnhart, geb. Avereest 11-2-1894, ovl. Bussum 6-1-1967 (72 jaar), Johan leert als jonge knaap het bakkervak in de bakkerij van zijn vader aan de Langewijk te Dedemsvaart, vlak naast de R.K. Pastorie. Vader Rijnhart is een sociaal man en van die eigenschap maakt menig klant misbruik. Bij zijn overlijden, in 1914, had Rijnhart een enorm bedrag uit staan onder de klanten. De bakkerij in Dedemsvaart had geen toekomst. Enerzijds omdat de schulden te hoog waren opgelopen en anderzijds omdat de eveneens katholieke bakker Jacobs zich even verderop op de Langewijk als bakker vestigde. Op 9-11-1914, 3 maanden na het overlijden van zijn vader, is Johan, 20 jaar oud, als bakkersknecht van Dedemsvaart naar Bussum vertrokken. Hij is er getrouwd en heeft er zijn gehele verdere leven gewoond. Vanaf 1932 woonde het gezin aan de Koopweg nummer 10.
tr. Bussum 10-11-1920 Gerarda (Grada) van Rosmalen, geb. Bussum 6-7-1901, dochter van Henrikus van Rosmalen en van Anna Blaas, ovl. Bussum 24-3-1975 (73 jaar)

uit dit huwelijk:

VI.1 Anna Gertrud (Truus) Rijnhart, geb. Bussum 28-3-1921, ovl. Baarn 19-5-1984 (63 jaar), zie VI.1
VI.2 Hendrikus Johannes (Henk) Rynhart, geb. Bussum 22-7-1923, ovl. Melbourne [A] 17-5-2008 (84 jaar), zie VI.2
VI.3 Anna Elisabeth (Annie) Rijnhart, geb. Bussum 22-9-1924
ongeh. Religieuze, Zr M. Alacoque 27-12-1946 zust. JMJ van de Choorstraat s'Hertogenbosch, H. Professie 29-6-1951 congregatie de "Dochters van Maria en Jozef", eeuwige gelofte 29-6-1951
VI.4 Johannes Theodorus Jacobus (Jan) Rijnhart, geb. Bussum 1-11-1925, ovl. Bussum 23-4-1980 (54 jaar)
tr. Eemnes 20-7-1960 Maria Hellegonda (Riet) van Zuilen, geb. Bussum 10-8-1927
VI.5 Theresia Elisabeth (Trees) Rijnhart, geb. Bussum 28-2-1927, zie VI.5
VI.6 Johannes Gerardus (Joop) Rijnhart, geb. Bussum 18-8-1928, ovl. Hilversum 25-4-2012 (83 jaar), zie VI.6
VI.7 Gerarda Johanna (Gerarda) Rijnhart, geb. Buusum 16-4-1930, zie VI.7
VI.8 Anna Margaretha Elisabeth (Bep) Rijnhart, geb. Bussum 10-3-1932, ovl. 23-12-2012 (80 jaar)zie VI.8
VI.9 Maria Regina (Miep) Rijnhart, geb. Bussum 20-2-1934, zie VI.9
VI.10 Nicolaas Wilhelmus (Nico) Rynhart, geb. Bussum 5-4-1936, zie VI.10
VI.11 Frederikus Johannes (Fred) Rijnhart, geb. Bussum 24-9-1937, ovl. Losser 14-08-2004 (66 jaar), zie VI.11
VI.12 Clemens Maria (Clemens) Rijnhart, geb. Bussum 17-2-1939, ovl. Bussum 6-9-2002 (62 jaar), zie VI.12
VI.13 Cecilia Theresia Maria (Cilia) Rijnhart, geb. Bussum 3-12-1941, zie VI.13


Het gezin van J.L. Rijnhart plm 1939
V.4 Nicolaas Willem (Nico) Rijnhart, geb. Avereest 31-8-1898, huisschilder, ovl. Avereest 29-5-1976 (77 jaar)
tr. Avereest 7-6-1921 Grada Johanna Willemina (Mina) Pijfers, geb. Avereest 27-11-1895, dochter van Gerhardus Johannes Pijfers en Maria Aleida Koorman, ovl. Avereest 11-12-1985 (90 jaar)

uit dit huwelijk:

VI.14 Johannes Theodorus Jacobus (Jan) Rijnhart, geb. Avereest (Dedemsvaart) 29-7-1922, ambtenaar min. defensie, vakbondsbestuurder NKV, districtsbestuurder FNV, woonachtig te Haarlem, Amsterdam, Den Haag, Tilburg, Assen, Wierden, Huissen, ovl. Arnhem (ziekenhuis) 16-6-2000 (77 jaar)
tr. Haarlem 25-6-1947 Wilhelmina (Wil) Woolthuis, geb. Zuilen 28-5-1925, ovl. Huissen 7-7-2011 (86 jaar), dochter van Gerardus Johannes Woolthuis en van Cornelia Maria Engelen

Ministers Jaap Boersma (sociale zaken) en Ruud Lubbers (economische zaken) spreken met vakbonden over Enka in Den Haag dd 27-10-1975; v.l.n.r. Bootsma, Rijnhart, Van der Heide, De Jong , Van der Laag , Van Os (foto Anefo / Peters)

VI.15 Gerardes Johannes Maria (Gerard) Rijnhart geb. Avereest (Dedemsvaart) 11-2-1924, ongehuwd, fietsenmaker, kachelsmid, gasfitter, loodgieter, woonachtig te Dedemsvaart, actief lid Nederlandse Vereniging van Homofielen COC te Zwolle, ovl. Lombok [Federal Republic of Indonesia] 2-4-1992 (68 jaar)
VI.16 Nicolaas Willem (Nico) Rijnhart geb. Avereest (Dedemsvaart) 10-3-1925, ovl. Hardenberg (ziekenhuis) 18-1-2008 (82 jaar), zie VI.16
VI.17 Johannes Lambertus (Joop) Rijnhart, geb. Avereest (Dedemsvaart) 12-10-1929, ovl. Avereest (Dedemsvaart) 20-9-1930
VI.18 Johannes Lambertus (Joop) Rijnhart geb. Avereest (Dedemsvaart) 10-12-1931, ovl. Hardenberg (ziekenhuis) 2-4-1999 (67 jaar), zie VI.18


Het gezin van N.W. Rijnhart in 1946
zesde generatie


VI.1 Anna Gertrud (Truus) Rijnhart, geb. Bussum 28-3-1921, ovl. Baarn 19-5-1984 (63 jaar)
tr. Bussum 8-8-1950 Johannes Anthonius (Jan) Koster, geb. Weesperkarspel 22-4-1910, ovl. Baarn 21-12-1984 (74 jaar)

uit dit huwelijk:

1. (Bea) Koster, Geb. Ankeveen 25-12-1937, dochter uit eerder huwelijk van Jan Koster
tr. 14-09-1960 Hendricus (Harry) Van Bennekom, geb. 23-06-1935
2. Cornelia Gerarda Maria (Corrie) Koster, geb. Hilversum 28-06-1951
tr. Baarn 10-05-1972 Nicolaas Willem (Nico) Dijs, geb. Baarn 17-10-1948, zoon van Sjoerd Roelof (Sjoerd) Dijs en van Maria Cornelia (Marie) van den Haak
3. Petrus Maria (Peter) Koster, geb. Hilversum 03-08-1953
tr. Baarn 22-11-1974 Ina (Ineke) Meerveld, geb. 24-06-1954
4. Johannes Lambertus (Johan) Koster, geb. Hilversum 18-08-1955
tr. Baarn 21-10-1983 Judith (Judith) Meerburg, geb. Baarn 26-06-1960
5. Robertus Johannes Antonius (Rob) Koster, geb. Baarn 18-11-1959
tr. Baarn 30-09-1983 Emmygje (Emmy) Ten Brinke, geb. Baarn 02-02-1961VI.2 Hendrikus Johannes (Henk) Rynhart, geb. Bussum 22-7-1923, geŽmigreerd naar Australie op 30-7-1960 (vliegtuigmaatschappij KLM), aangekomen in Melbourne op 3-8-1960, smallgoodsmaker (slager), ovl. Melbourne [A] 17-5-2008 (84 jaar), overleden bij een huisbrand
tr1. Amsterdam 26-5-1948 - echtsch. 1980 Albertje (Bep) Daalder, geb. 23-8-1928
tr2. Melbourne [A] 26-12-1982 Dora Gertruida (Doortje) te Giffel, geb. Winterswijk 24-6-1924

uit het eerste huwelijk:

VII.1 Johannes Lambertus Maria (Hansje) Rijnhart, geb. Amsterdam 11-12-1948, ovl. Amsterdam 9-4-1951 (2 jaar)
VII.2 Hendrikus Johannes (Henk) Rijnhart, geb. Amsterdam 20-6-1950, zie VII.2
VII.3 Johannes Lambertus Maria (Joep) Rijnhart, geb. Amsterdam 9-7-1954, ovl. Melbourne [A] 18-3-1979 (25 jaar)VI.5 Theresia Elisabeth (Trees) Rijnhart, geb. Bussum 28-2-1927
tr. Dordrecht 29-1-1953 / echtsch. Dordrecht 23-3-1972 Antonius (Ton) Dokman, geb. Beesd 31-10-1923

uit dit huwelijk:

1. Johanna Catharina Margaretha Maria (Joke) Dokman, geb. Dordrecht 30-01-1954
tr. Dordrecht 13-10-1972 Govert Martinus (Ferry) Berkhof, geb. Breda 13-02-1952
2. Gerarda Antonia Theadora Maria (Graddie) Dokman, geb. Dordrecht 24-03-1955
tr. Las Vegas 29-08-1999 Ronald (Ron) Berry, geb. Hull 02-12-1938
3. Louis Marie (Louis) Dokman, geb. 14-04-1956, ovl. 16-04-1957 (1 jaar)
4. Anna Margaretha Elisabeth Maria (Marlies) Dokman, geb. Dordrecht 28-07-1957
tr. Dordrecht 06-02-1976 Gerardus (Gerrit) Versendaal, geb. Dordrecht 15-07-1949
5. Antonius Stephanus Maria (Ton) Dokman, geb. Dordrecht 26-12-1958
6. Johannes Lambertus (Bert) Dokman, geb. Dordrecht 10-02-1960
tr. Dordrecht 18-11-1983 Hendrika (Hennie) Gahrmann, geb. Dordrecht 13-11-1963
7. Louis Marie (Wieke) Dokman, geb. Dordrecht 08-08-1961
8. Robertus Bavo Jozef (Robert) Dokman, geb. Dordrecht 27-09-1962
tr. Dordrecht 29-08-1990 Erica (Erica) Charite, geb. Rotterdam 30-10-1966
9. Clemens Maria (Clemens) Dokman, geb. 22-09-1964
tr. Saint Nectaire 18-09-1999 Christine Marie Dominique (Christine) Lannes, geb. 18-11-1961VI.6 Johannes Gerardus (Joop) Rijnhart, geb. Bussum 18-8-1928, ovl. Hilversum 25-4-2012 (83 jaar)
tr. Huizen 8-11-1951 Johanna Catharina (Anny) Schuurman, geb. Utrecht 29-1-1929

uit dit huwelijk:

VII.4 Johannes Theodorus Bernardus (Jos) Rijnhart, geb. Bussum 14-1-1954, zie VII.4
VII.5 Gerarda Cecilia Maria (Carla) Rijnhart, geb. Naarden 22-8-1955, zie VII.5
VII.6 Marcelles Johannes Martinus (Marcel) Rijnhart, geb. Bussum 20-6-1957, zie VII.6
VII.7 Eduardus Adrianus Maria (Edwin) Rijnhart, geb. Bussum 20-2-1965, woonachtig te Almere (2004)VI.7 Gerarda Johanna (Gerarda) Rijnhart, geb. Bussum 16-4-1930
tr. Bussum 14-10-1953 Gerardus Johannes (Gerard) Nobel, geb. Rotterdam 18-8-1929, ovl. 's Gravendeel 25-2-2004 (74 jaar)

uit dit huwelijk:

1. Gerardus Johannes (John) Nobel, geb. Rotterdam 22-02-1956
tr. Denpassar Bali 14-01-1986 Ny Suartini (Suartini) Nyoman, geb. 02-01-1963
2. Johannes Lambertus (Han) Nobel, geb. Rotterdam 12-03-1958
tr. Heinenoord 18-05-1984 Marijke Margaretha (Marijke) de Bruin, geb. Mijnsheerenland 18-02-1961
3. Elisabeth Maria (Ellen) Nobel, geb. Rotterdam 30-11-1961
tr. Mijnsheerenland 09-07-1982 Frank Peter (Frank) Nieman, geb. Den Haag 12-08-1959
4. Irene Maria (Irma) Nobel, geb. Rotterdam 20-11-1965
tr. Oud Beijerland 25-06-1993 Joost Jan (Joost) Koolhaas, geb. Haarlemmermeer 24-02-1961VI.8 Anna Margaretha Elisabeth (Bep) Rijnhart, geb. Bussum 10-3-1932, ovl. 23-12-2012 (80 jaar)
tr. Bussum 20-11-1958 Hermanus Marinus (Herman) Vergeer, geb. Montfoort 3-3-1928, ovl. 27-07-2004 (76 jaar)

uit dit huwelijk:

1. Petrus Antonius Theresia (Peter) Vergeer, geb. Montfoort 27-4-1960
tr. Montfoort 13 mei 1983 Elisabeth (Liesbeth) van Os, geb. Polsbroek 5-12-1962
2. Margaretha Maria Anna Alacoque (Marianne) Vergeer, geb. Montfoort 26-07-1962
tr. Montfoort 18-03-1983 Johannes Joseph Maria (Jan) Kraaijkamp, geb. Utrecht 25-11-1957
3. Yvonne Gerarda Maria Catharina (Yvonne) Vergeer, geb. Montfoort 3-2-1964
tr. Montfoort 05-10-1984 Antonius Cornelis (Tonnie) van Pelt, geb. Schalkwijk 12-8-1958
4. Catherina Alida Maria Vergeer, geb. Woerden 29-12-1966
tr. Montfoort 25-06-1993 Frederik (Fred) Hatzman, geb. Utrecht 16-03-1964VI.9 Maria Regina (Miep) Rijnhart, geb. Bussum 20-2-1934
tr. Bussum 11-4-1956 Adrianus Johannes (Arie) de Bruijn, geb. Naarden 9-4-1931, ovl. Huizen 5-5-1991 (60 jaar)

uit dit huwelijk:

1. Renť Adrianus Johannes (Renť) de Bruijn, geb. Naarden 10-01-1958
tr. 19-8-1985 Maria Gesina Anna (Marianne) Couweleers, geb. Wijhe 5-4-1959
2. Olaf Clemens Maria (Olaf) de Bruijn, geb. Bussum 24-09-1959
tr. Blaricum 12 mei 1995 Catherina Jacoba Wilhelmina (Kitty) Jacobs, geb. Rotterdam 09-11-1964
3. Anja Margaretha Maria (Anja) de Bruijn, geb. Naarden 21-09-1961
tr. Huizen 28-01-1983 Theodoor Johannes (Theo) Ockhuijsen, geb. Naarden 13-04-1962
4. Linda Gerarda Helena (Linda) de Bruijn, geb. Bussum 1-3-1965VI.10 Nicolaas Wilhelmus (Nico) Rynhart, geb. Bussum 5-4-1936, geŽmigreerd naar Australie met schip Zuiderkruis, aangekomen in Melbourne op 25-11-1959, woonachtig te Wantirna South, Australie (2007)
tr. Weesperkarspel 5-6-1957 Maria Apollonia (Riet) Kuijl, geb. Weesperkarspel 30-6-1938, dochter van Arnoldus Martinus (Nol) Kuijl en van Cornelia Wilhelmina (Corrie) Verheul

uit dit huwelijk:

VII.8 Annitia Rynhart, geb. Malvern (Melbourne, Australie) 31-10-1963, zie VII.8VI.11 Frederikus Johannes (Fred) Rijnhart, geb. Bussum 24-9-1937, stucadoor, woonachtig te Bussum (koopweg), ovl. Losser 14-08-2004 (66 jaar)
tr. Bussum 5-10-1961 Maria Johanna (Riet) Hagen, geb. Bussum 14-3-1940, dochter van Hendrikus Nicolaas Hagen en van Frederika Johanna Christina Strikker

uit dit huwelijk:

VII.9 Wilma (Wilma) Rijnhart, geb. Bussum 18-8-1970, zie VII.9
VII.10 Esther (Esther) Rijnhart, geb. Bussum 5-10-1972
tr. 29-06-1995 Harry (Harry) Bakker, geb. Amsterdam 31-1-1969
VII.11 Evy (Evy) Rijnhart, geb. Bussum 16-4-1975VI.12 Clemens Maria (Clemens) Rijnhart, geb. Bussum 17-2-1939, ovl. Bussum 6-9-2002 (62 jaar)
tr. 8-1-1965 Veronica Cornelia (Veroni) Bijlsma, geb. Hilversum 25-6-1941

uit dit huwelijk:

VII.12 Paulien Johanna Maria Rijnhart, geb. Bussum 27-10-1966
VII.13 Eric Johannes Romanus (Eric) Rijnhart, geb. Bussum 3-1-1968, zie VII.13VI.13 Cecilia Theresia Maria (Cilia) Rijnhart, geb. Bussum 3-12-1941
tr. Bussum 30-6-1966 Cornelis Everardus Jozef (Cees) Andriessen, geb. Hilversum 30-3-1937, ovl. Gouda 30-10-1989 (52 jaar)

uit dit huwelijk:

1. Walter Everardus (Walter) Andriessen, geb. Bussum 11-8-1970
tr. (1) Bussum 17-10-1997/echtsch. 4-7-2012 Yvette Vanesse Aimeť (Yvette) Hooft, geb. Laren 17-04-1972
tr. (2) Naarden 6-9-2019 Karina Elizabeth (Karina) Peters, geb. Purmerend 22-6-1971
2. Jozephina Ida (Jolanda) Andriessen, geb. Bussum 10-8-1973
tr. Zwolle 10-07-2003 Piet (Piet) van Dijk, geb. Smallingerland 17-01-1963
3. Karin Gerarda (Karin) Andriessen, geb. Bussum 8-10-1975, woonachtig te Bussum (2008)
tr. St.Goar [D] 1-8-2007 Richard (Lambertus Antonius) Buijs, geb. 3-2-1966VI.16 Nicolaas Willem (Nico) Rijnhart geb. Avereest (Dedemsvaart) 10-3-1925, ovl. Hardenberg (ziekenhuis) 18-1-2008 (82 jaar)
tr. Haarlem 20-4-1955 Gerarda Johanna (Gerda) Woolthuis, geb. Zuilen 10-11-1929, dochter van Gerardus Johannes Woolthuis en van Cornelia Maria Engelen
woonachtig te Dedemsvaart (2008)

uit dit huwelijk:

VII.14 Nicolaas Wilhelmus (Nic-Willem) Rijnhart, geb. Haarlem (Dedemsvaart) 1-2-1956
woonachtig te Velserbroek (2002)
VII.15 Gerardus Johannes Wilhelmus (Gert-Jan) Rijnhart, geb. Avereest (Dedemsvaart) 20-6-1957
woonachtig te Dedemsvaart (2002)
VII.16 Robertus Markus Wilhelmus (Robert) Rijnhart, geb. Avereest (Dedemsvaart) 2-10-1958
woonachtig te Groningen (2002)
VII.17 Anna Elisabeth Wilhelmina (Annelies) Rijnhart, geb. Avereest (Dedemsvaart) 24-3-1962, zie VII.17
VII.18 Poerus Rijnhart, geb. Avereest (Dedemsvaart) 29-5-1964
woonachtig te Nijmegen (2002)
tr. Hua Hin [Thailand] 5-7-2008 Apinya Thipdee

Apinya heeft dochter:

Nopparat Thipdee, geb. Surat Thani [Thailand] 30-1-1989VI.18 Johannes Lambertus (Joop) Rijnhart geb. Avereest (Dedemsvaart) 10-12-1931, smidsknecht bij smederij Tuin te Dedemsvaart Sluis IV plm 1947, metaaldraaier bij scheepswerf Peters te Dedemsvaart totdat Peters door het dempen van de Dedemsvaart het bedrijf moest verplaatsen naar Kampen (plm 1967), metaaldraaier bij machinefabriek LNS (Nieuwenhuis) te Dedemsvaart, metaaldraaier, later CNC metaaldraaier bij machinefabriek Bonte te Zwolle, gepensioneerd (VUT) 1990, ovl. Hardenberg (ziekenhuis) 2-4-1999 (67 jaar)
tr. Avereest 13-12-1961, kerk 8-1-1962 Maria (Ria) Froeling, geb. Avereest (Dedemsvaart) 7-9-1939, werkte tot haar huwelijk in de SPAR-winkel bij haar ouders, thuiszorghulp, bestuurslid gymnastiekvereniging, actief in Nederlands Rode Kruis (o.m. EHBO, kolonne, Lotus en docent jeugd-EHBO), lid RK kerkkoor "Con Amore", lectrice in RK eredienst, bestuurlid D66 Avereest, lid organisatie Avereest 750 jaar, bestuurslid Historische Vereniging Avereest en conservator oudheidkamer Dedemsvaart, toneelmeester bij Avereester Kunstkring, ereburger gemeente Avereest, verhuur historische kleding, ovl. Hardenberg (ziekenhuis) 30-8-2008 (68 jaar), dochter van Hendrik Froeling en Wilhelmina Frederica Maria Jansen, zie verder genealogie Froeling

uit dit huwelijk:

VII.19 Nicolaas Wilhelmus Hendrikus (Helmuth) Rijnhart, geb. Avereest (Dedemsvaart) 2-4-1963, zie VII.19
VII.20 Jeroen Joannes Ferdinand (Jeroen) Rijnhart, geb. Avereest (Dedemsvaart) 6-7-1966, zie VII.20
zevende generatie


VII.2 Hendrikus Johannes (Henk) Rijnhart, geb. Amsterdam 14-6-1950, woont in North Melbourne, Australie
tr. Melbourne AustraliŽ 03-01-1972/ echtsch. Melbourne 1977 Barbara Anne (Barbara) Fleming, geb. Melbourne Australia 23-19-1951, hertrouwd met NN Bushell

uit dit huwelijk:

VIII.1 Yvonne (Yvonne) Bushell-Rijnhart, geb. Melbourne Australia 04-01-1972, heeft de achternaam van haar stiefvader aangenomen
VIII.2 Matthew John (Matthew) Bushell-Rijnhart, geb. Melbourne AustraliŽ 18-05-1975, heeft de achternaam van zijn stiefvader aangenomen, zie VIII.2VII.4 Johannes Theodorus Bernardus (Jos) Rijnhart, geb. Bussum 14-1-1954
tr. Bussum 4-9-1975 Ancilla Appolonia Anna (Ancilla) Bakker, geb. Amsterdam 30-9-1955

uit dit huwelijk:

VIII.3 Ronald Johannes (Ronald) Rijnhart, geb. Naarden 17-11-1982, zie VIII.3
VIII.4 Stefan Petrus (Stefan) Rijnhart, geb. Almere 9-3-1985, zie VIII.4VII.5 Gerarda Cecilia Maria (Carla) Rijnhart, geb. Naarden 22-8-1955
tr. Naarden 4-10-1977 Frederik Marinus Maria (Erik) Post, geb. Amsterdam 17-8-1950

uit dit huwelijk:

1. Bastiaan Anton (Bas) Post, geb. Naarden 03-10-1988
2. Boudewijn Johannes (Boudewijn) Post, Blaricum 28-01-1991VII.6 Marcelles Johannes Martinus (Marcel) Rijnhart, geb. Bussum 20-6-1957
tr. 's Graveland 16-10-1981 Anna Maria (Anne) Haselager, geb. Kortenhoef 1-4-1958

uit dit huwelijk:

VIII.5 Bart (Bart) Rijnhart, geb. Naarden 01-03-1989
VIII.6 Brigith (Brigith) Rijnhart, geb. Blaricum 21-01-1992VII.8 Annitia Rynhart, geb. Malvern (Melbourne, Australie) 31-10-1963
tr. Melbourne (Australie) 26-3-1994 Stuart Andrew Bailey, geb. Melbourne (Australie) 25-08-1966, zoon van Leslie William (Les) Bailey en van Philippa Hazel Long

uit dit huwelijk:

1. Nikita Cherie Bailey, geb. Melbourne (Australie) 30-3-1997
2. Mia Chantelle Bailey, geb. Melbourne (Australie) 15-1-2000VII.9 Wilma (Wilma) Rijnhart, geb. Bussum 18-8-1970
tr. Bussum 14-04-1994 Petrus Jacobus Andreas (Peter) van Breemen, geb. Bussum 05-03-1966

uit dit huwelijk:

1. Jesper Jacob Frederik (Jesper) van Breemen, geb. Amersfoort 18-03-1999
2. Lars Andreas (Lars) van Breemen, geb. Almere 06-11-2000
3. Niels Daniel (Niels) van Breemen, geb. Almere 24-6-2004VII.13 Eric Johannes Romanus (Eric) Rijnhart, geb. Bussum 3-1-1968, woonachtig te Baarn (2008)
tr. 3-9-1993 Cornelia Maria (Corine) Halling, geb. Krimpen a/d Lek 21-11-1969

uit dit huwelijk:

VIII.7 Twan Clemens Jan (Twan) Rijnhart, geb. Baarn 2-10-1999
VIII.8 Cornelia Danique (Danique) Rijnhart, geb. Baarn 9-8-2002VII.17 Anna Elisabeth Wilhelmina (Annelies) Rijnhart, geb. Avereest 24-3-1962
tr. Avereest 2-2-1979 Johannes DaniŽl (Jan) de Vries, geb. Hardenberg (Slagharen) 6-3-1956
woonachtig te Dedemsvaart (2002)

uit dit huwelijk:

1. Natascha de Vries, geb. Avereest (Dedemsvaart) 28-6-1979
2. Mariska de Vries, geb. Avereest (Dedemsvaart) 23-6-1984VII.19 Nicolaas Wilhelmus Hendrikus (Helmuth) Rijnhart, geb. Avereest (Dedemsvaart) 2-4-1963, woonachtig te Oldenzaal (2004)
tr.1 Hardenberg 16-5-1991/echtsch. Zwolle 25-10-2001 Jennigje (Jennie) Aufderhaar, geb. Hardenberg 16-6-1966, dochter van Jan Aufderhaar en Gerritdina Jantina Schutte
tr.2 (ger. partnerschap) Oldenzaal 10-12-2001 Johanna Hendrika Josephina (Angela) Asbroek, geb. Haaksbergen 31-3-1960, dochter van Hendrikus Antonius (Hennie) Asbroek en Hendrika Josephina (Riek) Boonk

uit het eerste huwelijk:

VIII.9 Judith Johanna Maria (Judith) Rijnhart, geb. Hardenberg 3-11-1992
VIII.10 Esther Maria Elisabeth (Esther) Rijnhart, geb. Hardenberg 27-8-1994VII.20 Jeroen Joannes Ferdinand (Jeroen) Rijnhart, geb. Avereest (Dedemsvaart) 6-7-1966
tr. Haskerland 10-6-1993 Hiltje Gerda (Hilda) de Jong, geb. Haskerland (Akmarijp) 13-2-1964
woonachtig te Drachten (2004)

uit dit huwelijk:

VIII.11 Jelmer Marinus (Jelmer) Rijnhart, geb. Wageningen 31-3-1995
VIII.12 Eline Marit (Eline) Rijnhart, geb. Wageningen 21-8-1996
VIII.13 Ruben Laurens (Ruben) Rijnhart, geb. Wageningen 2-9-1998
achtste generatie


VIII.2 Matthew John (Matthew) Bushell-Rijnhart, geb. Melbourne AustraliŽ 18-05-1975, heeft de achternaam van zijn stiefvader aangenomen
tr. Brisbane AustraliŽ 11-02-2000 Amanda Joy Ellis, geb. 15-03-1976

uit dit huwelijk:

IX.1 Zara Joy Bushell, geb. Brisbane 1-6-2009VIII.3 Ronald Johannes (Ronald) Rijnhart, geb. Naarden 17-11-1982
tr. 19-4-2013 Marieke Hagen, geb. 27-2-1987

uit dit huwelijk:

IX.2 Vajen Rijnhart, geb.Almere 23-5-2013
IX.3 Aiden Rijnhart, geb.Almere 16-8-2015VIII.4 Stefan Petrus (Stefan) Rijnhart, geb. Almere 9-3-1985
tr. Almere 29-5-2015 Mayke Wit, geb. Almere 30-4-1986

uit deze relatie:

IX.4 Julian Rijnhart, geb. Almere 11-10-2014
IX.5 David Rijnhart, geb. Almere 30-7-2016


Fragment B heb ik gekregen van de heer Cor van Osch, die deze genealogie uitzocht voor zijn buurman Alfred Rijnhart (BIV.4)

BI Jacob Rijnhart, geb. plm 1770
'dat voor ons gecompareert is Andries Wettigh die bij ond. opdragt brief in dato den 8e julij 1753 den eijgendom heeft becomen tot het nabeschrevenen perceel; ende hij comp: geliede op den 4e november 1765 in publieque vrijlinge verkogt en als nu opgedragen en luijtgeschouden te hebben aan Jacob Rijnhart een huijs en erve staande en gelegen op de Singel binnen deese stad het vierde huijs van de Heijsteeg en dat met sodanige belendingen, strekkende vrij en onvrijheeden, hier staande in lijdende', enz. Wellicht betreft dit een voorvader Rijnhart, de vader van onze Jacob. Zie kwijtscheldingsakte Amsterdam 139-359, 12 november 1765.
tr. Metje de Graaff

uit dit huwelijk:

BI.1 Dirk Rijnhart, geb. Amsterdam 31-3-1798 (doop 13-4-1798), zie BI.1
eerste generatie


BI.1 Dirk Rijnhart, geb. Amsterdam 31-3-1798 (doop 13-4-1798), schoenmaker, BR Rott. 82-411,416; 94-3059; 314-435.
tr.1 Rotterdam 19-12-1827 (acte 560) Jannitje Koonderings, ged. Rotterdam op 15-3-1802, dochter van Hendrik Koonderings en van Willemijntje Manson
tr.2 Rotterdam 24-4-1844 Maggeltje der Veer, ged. Oudenhoorn 1-11-1807, dochter van Cornelis van der Veer en Gerby van der Veer

uit het eerste huwelijk:

BII.1 Dirk Rijnhart, geb. Rotterdam 30-7-1828, ovl. Rotterdam 23-7-1909 (80 jaar), zie BII.1
BII.2 Willem Hendrik Rijnhart, geb. Rotterdam 1831, ovl. Rotterdam 4-6-1831 (1 maand)
BII.3 Hendrik Rijnhart, geb. Rotterdam 6-5-1832
tr. Rotterdam 14-5-1856 Hendrika Magdalena van Duinen, geb. Dordrecht 31-1-1824

Uit het tweede huwelijk:

BII.4 Cornelia Rijnhart, geb. Rotterdam 9-9-1844, ovl. Rotterdam 21-3-1921 (72 jaar), zie BII.4
BII.5 Gerrit Rijnhart, geb. Rotterdam 16-5-1848, zie BII.5
tweede generatie


BII.1 Dirk Rijnhart, geb. Rotterdam 30-7-1828, BR Rott. 82-319-411; 483-1755, ovl. Rotterdam 23-7-1909 (80 jaar)
tr.1 Rotterdam 16-5-1855 Janneke Staats, geb. Rotterdam plm 1836, ovl. Rotterdam 27-12-1868 (33 jaar)
tr.2 Rotterdam 4-8-1869 Antonia Brand, geb. Rotterdam plm 1833, ovl. Rotterdam 14-3-1913 (80 jaar)

uit het eerste huwelijk:

BIII.1 Janneke Rijnhart, geb. Rotterdam 6-8-1857, ovl. Rotterdam 3-10-1920 (63 jaar)
tr. Rotterdam 16-11-1881Dirk Knegtmans, geb. Rotterdam 1850, ovl. na 1920
BIII.2 Hendrika Rijnhart, geb. Rotterdam 9-12-1859
tr. Amsterdam 31-7-1884 Cornelis Luking, geb. Amsterdam 1853, behanger
BIII.3 Dirk Leendert Rijnhart, geb. Rotterdam 9-11-1861, ovl. Rotterdam 24-2-1895 (33 jaar)
BIII.4 Johannes, geb. Rotterdam 17-5-1864, ovl. Rotterdam 28-2-1865 (9 maanden)
BIII.5 Petrus Rijnhart, geb. Rotterdam 18-3-1866, colporteur, zendeling, ovl. Tibet 1898 (32 jaar)
tr. Canada 1894 Susie Carson, geb. Chatham, Ontario, Canada 1868, arts, zendeling, ovl. Strathroy, Ontario, Canada 7-2-1908 (40 jaar)
Petrus Rijnhart werkte bij het Leger des Heils. In 1886 werd hij door deze organisatie naar Canada gezonden in een poging om aanklachten tegen hem wegens aanranding in de doofpot te stoppen. Vanuit Canada werd hij als zendeling naar Tibet gestuurd.
Na zijn ontslag in 1893 leerde hij in Canada de arts Susie Carson kennen. Ze trouwden en trokken samen naar Tibet, waar Petrus is verdwenen, vermoedelijk vermoord. Susie Rijnhart-Carson verwierf na terugkomst in Canada bekendheid met haar boek "With the Tibetans in Tent and Temple" dat in meerdere landen vertaald werd.

Petrus Rijnhart - Wikipedia.org

uit het tweede huwelijk:

BIII.6 Antonie Hendrikus Rijnhart, geb. Rotterdam 9-6-1870, ovl. Rotterdam 17-8-1870 (2 maanden)
BIII.7 levenloos geboren kind Rijnhart, Rotterdam 4-7-1872
BIII.8 Hendrikus Antonie Rijnhart, geb. Rotterdam 17-12-1875, ovl. Rotterdam 1-1-1876 (15 dagen)BII.2 Hendrik Rijnhart, geb. Rotterdam 6-5-1832
tr. Rotterdam 14-5-1856 Hendrika Magdalena van Duinen, geb. Dordrecht 31-1-1824

uit dit huwelijk:

BIII.9 Maria Magdalena Rijnhart, geb. Rotterdam plm 1863, zie BIII.9BII.3 Cornelia Rijnhart, geb. Rotterdam 9-9-1844

heeft natuurlijke dochter:

BIII.10 Maggeltje Cornelia Rijnhart, geb. Delfshaven 1880
tr. Rotterdam 21-9-1910 Arend Hendrik Sellenraad, geb. Rotterdam 1877, zoon van Arend Hendrik Sellenraad en van Maria Barbara van der BeekBII.4 Gerrit Rijnhart, geb. Rotterdam 16-5-1848, BR Rott. 94-3059; 200-2123; 214-435, ovl. Rotterdam 21-3-1921 (72 jaar)
tr. Rotterdam 30-11-1870 Cornelia Koorin, geb. Vlissingen 1841, ovl. Rotterdam 14-7-1910 (69 jaar), dochter van Johannes Jacobus Koorin en Elisabeth van der Voorde

uit dit huwelijk:

BIII.11 Dirk Rijnhart, geb. Rotterdam 26-8-1872
BIII.12 Gerrit Cornelis Rijnhart, geb. Delfshaven 29-4-1874
BIII.13 Johannes Jacobus Rijnhart, geb. Delfshaven 7-10-1875
BIII.14 Dirk Rijnhart, geb. Delfshaven 14-9-1877, zie BIII.14
Elisabeth Magdalena Rijnhart, geb. Rotterdam plm. 1883
tr. Rotterdam 20-10-1909 Gerardus Schoenmakers, geb. Grave plm 1870
BIII.15 Gerrit Rijnhart, geb. Delfshaven 22-4-1880
BIII.16 Elizabeth Magdalena Rijnhart, geb. Delfshaven 11-10-1883
derde generatie


BIII.9 Maria Magdalena Rijnhart, geb. Rotterdam plm 1863
tr. Rotterdam 28-8-1895 Cornelis Pieter de Haas, geb. Rotterdam plm 1858

uit dit huwelijk:

1. Agatha Anna Margaretha de Haas, geb. Rotterdam 1902, onderwijzeres (1931)
tr. Amsterdam 22-7-1931 Willem Venema, geb. geb. Amsterdam 1904, kantorbediende (1931), zoon van Albertus Venema, hoofdopzichter bij de gemeentetram en van Johanna Bernardina HilkertsBIII.14 Dirk Rijnhart, geb. Rotterdam (Delfshaven) 14-9-1877, letterzetter, ovl. Amsterdam ??-2-1945, BR Asd 270-74, 258-1127
tr. Rotterdam 6-12-1905 Maria Frederica Mathilde van Tuil, geb. Wageningen 2-3-1878, ovl. Amsterdam 6-5-1940
Op 2-10-1923 werd het gezin ingeschreven te Amsterdam, Christiaan de Wetstraat 14. Zij woonde daarna achtereenvolgens in: de Hofweijkstraat 28 vanaf 13-7-1927; Vancouverstraat 22 vanaf 22-4-1931; Pieter van der Doesstraat 12 vanaf 1-3-1938 en van Spilbergenstraat 117 vanaf 28-3-1939. BR. Asd 23-3-1926.

uit dit huwelijk:

BIV.1 Adriana Wilhelmina Rijnhart, geb. 's-Gravenhage 15-3-1907, vertrok in 1922 naar Leeuwarden
BIV.2 Cornelia Rijnhart, geb. 's-Gravenhage 9-3-1909
BIV.3 Herman Ferdinand Rijnhart, geb. 's-Gravenhage 8-2-1914, zie BIV.3
BIV.4 Alfred Rijnhart, geb. 's-Gravenhage 21-1-1919, woonachtig te Heiloo (2004)
vierde generatie


BIV.3 Herman Ferdinand Rijnhart, geb. 's-Gravenhage 8-2-1914, politie-agent, ovl. Amsterdam 20-7-1985
tr. Gerarda Antonia Brouwer, geb. Weesp 10-3-1912, ovl. Amsterdam 9-2-1977, dochter van Adrianus Brouwer en van Gerarda Antonia Klein

uit dit huwelijk:

BV.1 Hans Robert Eduard Rijnhart, geb. Amsterdam 18-5-1947, zie BV.1
BV.2 Bianca Marianna Rijnhart, geb. Amsterdam 9-9-1949
BV.3 Erna Sijlvia Rijnhart, geb. Amsterdam 20-10-1950
vijfde generatie


BV.1 Hans Robert Eduard Rijnhart, geb. Amsterdam 18-5-1947, medewerker Gebouwenbeheer (o.a.huismeester), woonachtig e hoofddorp (2004)
tr. Amsterdam 10-10-1974 Lutske van der Veen, geb. Amsterdam 17-6-1951, dochter van Anne van der Veen en van Lutske Robijn

uit dit huwelijk:

BVI.1 Jeffrey Anne Rijnhart, geb. Amsterdam 27-4-1975


Genealogie C heb ik opgesteld d.m.v. eigen archiefonderzoekCI Joannes Rijnhart of Reinhard, geb. Hessen Homburg [D] 1762, kleermaker, ovl. Utrecht 5-10-1845
tr. Joanna van Tienen / van Thieren, ovl. Utrecht (A) 13-7-1854

uit dit huwelijk:

CI.1 Wilhelmina Rijnhart, geb. Utrecht 1797, zie CI.1
CI.2 Joannes Marinus Rijnhart of Reinhard, geb. Utrecht 1806, zie CI.2
eerste generatie


CI.1 Wilhelmina Rijnhart, geb. Utrecht 1797
tr. Utrecht 3-11-1824 Johannes Koot, geb. Utrecht 1803, zoon van Mans Koot en van Aaltje Peer

uit dit huwelijk:

1. Willem Arnoldus Koot, geb. Utrecht 1825
tr. Utrecht 17-11-1852 Arnoldus de Groot en van Geertruij Verweij
2. Johanna Koot, geb de Bilt 1826
tr. Utrecht 24-11-1858 Christiaan Scherrenberg, geb. Utrecht 1829, zoon van Hermanus Scherrenberg en van Maria Schoonhoven
3. Johannes Koot, geb. Utrecht 1832
tr. Utrecht 3-11-1858 Wijntje Atteveld, geb. Utrecht 1834, dochter van Cornelis Atteveld en van Elisabeth de Groot
4. Johannes Koot, geb. Utrecht 1835
tr. Utrecht 15-8-1860 Johanna Jacobs, geb. Utrecht 1841, dochter van Jacobus Jacobs en van Alida Weerdenburg
5. Wilhelmina Koot, geb. Utrecht 1837
tr. Utrecht 16-7-1873 Bastiaan Jongerius, geb. Utrecht 1837 zoon van Klaas Jongerius en van Johanna de Wit, weduwnaar van Anna Maria van der SchaftCI.2 Johannes Marinus Reinhard, geb. Utrecht 1806, ovl. na 1875
tr.1 Utrecht 25-8-1830 Ariaantje (Adriana) van der Tol, geb. Maarsen 1804, ovl. Utrecht (A) 7-3-1835, dochter van Harmen van der Tol en van Henrica Ruijs
tr.2 Utrecht 4-5-1836 Adriana Butselaar, geb. Amersfoort 1796, ovl. Utrecht (A) 21-7-1875, dochter van Jan Butselaar en van Cornelia Kok

uit het eerste huwelijk:

CII.1 Johannes Marinus Reinhard, geb. Utrecht 1832, zie CII.1
CII.2 Hendrica Cornelia Reinhard, geb. Utrecht 1833
tr.1 Utrecht 2-10-1872 Jan Bastiaan Edelkoort, geb. Utrecht 1824, zoon van Johannes Edelkoort en van Maria Everaars, weduwnaar van Petronella Elisabeth Ockeloen
tr.2 Utrecht 2-7-1879 Jan Ros, geb. Amsterdam 1819, zoon van Gerrit Ros en van Geertruij Maria van Westendorp, weduwnaar van Johanna Langendam
tweede generatie


CII.1 Johannes Marinus Reinhard, geb. Utrecht 1832
tr. Utrecht 16-1-1861 Catharina Johanna Elling, geb. Utrecht 1839, ovl. Utrecht (A) 2-11-1912, dochter van Johannes Jacobus Elling en van Catharina Johanna Larive

uit dit huwelijk:

CIII.1 Johanna Adriana Reinhard, geb. Utrecht 1862
tr. Utrecht 15-7-1885 Wijnand Jacobus Jacobs, geb. Utrecht 1864, zoon van Antonie Jacobs en van Jansje Jansen
CIII.2 Johannes Marinus Reinhard, geb. Utrecht 1864, zie CIII.2
CIII.3 Hendrikus Jacobus Reinhard, geb. Utrecht 1866
tr. Utrecht 29-6-1892 Lodewina Anthonia Maria Jansen, geb. Utrecht 1861, ovl. Utrecht (A) 16-10-1936 (1601), dochter van Petrus Jansen en van Lodowina Anthonia Groeneveld
CIII.4 Cornelis Carolus Reinhard, geb. Utrecht 1868
tr. Utrecht 29-8-1895 Helena Maria Kok, geb. Utrecht 1870, dochter van Cornelis Kok en van Hendrica Maria van de Poel
CIII.5 Henrica Catharina Maria Reinhard, geb. Utrecht 1870, ovl. Utrecht (A) 2-9-1932 (1415)
tr. Utrecht 14-7-1892 Willem Nieuwenhuijs, geb. Utrecht 1870, ovl. na 1932, zoon van Jan Nieuwenhuijs
en van Hendrica Catharina van der Meijden
CIII.6 Johanna Maria Reinhard, geb. Utrecht 1875
tr. Utrecht 4-2-1903 Willem Bernardus Vis, geb. Utrecht 1881, zoon van Andries Willem Vis en van Maria Dina van Zutphen
CIII.7 Adriana Cornelia Reinhard, geb. Utrecht 1876
tr. Utrecht 11-11-1903 Adrianus Dirk van Arkel, geb. Utrecht 1879, zoon van Johannes Jan van Arkel en van Alida Cornelia Veenman
CIII.8 Cornelia Maria Catharina Reinhard, geb. Utrecht 1880
tr. Utrecht 9-10-1913/echtsch. 's Gravenhage 26-5-1931 Johannes Antonius de Goeij, geb. Bergen op Zoom 1888, zoon van Antonius Johannes de Goeij en van Maria Johanna Francisca Hoeppenerderde generatie


CIII.2 Johannes Marinus Reinhard, geb. Utrecht 1864
tr. Utrecht 9-2-1887 Maria van Stigt, geb. Utrecht 1859, dochter van Willem van Stigt en van Maria van Wandelen

uit dit huwelijk:

CIV.1 Maria Reinhard, geb. Utrecht 1889
tr. Utrecht 7-5-1914 Adrianus van der Hulst, geb. Haarlem 1892, zoon van Jan van der Hulst en van Elisabeth Huiberts
CIV.2 Wijnandus Jacobus Reinhard, geb. Utrecht 1890
tr. Utrecht 31-12-1919 Anthonia Maria Savonije, geb. Utrecht 1889, dochter van Hendrikus Wilhelmus Savonije en van Antonia van Seeters
CIV.3 Wilhelmus Reinhard, geb. Utrecht 1891
tr. Utrecht 11-9-1918 Martha Johanna Maria Winkel, geb. Utrecht 1893, dochter van Frederikus Winkel en van Hendrica de Bree
CIV.3 Petrus Reinhard, geb. Utrecht 1895
tr. Utrecht 14-1-1920 Lucia Maria van Schaik, geb. Utrecht 2-8-1896, dochter van Jan Willem van Schaik en van Agnes Maria Wolff, zie verder genealogie van Schaik
Genealogie D heb ik opgesteld aan de hand van gegevens van de heer E.P. Rijnhart uit Haarlem, aangevuld met eigen archiefonderzoekDI Andreas Reinhardt, geb. Hallgarten [D] ?-1-1686, ovl. Hallgarten [D] 3-6-1747 (61 jaar)
tr. nn

uit dit huwelijk:

DI.1 Johan Andreas Reinhardt, geb. Hallgarten 30-3-1716, zie DI.1, ovl. vermoedelijk U.S.A.
eerste generatie


DI.1 Johan Andreas Reinhardt, geb. Hallgarten [D] 30-3-1716, ovl. vermoedelijk U.S.A.
tr. Huffelsheim [D] 4-2-1742 Anna Ursula Viel, dochter van T. Viel

uit dit huwelijk:

DII.1 Johan(nes) Laurens Reinhard, geb. HŁffelsheim [D] (Kreuznach) 28-5-1752, zie DII.1
tweede generatie


DII.1 Johan(nes) Laurens Reinhard, ged. HŁffelsheim [D] (Kreuznach) 28-5-1752, sleper en wijnverkoper, ovl. Utrecht 21-5-1825 (72 jaar)
wordt 9-11-1787 in Utrecht ingeschreven
tr. Utrecht (Catharijne kerk) 11-11-1788 Jannetje Verschuur, ged. Amersfoort 4-4-1766, ovl. Utrecht 3-12-1803 (37 jaar), dochter van E. Verschuur en van G. de Wolff

uit dit huwelijk:

DIII.1 Andries Rijnhart, doop Utrecht (Janskerk) 2-8-1789, zie DIII.1, timmerman, orgelmaker, ovl. Utrecht 30-8-1839 (50 jaar)
DIII.2 Johannes (Jan) Rijnhart of Reijnhard, geb. Utrecht 21-8-1791, zie DIII.2,kuper, mijndrager, kraankind, ovl. Utrecht 2-5-1850 (58 jaar)
DIII.3 Willem Frederik Rijnhart, geb. Utrecht 10-3-1793, ovl. Utrecht 1793
derde generatie


DIII.1 Andries Rijnhart of Rijnhard, doop Utrecht (Janskerk) 2-8-1789, timmerman, orgelmaker, ovl. Utrecht 30-8-1839 (50 jaar)
tr. Utrecht 13-5-1818 Anna Sophia Margrita Krooman of Krasman, doop Utrecht (Lutersche kerk) 7-5-1794, ovl. Utrecht 19-12-1855 (61 jaar), dochter van Coenraad Krooman en van Helena van Krieken

uit dit huwelijk:


DIV.1 Johannes Louwerens Rijnhart, geb. Utrecht 19-1-1819, zie DIV.1
DIV.2 Maria Magdalena Rijnhart, geb. Utrecht 4-11-1820, ovl. Utrecht 15-6-1843
DIV.3 Hendrik Rijnhart, geb. Utrecht 24-9-1822
DIV.4 Catharina Johanna Rijnhart, geb. Utrecht 1-12-1824, zie DIV.4
DIV.5 Andries Rijnhart, geb. Utrecht 29-1-1827, ovl. Utrecht 8-10-1827
DIV.6 Anna Sophia Margaretha Rijnhart, geb. Utrecht 19-7-1828, ovl. Utrecht 1-11-1856
DIV.7 Andries Rijnhart, geb. Utrecht 20-10-1830, ovl. Utrecht 21-2-1834
DIV.8 Hendrik Rijnhart, geb. Utrecht 1832, zie DIV.8
DIV.9 Johanna Aletta Rijnhart, geb. Utrecht 11-3-1834, zie DIV.9
DIV.10 Andries Rijnhart, geb. Utrecht 21-5-1836, zie DIV.10


DIII.2 Johannes (Jan) Rijnhart of Reijnhard, ged. Utrecht 21-8-1791,kuper, mijndrager, kraankind, ovl. Utrecht 2-5-1850 (58 jaar)
tr. Utrecht 10-3-1813 Alberta (Albertje) van der Lande, geb. Utrecht 1791, ovl. Utrecht 27-7-1863 (72 jaar), dochter van Teunis van der Lande en van Christina Verkroost

uit dit huwelijk:

DIV.11 Jan Lourentius Rijnhart, geb. Utrecht 28-5-1813, ovl. Utrecht 8-7-1813
DIV.12 Jeanette Christina Rijnhart, geb. Utrecht 11-7-1814, ovl. Utrecht 3-12-1888
tr. Utrecht 25-7-1838 Coenraad Ferdinand Everaars, geb. Utrecht 26-11-1816
DIV.13 Christina Rijnhart, geb. Utrecht 22-1-1816, ovl. Utrecht 27-9-1836
DIV.14 Johannes (Jan) Rijnhart, geb. Utrecht 27-11-1817, pakhuisknecht, ovl. Voorburg 23-11-1842
DIV.15 Willem Frederik Rijnhart, geb. Utrecht 14-7-1820. ovl. Utrecht 7-4-1821
DIV.16 Willem Frederik Rijnhart, geb. Utrecht 1822, zie DIV.16
DIV.17 Andries Rijnhart, geb. Utrecht 8-1-1824, ovl. Utrecht 29-8-1833
DIV.18 Anthonie Rijnhart, geb. Utrecht 3-10-1825, ovl. Utrecht 27-8-1832
DIV.19 Alberta Rijnhart, geb. Utrecht 3-7-1828, ovl. Utrecht (A) 3-5-1922
tr.1 Utrecht 9-8-1854 Hendrik Barend Zonnenberg, geb. Utrecht 1830, zoon van Barend Zonnenberg en van Maria Cornelia van Rijn
tr. 2 Utrecht 28-9-1882 Willem de Haan, geb. IJsselstein 1834, ovl. na 1922, zoon van Cornelis Jz de Haan en van Adriana Dirkje de Coole, weduwnaar van Anna Aufenacker
DIV.20 Jacobus Rijnhart, geb. Utrecht 10-6-1831, ovl. Utrecht 31-12-1832
DIV.21 Andries Rijnhart, geb. Utrecht 23-9-1834, zie DIV.21
vierde generatie


DIV.1 Johannes Louwerens Rijnhart, geb. Utrecht 19-1-1819
tr. Heteren 12-7-1856 Maria Elisabeth Clara Geelen, geb. Roermond 1823, dochter van Joannes Baptista Geelen en van Maria Anna Cruijsberghen
bij huwelijk 1 kind gewettigd

uit dit huwelijk:

DV.1 Anna Maria Sophia Rijnhart, geb. Roermond, zie DV.1DIV.4 Catharina Johanna Rijnhart, geb. Utrecht 1-12-1824, ovl. Zutphen 24-4-1885 (60 jaar)
tr. Utrecht 5-6-1844 Pieter Wennips, geb. Berkhout 1810, hoefsmid bij het vierde Regiment Dragonders(1850, 1853, 1861), zoon van Gerrit Wennips en van Helena Hendriks

uit dit huwelijk:

1. Michiel Gerrit Andries Wennips, geb. Tilburg 1846
tr. Oegstgeest 20-3-1873 Jeannette du Mortier, geb. Oegstgeest 1845, dochter van Jean Louis du Mortier en van Cornelia Antoinetta Manders
2. Helena Maria Wennips, geb. Groningen 30-10-1850, ovl. Zutphen 4-1-1945 (94 jaar) 3. Andries Johannes Wennips, geb. Groningen 7-2-1853
tr. Utrecht 8-12-1881 Johanna Maria van Dort, geb. Utrecht 1848, dochter van Carel Jan H. van Dort en van Maria Bos, weduwe van Johannes Cornelis de Leur
4. Pieter August Wennips, geb. Tilburg
tr. Breda 5-11-1885 Elizabeth Stapel, geb. Bergen, dochter van Jan Willem Karel Stapel en van Elizabeth Ederveen
5. Anna Sophia Margaretha Wennips, geb. 's Gravenhage 1856, ovl. Zutphen 23-7-1872 (16 jaar)
6. Johanna Petronella Wennips, geb. Zutphen 1859, ovl. Zutphen 15-3-1861 (18 maanden)
7. Johanna Petronella Wennips, geb. Zutphen 1864, ovl. Zutphen 15-8-1872 (8 jaar)DIV.8 Hendrik Rijnhart, geb. Utrecht 1832
tr. Utrecht 25-9-1850 Elbertje Rooselaar, geb. Baarn 22-12-1822, ovl. Utrecht 1-11-1892, dochter van Gijsbert Rooselaar en van Aardje van Vliet
uit dit huwelijk:

DV.2 Hendrik Johannes Laurens Rijnhart, geb. Utrecht 24-8-1851, zie DV.2
DV.3 Elbertje Rijnhart, geb. Utrecht 27-4-1854, ovl. Utrecht 10-11-1855
DV.4 Elbertje Rijnhart, geb. Utrecht 7-2-1857, ovl. Utrecht 20-9-1864
DV.5 Andries Rijnhart, geb. Utrecht 4-8-1860, ovl. Utrecht 24-2-1863
DV.6 Anna Alida Rijnhart, geb. Utrecht 17-10-1863, zie DV.6DIV.9 Johanna Aletta Rijnhart, geb. Utrecht 1833
tr. De Bilt 20-5-1864/echtsch. Utrecht 30-6-1897 Gerrit Smorenburg, geb. De Bilt 1836, zoon van Andries Smorenburg en van Schersina Ida Anthonia Allewart

uit dit huwelijk:

1. Ida Anthonia Georgina Smorenburg, geb. Utrecht 1866
tr. Amersfoort 31-8-1887 Nathanael Fraugott KŅrt Kupfermann, geb. Gottesberg (Pruissen) 1860, zoon van Karl Hugo Kupfermann en van Anna Ottilie Marie Voelkel
2. Anna Sophia Margaretha Smorenburg, geb. Nijkerk 1869
tr.1 Baarn 9-7-1890 Wilhelm Bernardus Ruijitenbeek, geb. Bommern (D) 1865, zoon van Adrianus Ruijtenbeek en van Maria Wouters
tr.2 Amsterdam 13-2-1908 Cornelis Lub, geb. Amsterdam 1854, koopman, zoon van Johan Lub en van Johanna Cornelia van de Klashorst, eerder weduwnaar van Anna Maria Hermina TubbesingDIV.10 Andries Rijnhart, geb. Utrecht 21-5-1836, woont bij overlijden Turfstraat 17, ovl. Utrecht 6-5-1904
tr. 's Gravenhage 19-9-1860 Johanna Aletta Montfoort, geb. Utrecht 10-2-1835, ovl. Utrecht 20-11-1922, dochter van Jacobus Montfoort en van Anna Rietveld

uit dit huwelijk:

DV.7 Johanna Aletta Reinhart, geb. Baarn 19-8-1862, ovl. Utrecht (?) 11-10-1924
tr. Utrecht 13-9-1901 Charles Louis Schoezetter, geb. Venlo 1876, natuurlijke zoon van Berendina Schoezetter
DV.8 Jacobus Andries Rijnhart, geb. Utrecht 18-12-1863, zie DV.8
DV.9 Johannes Lourens Rijnhart, geb. Utrecht 5-3-1866, zie DV.9
DV.10 Antoinetta Rijnhart, geb. Utrecht 23-3-1868, zie DV.10
DV.11 Catharina Rijnhart, geb. Utrecht 7-8-1870, ovl. Zandvoort 8-10-1951 (81 jaar), zie DV.11

DV.12 Andries Rijnhart, geb. Utrecht 26-10-1873, zie DV.12
DV.13 Hendrik Rijnhart, geb. Utrecht 30-5-1876, zie DV.13DIV.16 Willem Frederik Rijnhart, geb. Utrecht 14-7-1820, ovl. 1867
tr. Utrecht 3-5-1843 Cornelia Louiza Dussen, geb. Utrecht 1820, ovl. 1866
dochter van Gerard Daniel Dussen en van Catharina Johanna W. Rietveld

uit dit huwelijk:

DV.14 Alberta Rijnhart, geb. Utrecht 2-6-1843, zie DV.14
DV.15 Johannes Rijnhart, geb. Utrecht 9-12-1844, ovl. Utrecht 8-5-1845
DV.16 Johannes Rijnhart, geb. Utrecht 26-3-1846, ovl. Utrecht 15-6-1846
DV.17 Catharina Johanna Wilhelmina Rijnhart, geb. Utrecht 24-5-1848, ovl. Utrecht 2-1-1850
DV.18 Catharina Johanna Wilhelmina Rijnhart, geb. Utrecht 24-5-1850
DV.19 Jan Rijnhart, geb. Utrecht 19-1-1852, zie DV.19
DV.20 Willem Frederik Rijnhart, geb. Utrecht 24-5-1854, ovl. Utrecht 14-11-1855
DV.21 Johanna Rijnhart, geb. Utrecht 24-9-1856, ovl. Utrecht 27-2-1860
DV.22 Hendrika Barendina Rijnhart, geb. Utrecht 3-2-1861, ovl. Utrecht 12-2-1862
DV.23 Willem Frederik Rijnhart, geb. Utrecht 18-4-1862, ovl. Utrecht 26-12-1864
DV.24 Cornelia Louiza Rijnhart, geb. Utrecht 17-11-1864, ovl. Utrecht 17-12-1864DIV.21 Andries Rijnhart, geb. Utrecht 23-9-1835, meubelmaker, woont bij overlijden aan de Oudegracht W3 171bis, ovl. Utrecht 17-3-1897 (61 jaar)
tr. Utrecht 9-3-1865 Catharina Helena Willemina Hoppener, geb. Zutphen 17-3-1833, ovl. Utrecht 23-5-1909 (76 jaar), dochter van Gerardus Johannes Hoppener en van Maria Theresia Messing

uit dit huwelijk:

DV.25 Alberta Maria Rijnhart, geb. Utrecht 19-12-1865, ovl. Utrecht 27-2-1872
DV.26 Maria Alberta Rijnhart, geb. Utrecht 15-1-1867, ovl. Utrecht 8-5-1945
DV.27 Janetta Christina Rijnhart, geb. Utrecht 28-9-1868
DV.28 Wilhelmina Helena Catharina Rijnhart, geb. Utrecht 16-12-1869, ovl. Utrecht 22-7-1872
DV.29 Theodora Rijnhart, geb. Utrecht 23-8-1872, ovl. Utrecht 22-7-1872
DV.30 Johannes Albertus Rijnhart, geb. Utrecht 19-4-1873, zie DV.30
vijfde generatie


DV.1 Anna Maria Sophia Rijnhart, geb. Roermond
tr. Roermond 27-1-1880 Bernardus van Binnebeke, geb. Evergem [B] 24-9-1851, zoon van Damien Albert van Binnebeke en van Joanna Maria de Meijde

uit dit huwelijk:

1. Rosalia Maria Antoinetta van Binnebeke, geb. Roermond
tr. Roermond 25-1-1910 Peter Heinrich Windhausen, geb. Hardt (Dld), zoon van Johann Peter Windhausen en van Maria Catharina UngerechtsDV.2 Hendrik Johannes Laurens (Hein) Rijnhart, geb. Utrecht 24-8-1851, ovl. Utrecht 8-1-1926 (74 jaar), orgelbouwer
tr.1 Utrecht 30-8-1876 Cornelia Louisa Charlotta Croes, geb. Utrecht 15-12-1851, ovl. Utrecht 28-1-1891 (39 jaar), dochter van Joannes Croes en van Charlotta Eleonora Johanna Rietveld
tr.2 Utrecht 4-11-1891 Joanna Margrieta Valink, geb. Groningen 1852, ovl. Utrecht (A) 30-10-1938 (1834), dochter van Marinus Valink en van Margaretha Petronella de Vries

"Hendrik Johannes Laurens Rijnhart en Johanna Margrieta Valink (foto's E.P. Rijnhart)

uit het eerste huwelijk:

DVI.1 Cornelia Louisa Charlotta (Cor) Rijnhart, geb. Utrecht 27-12-1878, ovl. Amsterdam 20-8-1950
DVI.2 Elberta Hendrika (Bertha) Rijnhart, geb. Utrecht 12-5-1882, zie DVI.2
DVI.3 Hendrik Johannes (Henk) Rijnhart, geb. Utrecht 31-10-1884, zie DVI.3
DVI.4 Joannes (Jo) Rijnhart, geb. Utrecht 18-3-1887, zie DVI.4
DVI.5 Martinus Otto (Tinus) Rijnhart, geb. Utrecht 24-9-1889, zie DVI.5

uit het tweede huwelijk:

DVI.6 Marinus (Rinus) Rijnhart, geb. Utrecht 1894, zie DVI.6DV.6 Anna Alida Rijnhart, geb. Utrecht 17-10-1863, ovl. Utrecht 29-4-1945 (669)
tr. Utrecht 16-4-1884 Gerrit Carel Vermeer, geb. De Bilt 12-2-1851, ovl. Utrecht 17-5-1920 (69 jaar), zoon van Johan George Vermeer en van Magretha Smith

uit dit huwelijk:

1. Hendrika Johanna Vermeer, geb. Utrecht 1886
tr. Utrecht 28-10-1910 Salomon Levee, geb. Amsterdam 1878, zoon van Jacob Hartog Levee en van Frederika Hijmans
2. Johan George Vermeer, geb. Utrecht 1888
tr. Den Helder 23-12-1915 Neeltje Dijkshoorn, geb. Den Helder 1894, dochter van Arie Dijkshoorn en van Trijntje Fasol
3. Elbertha Margaretha Vermeer, geb. Utrecht 1890
tr. Utrecht 27-9-1917 Wouter Hendrik Brouwer, geb. Arnhem 1891, zoon van Willem Brouwer en van Klaasje Bosma
4. Anna Alida Vermeer, geb. Utrecht 1892, ovl. Utrecht 9-8-1893 (10 maanden)
5. Anna Alida Vermeer, geb. Utrecht 1903
tr. Utrecht 28-10-1931 / echtsch. Amsterdam 10-12-1953 Mattheus Franciscus Jšgers, geb. Utrecht 1905, zoon van Cornelis Johannes Jšgers en van Gijsbertje van ButzelaarDV.8 Jacobus Andries Rijnhart, geb. Utrecht 18-12-1863, meubelmaker (1932), ovl. Amsterdam 28-11-1946 (82 jaar)
tr. Amsterdam 7-2-1895 Peetje Heijink, geb. Ede 15-1-1867, ovl. Amsterdam (?) 1956 (89 jaar)

uit dit huwelijk:

DVI.7 Andries Rijnhart, geb. Amsterdam 10-11-1895, zie DVI.7
DVI.8 Jan Jacobus Rijnhart, geb. Amsterdam 19-12-1896, zie DVI.8
DVI.9 Petronella Jacoba Rijnhart, geb. Amsterdam 1-6-1898, ovl. Amsterdam 15-6-1898
DVI.10 Petronella Jacoba Rijnhart, geb. Amsterdam 15-12-1899
tr. Amsterdam 4-11-1920/echtsch. 25-11-1943 Cornelis (Cees) Koopmans, kantoorbediende (1920), zoon van Tijmen Koopmans en van Neeltje Vos
DVI.11 Jacobus Andries Rijnhart, geb. Amsterdam 19-4-1901, zie DVI.11
DVI.12 Gerard Johan Rijnhart, geb. Amsterdam 19-10-1907, zie DVI.12DV.9 Johannes Lourens Rijnhart, geb. Utrecht 5-3-1866, schoenmaker, emigreert naar de U.S.A., ovl. Sandy, Utah [U.S.A.] 22-1-1939 (72 jaar)
tr. Utrecht 6-2-1889 Gerritje Versteegh, geb. Utrecht 1-5-1867, ovl. Draper, Utah [U.S.A.] 13-12-1943 (76 jaar), dochter van Gerrit Versteegh en van Evertje Kramer

uit dit huwelijk:

DVI.13 Johanna Rijnhart, geb. Utrecht 23-7-1890, ovl. Delft 5-6-1970 (79 jaar)
tr. 3-11-1914 Gijsbertus Johannes Schildt, geb. 20-1-1888, woonden tot 1929 te New York, ovl. Delft 18-8-1966 (78 jaar)
DVI.14 Adriana Gerritje (Audrey) Rijnhart, geb. Utrecht 10-5-1892, ovl. Murray/Salt Lake City [U.S.A.] 25-6-1965 (73 jaar)
tr. Ogden, Utah [U.S.A.] 21-10-1922 Joseph Mason Kirton, geb. Coalville, Utah [U.S.A.] 28-8-1898, ovl. Salt Lake City [U.S.A.] 22-7-1974 (75 jaar)
DVI.15 Everdina Rijnhart, geb. Utrecht 7-7-1895, ovl. Utrecht 9-5-1896 (9 maanden)
DVI.16 Gerrit Johannes (Garreth) Rijnhart, geb. Utrecht 23-8-1898, zie DVI.16
DVI.17 Johannes Laurens Rijnhart, geb. Utrecht 1905, ovl. Utrecht 1905
DVI.18 Johannes Laurens Rijnhart, geb. Delft 21-3-1906, zie DVI.18DV.10 Antoinetta Rijnhart, geb. Utrecht 1868
tr. Utrecht 27-4-1893 Joannes Karel Balvers, geb. Weespercarspel 1865, zoon van Jacobus Jacob Balvers en van Marie Johanna Fritschie

uit dit huwelijk:

1. Johanna Balvers, geb. Utrecht 1896
tr. Utrecht 26-2-1920 Hermanus Bastiaan Frijlink, geb. Utrecht 1896, zoon van Frederik Wilhelm Frijlink en van Johanna Everdina van der Pijl
2. Antoinetta Balvers, geb. Utrecht 1896
tr. Utrecht 5-8-1920 Johannes Gijsbertus Buitenhuis, geb. Utrecht 1893, zoon van Martinus Johannes Buitenhuis en van Bertha van Rheenen
3. Maria Johanna Balvers, geb. Utrecht 1896
tr. Utrecht 23-8-1923 Dirk Christoffel Blankenstein, geb. Utrecht 1897, zoon van Dirk Christoffel Blankenstein en van Christina Elisabeth Olijkan
4. Joannes Carel Balvers, geb. Utrecht 1898
tr. Utrecht 25-9-1924 Gesina Maria Willemina Ingenhoven, geb. Nijmegen 1901, dochter van Wilhelmus Ingenhoven en van Willemina Jacoba MellinkDV.11 Catharina Rijnhart, geb. Utrecht 7-8-1870, ovl. Zandvoort 8-10-1951
tr. Utrecht 29-5-1902 Johannes Adam Bartholomeus van Pagee, geb. Bergen op Zoom 25-6-1872, ovl. De Bilt 16-2-1942, zoon van Bartholomeus Johannes van Pagee en van Ada Johanna van Dort

uit dit huwelijk:

1. Ada Johanna van Pagee, geb. Utrecht 1903
tr. Utrecht 15-10-1928 Johannes Philippus Wendling, geb. Utrecht 1904, zoon van Johannes Philippus Wendling en van Cornelia van der Lee


DV.12 Andries Rijnhart, geb. Utrecht 26-10-1873, spoorwegambtenaar, ovl. Utrecht 22-9-1927 (53 jaar)
tr. 13-11-1901 Wilhelmina van Loevesijn, geb. Utrecht 17-5-1867, ovl. Utrecht 27-6-1946 (79 jaar), dochter van Hendrik van Loevesijn en van Wilhelmina Mengelaar

uit dit huwelijk:

DVI.19 Andries Hermanus Rijnhart, geb. Utrecht 24-9-1904, zie DVI.19
DVI.20 Francina Wilhelmina (Sientje) Rijnhart, geb. Utrecht 30-10-1905
tr. Utrecht 23-5-1929 Johan Gerardus (Jo) van Baaren, geb. Utrecht 12-11-1904, gemeenteontvanger, zoon van Arie van Baaren en van Maria Christina KnipschildDV.13 Hendrik Rijnhart, geb. Utrecht 30-5-1876, kastenmaker, ovl. Utrecht 4-12-1959 (83 jaar)
tr. Utrecht 9-9-1903 Antonia Cornelia Tieland, geb. Utrecht 12-2-1877, ovl. Utrecht 14-9-1962 (85 jaar), dochter van Hendrik Tieland en van Antonia Cornelia van der Vlis

uit dit huwelijk:

DVI.21 Hendrik Rijnhart, geb. Utrecht 30-5-1904, zie DVI.21
DVI.22 Johan Anton Rijnhart, geb. Utrecht 10-7-1907, ovl. Bilthoven 28-10-1983DV.14 Alberta Rijnhart, geb. Utrecht 2-6-1843, ovl. Utrecht 17-4-1886
tr. Utrecht 7-5-1873 Arie van der Waa, geb. Utrecht 14-8-1847, zoon van Hendrik van der Waa
en van Belegie Streef

uit dit huwelijk:

1. Hendrik van der Waa, geb. Utrecht 1875
tr. Maarsseveen 5-2-1897 Jannetje Quirenbach, geb. Putten 1868, dochter van Jannetje Quirenbach en van Aaltje van Korlaar
2. Willem Frederik van der Waa, geb. Utrecht 1875, behanger (1922)
tr.1 Utrecht 21-12-1898 Wilhelmina Frederika Wagner, geb. Utrecht 1875, ovl. voor 1922, dochter van Karel Wagner en van Wilhelmina Frederika Schagee
tr.2 Amsterdam 16-2-1922 Klaasje Kwantes, geb. Amsterdam 1877, dochter van Cornelis Kwantes en van Bregje Poel
3. Wicher van der Waa, geb. Utrecht 11-2-1877
tr. Groningen 11-10-1901 Antje Huisveld, geb. Groningen 30-7-1879, dochter van Thomas Huisveld en van Anna Zaaghoorn
4. Johannes van der Waa, geb. Utrecht 1881
tr. Utrecht 10-6-1904 Maria Johanna Hendriks, geb. Utrecht 1882, dochter van Wijnand Hendriks en van Theodora Verwas
5. Arie van der Waa, geb. Utrecht 1884
tr. Utrecht 15-9-1910 Hendrica van As, geb. Utrecht 1885, dochter van Jan Willem van As en van Hendrica HoefsmidDV.19 Jan Rijnhart, geb. Utrecht 19-1-1852, boekhouder (1912)
tr. Zutphen 5-3-1884 Gerritje Borninkhof, geb. Zutphen 1857, dochter van Garret Jan Borninkhof en van Johanna ter Schegget

uit dit huwelijk:

DVI.23 Johanna Cornelia Rijnhart, geb. Zutphen 1883, ovl. 1960
tr.1 Egmond aan Zee 10-8-1905 Jan Huisman, geb. Hensbroek 1884, zoon van Jan Huisman en van Antje Bakker
tr.2 Utrecht 7-5-1919 Jan Brienesse, geb. Lienden 1884, zoon van Gijsbert Albertus Brienesse en van Geertruida Klaassen
DVI.24 Jans Rijnhart, geb. Zutphen 1884
tr. Alkmaar 1-12-1909 Cornelis Kwadijk, geb. Zaandijk 1885, zoon van Aldert Kwadijk en van Grietje Koning
DVI.25 Jan Willem Frederik Rijnhart, geb. Zutphen 1886, zie DVI.25
DVI.26 Gerrit Jan Rijnhart, geb. Zutphen 7-4-1888, zie DVI.26
DVI.27 Cornelis Wilhelmus Rijnhart, geb. Brummen 24-5-1892, zie DVI.27DV.30 Johannes Albertus Rijnhart, geb. Utrecht 19-4-1873, ovl. Utrecht (A) 28-10-1937 (67 jaar)
tr. Utrecht 16-8-1899 Catharina Maria Clasina Janssens, geb. Utrecht 17-9-1866, ovl. Utrecht 14-2-1945 (78 jaar), dochter van Joannes Andreas Janssens en van Clasina Bijl

uit dit huwelijk:

DVI.28 Catharina Clasina Margaretha Rijnhart, geb. Utrecht 22-8-1900, ovl. Nijmegen 1-11-1983 (83 jaar)
DVI.29 Johannes Andries Hendrikus Maria Rijnhart, geb. Utrecht 19-2-1902, zie DVI.29
DVI.30 Clemens Michael Hendrikus Rijnhart, geb. Utrecht 23-3-1905
DVI.31 Andries Johannes Hendrikus Rijnhart, geb. Utrecht 3-1-1906, zie DVI.31
DVI.32 Clasina Alida Maria Rijnhart, geb. Utrecht ??-9-1907, ovl. Utrecht 7-11-1907 (2 maanden)
zesde generatie


DVI.2 Elberta Hendrika (Bertha) Rijnhart, geb. Utrecht 12-5-1882, ovl. Amsterdam 20-12-1952 (60 jaar)
tr. Amsterdam 29-11-1906 Jacobus Cornelis Schutter, geb. Amsterdam 24-10-1884, beambte Nederlandse Spoorwegen, rangeerder (1929), ovl. Amsterdam 1-12-1931 (47 jaar), zoon van Arie Willem Schutter, timmerman, en van Geertruida Maria Spigt

uit dit huwelijk:

1. Geertruida Maria Schutter, geb. Amsterdam 31-5-1907, ovl. 1916
2. Elberta Hendrika Schutter, geb. Amsterdam 3-8-1908, ovl. Amsterdam 2-7-1976 (67 jaar)
tr. Amsterdam (Watergraafsmeer) 31-1-1929 Pieter Leegwater, geb. Amsterdam 1907, magazijnmeester, zoon van Pieter Leegwater en van Jansje Bos
3. Cornelia Louisa Charlotta Schutter, geb. Amsterdam 8-7-1911
4. Joanna Margretha Schutter, geb. Amsterdam 8-7-1913
5. Jacobus Cornelis Schutter, geb. Amsterdam 4-11-1916
6. Hendrik Joan Schutter, geb. Amsterdam 31-12-1922, ovl. Wildwood, Ill. USA 26-7-1988 (65 jaar)DVI.3 Hendrik Johannes (Henk) Rijnhart, geb. Utrecht 31-10-1884, bouwkundig opzichter, ovl. Haarlem 14-6-1951 (66 jaar)
tr. Borculo 28-12-1917 Jantje Jacoba Stoffelina Gutteling, geb. Schoterland (Jubbega Schurega) 18-2-1891, ovl. 10-3-1991 (100 jaar), dochter van Johannes Gutteling en van Tannetje Griep

uit dit huwelijk:

DVII.1 Johannes Hendrik (Joop) Rijnhart, geb. Velsen 27-10-1921, zie DVII.1
DVII.2 Corrie Rijnhart, geb. Haarlem 8-10-1926
tr. Haarlem 3-8-1954 Reint Bult, geb. Groningen 11-8-1926DVI.4 Joannes (Jo) Rijnhart, geb. Utrecht 18-3-1887, timmerman, ovl. Scheveningen 12-8-1952
tr. 's Gravenhage 8-10-1929 Engel van Zweden, geb. Den Burg (Texel) 20-1-1897

uit dit huwelijk:

DVII.3 Martha Frouwe Rijnhart, geb. Leersum 16-8-1933
tr./echtsch. J.A. van der Ende, geb. plm 1922
DVII.4 Johannes (Hans) Rijnhart, geb. Leersum 20-10-1935
tr. 's Gravenhage 1-3-1960 Margaretha Johanna Maria Spits, geb. Amsterdam 1-11-1930
DVII.5 Irma Engelina Rijnhart, geb. 's Gravenhage (?) 19-9-1935, ovl. 's Gravenhage (?) 5-1-1945 (9 jaar)
DVII.6 Else Maria Rijnhart, geb. Lunteren 16-4-1940
tr. 's Gravenhage ?-6-1962 Bob LutsDVI.5 Martinus Otto (Tinus) Rijnhart, geb. Utrecht 24-9-1889, ovl. Utrecht 13-2-1956 (66 jaar)
tr. Utrecht 23-4-1919 Maria Torcquť, geb. Zwolle 22-11-1894, ovl. Utrecht 19-9-1972 (77 jaar), dochter van Johannes Franciscus Torcquť en van Gerridina Wolters

uit dit huwelijk:

DVII.7 Hendrik Johannes Laurens (Henk) Rijnhart, geb. Utrecht 8-2-1920, zie DVII.7DVI.6 Marinus (Rinus) Rijnhart, geb. Utrecht 1-9-1893, meubelmaker, ovl. Utrecht 7-1-1974
tr. Utrecht 15-5-1918 Willemina Everdina (Mien) Tilgenkamp, geb. Dordrecht 16-1-1893, ovl. Utrecht 12-8-1985, dochter van Anthonie Tilgenkamp en van Jannetje de Koning

uit dit huwelijk:

DVII.8 Johanna Margrieta (Jo) Rijnhart, geb. Utrecht 13-2-1919
tr. Utrecht 15-2-1939 Gerrit (Ger) van Markus, geb. Oudenrijn 23-10-1917
DVII.9 Jannie Rijnhart, geb. 7-2-1927
tr. Utrecht 2-1-1947 Hendrik Marinus van Kooy, geb. Soest 26-1-1923DVI.7 Andries Rijnhart, geb. Amsterdam 10-11-1895, schrijver bij de gemeente telefoon (1924), ambtenaar telefoondienst, ovl. Amsterdam 15-12-1979 (84 jaar)
tr.1 Amsterdam 13-8-1925/echtsch. plm. 17-1-1944 Jacomina (Miep) van den Bout, geb. 1902, ovl. plm 1966, dohter van Hendrikus Tonis van den Bout en van Willemina Lena van der Have
tr.2 Amsterdam 2-3-1944 Jantiena Johanna Carolina Boeschoten, geb. Hilversum 22-5-1913

uit het eerste huwelijk:

DVII.10 Ruud Rijnhart, geb. Amsterdam 19-4-1929DVI.8 Jan Jacobus Rijnhart, geb. Amsterdam 19-12-1896, schrijver bij de Gemeente Elektriciteitswerken (1922), gemeente ambtenaar, ovl. Amsterdam 31-8-1970 (73 jaar)
tr. Amsterdam 6-7-1922 Cornelia Johanna van der Heiden, geb. Amsterdam 9-7-1898, ovl. Amsterdam 8-6-1972 (73 jaar), dochter van Dirk van der Heiden en van Cornelia Beumer

uit dit huwelijk:

DVII.11 Jacobus Andries (Toto) Rijnhart, geb. Amsterdam 10-3-1923, zie DVII.11
DVII.12 Cornelus Johannes Rijnhart, geb. Amsterdam 30-1-1926, vermist in WO-II plm 1944
DVII.13 Petronella (Nel) Rijnhart, geb. Amsterdam 13-5-1929
tr. Amsterdam 3-9-1954 Louis Engelschman, geb. Amsterdam 10-8-1929DVI.11 Jacobus Andries Rijnhart, geb. Amsterdam 19-4-1901, boekhouder (1928), ovl. Amsterdam 2-1-1970
tr. Amsterdam 17-10-1929 Anna Sara Bos, geb. Amsterdam 16-7-1907, ovl. Amstelveen 22-5-1980 (72 jaar), dochter van Frederik Adolf Bos, aannemer van begrafenissen (1929) en van Anna Sara Leemhuis

uit dit huwelijk:

DVII.14 Olga Rijnhart, geb. 15-11-1930
tr. Hilversum 9-7-1952 Frits Tiebout, geb. Amsterdam 8-4-1925, accountant, ovl. Bilthoven 4-9-1986 (61 jaar)
DVII.15 Hans Rijnhart, geb. Amsterdam 2-6-1946, manager touristenbureau in Zuid Frankrijk (1988)DVI.12 Gerard Johan Rijnhart, geb. Amsterdam 19-10-1907, kantoorbediende (1932)
tr. Amsterdam 4-8-1932 Suzanna Schrijver, geb. Elst 26-5-1907, ovl. Zaandam 2-2-1981 (73 jaar), dochter van Johannes Albertus Schrijver en van Susanna Hendrikse

uit dit huwelijk:

DVII.16 Sophia Rijnhart, geb. 24-12-1932, ovl. Fuengirola [Spanje], zie DVII.16
DVII.17 Joke Albertina Rijnhart (Joke) , geb. 30-5-1936, zie DVII.17
DVII.18 Petra Jacoba Andrea (Petra) Rijnhart, geb. 1-7-1940, zie DVII.18
DVII.19 Peter Johan Philip Rijnhart, geb. Haarlemmermeer 22-11-1949, zie DVII.19DVI.16 Gerrit Johannes (Garreth) Rijnhart, geb. Utrecht 23-8-1898, ovl. Salt Lake City, Utah [U.S.A.] 12-11-1963
tr.1 Rose Marie Yancey
tr.2 Stella Sartaine, geb. 1913

uit het eerste huwelijk:

DVII.20 Jo Ann Rijnhart, geb. 1938
tr. Ronnie Baharie (Mohamed Reza Bahrienehad), geb. 1930, ovl. 1986DVI.18 Johannes Laurens Rijnhart, geb. Delft 21-3-1906, ovl. Torrance/Long Beach CA [U.S.A.] 17-10-1960
tr.1 Vera Purdie, geb. 1906
tr.2 9-5-1925 Mary Alice Byrnes, geb. Ogden, Utah [U.S.A.] 16-6-1916, dochter van John Patrick en van Hilda Sophia Bergman

uit het tweede huwelijk:

DVII.21 Billy Lawrence Rijnhart, geb. 5-4-1928, zie DVII.21
DVII.22 Paul Rijnhart, geb. Ogden, Utah [U.S.A.] 19-3-1933, zie DVII.22
DVII.23 Margaret (Peggy) Rijnhart, geb. Ogden, Utah [U.S.A.] 27-6-1940
tr.1 Richard Ruffell
tr.2 John Wiggings
DVII.24 James Lawrence (Jim) Rijnhart, geb. Ogden, Utah [U.S.A.] 3-10-1942, zie DVII.24
DVII.25 Judith Ann (Judy) Rijnhart, geb. Ogden, Utah [U.S.A.]
tr.1 Tom McMaster
tr.2 Dennis Schmidt
tr.3 Los Angeles CA [U.S.A.] 12-7-1986 Wayne LemonsDVI.19 Andries Hermanus Rijnhart, geb. Utrecht 24-9-1904, meubelmaker, loonconfectionair, plm. 1933 naar Amsterdam vertrokken, ovl. Amsterdam 23-12-1954
tr. Utrecht 3-10-1928 Johanna Catharina Tollenaar, geb. Utrecht 28-10-1905, coupeuse, dochter van Johannes Tollenaar en van Jacoba Wilhelmina Oosterman, ovl. Amsterdam 26-07-1989

uit dit huwelijk:

DVII.26 Johanna Catharina Rijnhart, geb. Utrecht 23-1-1929, ovl. Hilversum 28-7-1986
tr. Amsterdam 9-1-1951 Cornelis Biesterveld, geb. Amsterdam 23-3-1927, zoon van Cornelis Biesterveld en Antonia Johanna van Steen
DVII.27 Wilhelmina Rijnhart, geb. Amsterdam 22-10-1936
tr. Amsterdam 7-7-1962 Adelbert Johannes Jozef Maria Gallenkamp, geb. Amsterdam 24-11-1937, zoon van Victor Matthias Gallenkamp en Anna Elisabeth Maria VerschuurDVI.21 Hendrik Rijnhart, geb. Utrecht 30-5-1904
tr. Utrecht 8-10-1936 Hendrika Wilhelmina Sorch, geb. Utrecht 24-12-1904, dochter van Wilhelmus Sorch en Gerarda Hendrika Tieland

uit dit huwelijk:

DVII.28 Wilhelmina Antonia Rijnhart, geb. Leiden 11-1-1939
tr. Leiden 2-4-1963 Jan Cornelis Rinner, geb. 's Gravenhage 26-7-1935DVI.25 Jan Willem Frederik Rijnhart, geb. Zutphen 1886, politie ambtenaar (1912), ovl. 1963
tr. Amsterdam 11-4-1912 Jantje Keuning, geb. Haskerland 1888, dochter van Rutger Keuning, werkman en van Aaltje Kuiper

uit dit huwelijk:

DVII.29 Gerritje Rijnhart, geb. 1914
DVII.30 Grietje Rijnhart, geb. 1916
DVII.31 Jan Rijnhart, geb. 1920, politieambtenaarDVI.26 Gerrit Jan Rijnhart, geb. Zutphen 7-4-1888, smid (1914), machinebankwerker, ovl. Amsterdam 22-7-1961 (73 jaar)
tr. Amsterdam 8-7-1914 Tetje Keuning, geb. Joure 28-3-1891, ovl. Amsterdam 17-1-1970 (78 jaar), dochter van Rutger Keuning, werkman en van Aaltje Kuiper

uit dit huwelijk:

DVII.32 Jan Rijnhart, geb. Amsterdam 26-3-1915, zie DVII.32
DVII.33 Rutger (Ruud) Rijnhart, geb. Amsterdam 2-3-1916, zie DVII.33
DVII.34 Gerritje (Ger) Rijnhart, geb. Amsterdam 8-4-1917, zie DVII.34
DVII.35 Aaltje (Alie) Rijnhart, geb. Amsterdam 27-3-1919, zie DVII.35
DVII.36 Tetje Rijnhart, geb. Amsterdam 9-4-1921
tr. Amsterdam 12-4-1952 Jan Samuel Stoeltie, geb. Amsterdam 14-9-1919, ovl. Amsterdam 31-12-1978 (59 jaar)
DVII.37 Gerrit Jan Rijnhart, geb. Amsterdam 9-2-1924, ovl. Amsterdam 24-5-1925 (15 maanden)DVI.27 Cornelis Wilhelmus Rijnhart, geb. Brummen 24-5-1892, meubelmaker (1920), ovl. Amsterdam 14-11-1970 (78 jaar)
tr. Amsterdam 11-8-1920 Maria Jacomina Hendrika Hoorenman, geb. Amsterdam 4-8-1896, ovl. Amsterdam 21-4-1979 (82 jaar), dochter van Eduard Hoorenman en van Anna Catharina Wilhelmina Cornelia Hofman

uit dit huwelijk:

DVII.38 Jan Rijnhart, geb. Amsterdam 3-2-1921, gemeente ambtenaar
tr. Amsterdam 14-8-1954 Maria Frederika Hoogendorp, geb. Amsterdam 29-4-1922
DVII.39 Eduard Rijnhart, geb. Amsterdam 24-7-1924, gemeente ambtenaar, ovl. 7-5-1986 (61 jaar)
tr. Amsterdam 28-4-1957 Gusta Hogguer, geb. Amsterdam 18-12-1932DVI.29 Johannes Andries Hendrikus Maria Rijnhart, geb. Utrecht 19-2-1902, ovl. Utrecht 26-8-1965 (63 jaar)
tr. Utrecht 24-8-1934 Dirkje Bouwman, geb. Utrecht 7-8-1904, ovl. Utrecht 14-4-1966 (61 jaar)

uit dit huwelijk:

DVII.40 Catharina Geertruida Maria Rijnhart, geb. Utrecht 8-7-1938
tr. Utrecht 27-1-1959 Pieter Renes, geb. Utrecht 24-6-1934DVI.31 Andries Johannes Hendrikus Rijnhart, geb. Utrecht 3-1-1906, ovl. Utrecht 5-5-1968 (62 jaar), zie foto grafsteen op www.online-begraafplaatsen.nl
tr. Utrecht 10-9-1936 Marie Elisabeth Geertruida Hulst, geb. Utrecht 17-8-1907, ovl. Utrecht 14-5-1991 (83 jaar), dochter van Johan Hulst en van Johanna van Veenendaal, zie foto grafsteen op www.online-begraafplaatsen.nl
uit dit huwelijk:

DVII.41 Catharina Theresia Maria (Rini) Rijnhart, geb. Utrecht 11-9-1937, zie DVII.41
DVII.42 Johanna Maria Rijnhart, geb. Utrecht 23-9-1939, zie DVII.42
DVII.43 Johannes Albertus Clemens Maria Rijnhart, geb. Utrecht 12-8-1942
tr. Amerongen Johanna Theodora Allegonda van Wees, geb. Amerongen 18-3-1942
DVII.44 Andries Hendrikus Maria (Ad) Rijnhart, geb. Utrecht 16-6-1944, zie DVII.44
zevende generatie


DVII.1 Johannes Hendrik (Joop) Rijnhart, geb. Velsen 27-10-1921, directeur buigmachinefabriek W.Veenstra & Co, ovl. Haarlem 13-5-1986
tr. Haarlem 16-3-1948 Aleida Jantina (Leida) Veenstra, geb. Batavia [Ned. Indie] 11-12-1922, dochter van Geerst Veenstra en van Antje Stomp

uit dit huwelijk:

DVIII.1 Erik Paul Rijnhart, geb. Haarlem 27-1-1949, onderwijzer
DVIII.2 Peter Eduard Rijnhart, geb. Haarlem 27-12-1951, bioloogDVII.7 Hendrik Johannes Laurens (Henk) Rijnhart, geb. Utrecht 8-2-1920
tr. Utrecht 11-7-1946 Teuntje van den Enden, geb. Rotterdam 10-3-1923

kinderen uit dit huwelijk:

DVIII.3 Anna Cornelia Rijnhart, geb. Utrecht 30-4-1947
tr. Utrecht 30-10-1969 Frans Kalkhoven, geb. Amsterdam 17-1-1946
DVIII.4 Maria Martina Rijnhart, geb. Utrecht 7-8-1950, dir. openb. basisschool IJsselstein
DVIII.5 Marianna Laura Rijnhart, geb. Utrecht 11-9-1951
tr. Utrecht 9-5-1973 Johannes Anthonius Vooges, geb. Leerdam 1-7-1950DVII.11 Jacobus Andries (Toto) Rijnhart, geb. Amsterdam 10-3-1923
tr. NN

uit dit huwelijk:

DVIII.6 Carin RijnhartDVII.16 Sophia Rijnhart, ovl. Fuengirola [Spanje], geb. 24-12-1932

heeft natuurlijke zoon:

DVIII.7 Michael Rijnhart, geb. Malaga (Spanje) 15-2-1972. Vader is Jakob Karl de Brabander, geb. Stockholm 26-12-1918, ovl. 1987, zoon van Jacobus Petrus Theodorus de Brabander en van Aida Josefina ArvidsonDVII.17 Joke Albertina (Joke) Rijnhart, geb. 30-5-1936
tr. 14-11-1957/echtsch. 1996 Sietze H. Douma

uit dit huwelijk:

1. Petra Douma
2. Onno Douma
3. Wenda DoumaDVII.18 Petra Jacoba Andrea (Petra) Rijnhart, geb. 1-7-1940
tr. 20-7-1962/echtsch. 1985 Cornelis P. Snel

uit dit huwelijk:

1. Cees Martin Gerard (Cees) Snel, geb. Bredevoort 22-8-1963
tr. 27-10-1997 ViviŽnne Caroline Vehoef, geb. Arnhem 21-4-1971
uit dit huwelijk een dochter, AnnemŠy Petra Christianne Snel, geb. 22-12-1998
2. Reinier Snel
3. Annemarie Snel
4. Liesbeth SnelDVII.19 Peter Johan Philip Rijnhart, geb. Haarlemmermeer 22-11-1949, onderwijzer
tr. Jisp 16-8-1973 Annetje Hendrika Johanna Brandsma, geb. Zaandijk 31-8-1948

uit dit huwelijk:

DVIII.8 Rozemarijn Annetje Rijnhart, geb. Zaandam 27-4-1976
DVIII.9 Femke Petra Rijnhart, geb. 15-4-1979DVII.21 Billy Lawrence Rijnhart, geb. 5-4-1928, ovl. Ogden, Utah [U.S.A.] 1986
tr. Ogden, Utah [U.S.A.] 18-6-1948 Donna Marie Sickler, geb. Ogden, Utah [U.S.A.] 9-1-1931, dochter van Sidney Nichols en van Ilah Mea Dean

uit dit huwelijk:

DVIII.10 Vicky Ann Rijnhart, geb. Ogden, Utah [U.S.A.] 27-9-1951
tr.1 Kent Bybee, geb. 1951, ovl. 1973
tr.2 Ogden, Utah [U.S.A.] 25-2-1976 Charles Sydney Edmonds
DVIII.11 Roger Dean Rijnhart, geb. San Jose CA [U.S.A.] 22-11-1961DVII.22 Paul Rijnhart, geb. Ogden, Utah [U.S.A.] 19-3-1933
tr.1 1953 / echtsch. 1963 Carol Kay Smith
tr.2 1968 Phyllis Chilson

uit het eerste huwelijk:

DVIII.12 Kay Rijnhart, geb. 1954
DVIII.13 Karen Rijnhart, geb. 1957DVII.24 James Lawrence (Jim) Rijnhart, geb. Ogden, Utah [U.S.A.] 3-10-1942
tr.1 Norah Greenfield
tr.2 Fort Wayne, Indiana [U.S.A.] 26-8-1972 Christina Anna Warning

uit het eerste huwelijk:

DVIII.14 Nicole Rijnhart

uit het tweede huwelijk:

DVIII.15 John Hayes Rijnhart, geb. Truckee, CA [U.S.A.] 15-5-1975
DVIII.16 Jennifer Alice Rijnhart, geb. Truckee CA [U.S.A.] 22-4-1977DVII.32 Jan Rijnhart, geb. Amsterdam 26-3-1915, handelscorrespondent, ovl. Lelystad 20-3-1993
tr. Amsterdam 30-4-1940 Elisabeth (Bets) Eekhout, geb. Diemen 5-12-1914, dochter van Jan Hendrik Eekhout en van Louise Susanna Hofmann

uit dit huwelijk:

DVIII.17 Jan Rijnhart, geb. Amsterdam 27-8-1940, zie DVIII.17
DVIII.18 Elisabeth (Els) Rijnhart, geb. Amsterdam 1-4-1942
tr. Amsterdam 23-7-1968 Bertil Blesing, geb. Amsterdam 11-4-1945
DVIII.19 Louise (Wies) Rijnhart, geb. Amsterdam 27-11-1943
tr. Amsterdam 31-5-1968 Pieter Jan Bouma, geb. Sebalde-Buren (Gr) 17-5-1943, ovl. Rhodos [Gr] 20-5-2001
DVIII.20 Margriet Rijnhart, geb. Amsterdam 28-4-1946, zie DVIII.20
DVIII.21 Ans Rijnhart, geb. Amsterdam 8-12-1947, zie DVIII.21
DVIII.22 Johanna (Hanneke) Rijnhart, geb. Amsterdam 26-8-1950, zie DVIII.22
DVIII.23 Annelies Rijnhart, geb. Amsterdam 21-1-1952, ovl. Amsterdam 14-8-1989
tr. 21-1-1988 Eduard Willem van Dijk, geb. Amsterdam 22-6-1949
DVIII.24 Michiel (Mik) Rijnhart, geb. Amsterdam 26-4-1954, zie DVIII.24
DVIII.25 Marjolein Rijnhart, geb. Amsterdam 23-9-1957, administratrice G.G.D. (1988)DVII.33 Rutger (Ruud) Rijnhart, geb. Amsterdam 2-3-1916, boekbinder, sorteerder, havenarbeider, ovl. Amsterdam 1-10-1985
tr.1 Amsterdam 1944 / echtsch. 1951 Catharina Johanna Knaap, geb. 13-3-19??
tr.2 Amsterdam 31-10-1952? Apollonia (Loni) Bosma, geb. Amsterdam 14-3-1920, ovl. Zwolle 27-1-1999 (78 jaar)

uit het tweede huwelijk:

DVIII.26 Klaas Rijnhart, geb. Amsterdam 11-5-1953, zie DVIII.26
DVIII.27 Rutger (Ruud) Rijnhart, geb. Amsterdam 26-11-1955, zie DVIII.27DVII.34 Gerritje (Ger) Rijnhart, geb. Amsterdam 8-4-1917, ovl. Amsterdam 9-5-1962 (44 jaar)
tr. Amsterdam 22-5-1940 / echtsch. Amsterdam 6-1-1947 Hendrikus Coenraad Frederik (Henk) de Wit, geb. Amsterdam 25-11-1916, huisschilder, ijsbereider, ovl. Amsterdam 9-6-1973 (56 jaar), zoon van Cornelis Gerhardus Coenraad de Wit en van Aafje Boekweit, zie verder genealogie de Wit

uit dit huwelijk:

1. Gerridina Elisabeth de Wit, geb. Amsterdam 24-5-1941
2. Hendrikus Frederik de Wit, geb. Amsterdam 29-7-1942
3. Elisabeth de Wit, geb. Amsterdam 12-4-1945
4. Johan de Wit, geb. Amsterdam 28-4-1946
5. Marijke de Wit, geb. Amsterdam 28-4-1947

voorts heeft zij de volgende natuurlijke, niet erkende kinderen:

DVIII.28 Cornelis (Cor) Rijnhart, geb. Amsterdam 24-9-1949
tr. Oosthuizen 8-7-1971 Gees Olij, geb. Oosthuizen 27-10-1950
DVIII.29 Truus Rijnhart, geb. 12-5-1951, zie DVIII.29DVII.35 Aaltje (Alie) Rijnhart, geb. Amsterdam 27-3-1919
tr. Amsterdam 18-11-1941 Johannes Martinus (Joop) Spork, geb. 24-1-1901, ovl. Wijchen 8-8-1972

uit dit huwelijk:

1. Jacob Spork, geb. Amsterdam 15-9-1941
tr. Amsterdam 16-10-1970 Marion van de Laars, geb. Amsterdam 3-8-1952DVII.41 Catharina Theresia Maria (Rini) Rijnhart, geb. Utrecht 11-9-1937
tr. 17-7-1964 / echtsch. Jacobus Johannes (Co) Moor, geb. Utrecht 1-3-1937

uit dit huwelijk:

1. Petra Moor, geb. 29-12-1964
tr. Ton van Kuyk 2. Jeroen Moor, geb. 9-9-1966
3. Paul Moor, geb. 24-4-1968
4. Robin Moor, geb. Utrecht 7-7-1973DVII.42 Johanna Maria Rijnhart, geb. Utrecht 23-9-1939
tr. Utrecht 11-1-1964 Petrus (Piet) van der Voorn, geb. Utrecht 20-5-1940

uit dit huwelijk:

1. Carla van der Voorn, geb. 15-11-1964
2. Ad van der Voorn, geb. 5-6-1966
3. Peter van der Voorn, geb. 5-6-1966DVII.44 Andries Hendrikus Maria (Ad) Rijnhart, geb. Utrecht 16-6-1944
tr. Utrecht 16-8-1967 Annemieke Joanna Maria (Mieke) van Ganzewinkel, geb. Utrecht 8-10-1943, dochter van Wilhelmus Cornelis van Ganzewinkel en van Norberta Antonette Joanna Maria Sleegers

uit dit huwelijk:

DVIII.30 Irma Antonetta Maria (Irma) Rijnhart, geb. Utrecht 28-8-1968
tr. Marcel Mooij
DVIII.31 Saskia Maria (Saskia) Rijnhart, geb. Utrecht 15-4-1971, zie DVIII.31
achtste generatie


DVIII.17 Jan Rijnhart, geb. Amsterdam 27-8-1940, calculator (1988)
tr. Amsterdam 27-8-1965 Henriette Sophia Zandbergen, geb. Amsterdam 8-7-1941

uit dit huwelijk:

DIX.1 Remco Rijnhart, geb. Amsterdam 4-3-1966, zie DIX.1
DIX.2 Stefan Rijnhart, geb. Purmerend 20-4-1975DVIII.20 Margriet Rijnhart, geb. Amsterdam 28-4-1946
tr.1 Amsterdam 28-4-1966/echtsch. Antonio Gavino Sedda, geb. Argentiera (Sardinie) [It] 28-2-1943
tr.2 Diemen 13-2-1996 Bernardus Machiel Jacobus Koch, geb. Diemen 10-4-1960

uit het eerste huwelijk:

1. Mirella Sedda, geb. Amsterdam 13-5-1966
2. Agostina Sedda, geb. Amsterdam 29-7-1968
3. Angelo Vincenzo Sedda, geb. Amsterdam 07-05-1970DVIII.21 Ans Rijnhart, geb. Amsterdam 8-12-1947
tr. Purmerend 23-12-1974 Stanley Martis, geb. Willemstad (Curacao) [N.A.] 30-5-1951, beide verpleegkundigen, woonachtig te Curacao (2005)

uit dit huwelijk:

1. Sheldon Robertico (Sheldon) Martis, geb. Curacao 4-1-1975
2. Roxanna Helena (Roxana) Martis, geb. Purmerend 6-5-1977
3. Vanessa Elisabeth (Vanessa) Martis, geb. Curacao 10-12-1982DVIII.22 Johanna (Hanneke) Rijnhart, geb. Amsterdam 26-8-1950

kinderen:

DIX.3 Kuno Menne Rijnhart, geb. Amsterdam 30-5-1985
DIX.4 Floris Azon Rijnhart, geb. Amsterdam 9-1-1988DVIII.24 Michiel (Mik) Rijnhart, geb. Amsterdam 26-4-1954, electro-technisch instructeur Nederlandse Spoorwegen (1988)
tr. Amsterdam 30-9-1992 Anna Maria Cornelia (Lia) Knook, geb. 25-2-1958, verpleegkundige, dochter van Pieter Johannes Knook en van Jaene Kea

uit dit huwelijk:

DIX.5 Ande Sophie Rijnhart, geb. Amsterdam 23-4-1993
DIX.6 Max Mara Rijnhart, geb. Amsterdam 7-8-1995DVIII.26 Klaas Rijnhart, geb. Amsterdam 11-5-1953, ovl. Nieuwerkerk aan den IJssel 7-4-2005 (51 jaar), arts, specialist verz. geneeskunde (1988)
tr.1 Capelle a/d IJssel 31-1-1980/echtsch. Marion Henriette de Roo, geb. Rotterdam 12-11-1952

tr.2 21-6-1991 Cathťrine Laetitia Monica Martha Maria (Catherine) van der Made, geb. Breda 4-5-1953

uit het eerste huwelijk:

DIX.7 Martijn Rijnhart, geb. Nieuwerkerk a/d IJssel 16-5-1982
DIX.8 Dorine Rijnhart, geb. Nieuwerkerk a/d IJssel 27-2-1984

uit het tweede huwelijk:

DIX.9 Janneke Nicole Maria Rijnhart, geb. Rotterdam 30-10-1991DVIII.27 Rutger Rijnhart, geb. Amsterdam 26-11-1955, ing. bouwkunde
tr. Amsterdam 6-7-1979 Marga Zevenboom, geb. 3-5-1956

uit dit huwelijk:

DIX.10 Christiaan Rijnhart, geb. Zwolle 15-11-1989DVIII.29 Truus Rijnhart, geb. Amsterdam 12-5-1951
tr. Amserdam 12-12-1969 Cornelis Johannes (Cor) van Bentum, geb. Amsterdam 12-11-1944, zoon van Cornelis van Bentum en van Catharina Johanna Sigault

uit dit huwelijk:

1. Richard van Bentum, geb. Amsterdam 6-10-1974DVIII.31 Saskia Maria (Saskia) Rijnhart, geb. Utrecht 15-4-1971
tr. Aswin Verheul

uit dit huwelijk:

1. Anoeshka Verheul, geb. 28-3-2003
negende generatie


DIX.1 Remco Rijnhart, geb. Amsterdam 4-3-1966
tr.1 Purmerend 16-8-1995/echtsch. 11-4-2007 Grietje van den Dolder, geb. Steenwijk 10-1-1968
tr.2 Amersfoort 9-7-2010 MadelŤne Ann Uytdewilligen, geb. Doetinchem 4-10-1976

uit het eerste huwelijk:

DX.1 Joshua Rijnhart, geb. Purmerend 5-11-1999
genealogie E heb ik opgesteld d.m.v. eigen archiefonderzoek


EI Mathijs Rijnhart
tr. Maria Rasenberg

uit dit huwelijk:

EI.1 Maria Rijnhart, geb. Zevenbergen 1850, zie EI.1EI.1 Maria Rijnhart, geb. Zevenbergen 1850
tr. Zevenbergen 28-6-1872 Johannes Kwaijtaal, geb. Zevenbergen 20-4-1848, zoon van Johannes Kwaijtaal en van Catharina Nordbard

uit dit huwelijk:

1. Catharina Kwaijtaal, geb. Zevenbergen 3-3-1873
2. Maria Kwaijtaal, geb. Zevenbergen 1-5-1874
tr. Terheijden 4-10-1895 Antonius van Baal, geb. Princenhage, zoon van Marijnus van Baal en van Johanna Oomen
3. Johannes Kwaijtaal, geb. Zevenbergen 12-8-1875
tr. Zevenbergen 6-5-1898 Johanna Maria van Beek, geb. Fijnaart en Heijningen 1877, dochter van Adrianus van Beek en van Geertruij Hamers
4. Catharina Kwaijtaal, geb. Zevenbergen 18-1-1877
5. Mathijs Kwaijtaal, geb. Zevenbergen 4-3-1878
tr. Bergen op Zoom 4-11-1904 Elisabeth Videler, geb. Bergen op Zoom 1881,
dochter van Henricus Videler en van Maria Cornelia van Dongen
6. Catharina Kwaijtaal, geb. 28-6-1879
genealogie F heb ik opgesteld d.m.v. eigen archiefonderzoek


FI Adam Rijnart
tr. Johanna Tuk

uit dit huwelijk:

FI.1 Mathijs Rijnart ook Martinus Rijnhart, geb. Gouda 29-5-1804, zie FI.1FI.1 Mathijs Rijnart ook Martinus Rijnhart, geb. Gouda 29-5-1804
tr. Moordrecht 11-5-1839 Elisabeth van der Bree, geb. Oudewater 26-5-1799, dochter van Jakob van der Bree en van Maria Bos
uit dit huwelijk:

FII.1 Maria Rijnhart, geb. Gouda 1843, zie FII.1FII.1 Maria Rijnhart, geb. Gouda 1843
tr. Gouda 5-2-1873 Hendrik de Jong, geb. Gouda 1846, zoon van Johannes de Jong en van Willemina Johanna Neelemans

uit dit huwelijk:

1. Maria Hendrika de Jong, geb. Gouda 1979
tr. Loosduinen 20-12-1899 Hendricus Johannes Gerardus Stroeve, geb. 's-Gravenhage 1876, zoon van Johannes Gerardus Stroeve en van Hendrika Pardven
2. Wilhelmina Johanna de Jong, geb. Gouda 14-4-1886
tr.1 Gouda 21-5-1913 Gerrit van der Klis, geb. Gouda 20-2-1891, ovl. Gouda 24-3-1919 (28 jaar), zoon van Gerrit van der Klis en van Dirkje Hooggeboren
tr.2 20-8-1924 Aart Rustwat, geb. Gouderak 22-1-1884, weduwnaar van Aagje de Kwaadsteniet, zoon van Cornelis Rustwat en van Adriana den Outer